Musikk gjør deg lykkelig

Sjekk de fantastiske effektene musikk kan ha på kroppen vår!

Publisert Oppdatert
Har du noen ganger tenkt over hvor stor påvirkning musikk og lyd har på ditt humør og din helse?

Les også: Videospesial: Den beste treningsmusikken!

Les også: Overanalyserer du?

Les også: Dans deg stram og glad


Den såkalte musikkterapien fører til en aktiv bruk av kreativitet og bruk av andre sider av mennesket enn det som ofte brukes innen helsevesenets rammer.

- Jeg opplever at musikkterapi fyller ut medisinens metoder som det ideelle supplement, sier Audun Myskja, overlege og nevrologisk musikkterapeut.

Lang historie - ungt fag
I de fleste kulturer finner vi bruk av musikk i behandling og oppdragelse. Allerede i tidlige skriftlige kilder møter man forestillinger om musikkens terapeutiske virkninger.

Ifølge nettstedet Musikkterapi.no kan musikkterapien i Europa vise til en kontinuerlig historie fra antikken og frem til i dag:

"Som en moderne profesjon, med godkjente utdanningstilbud og etablerte forskningsmiljø, er musikkterapi likevel et ungt fag i stadig utvikling. I Norge, som i andre land, finnes det ulike tilnærminger til faget innenfor musikkterapimiljøet".

Terapeutisk musikk
Myskja har tretti års erfaring innen integrert medisin, og har arbeidet løpende med vanlig medisin, terapeutisk berøring, terapeutisk stemmebruk og musikkterapi. Han har skrevet en rekke fagbøker og vunnet Den Norske Lægeforenings kvalitetspris for arbeidet til med musikk i medisinen.

- Vi finner musikkterapi som en fagutdanning i Oslo og Bergen, med fagpersoner som bruker musikk i pedagogikk, fengsler, sykehjem, barneavdelinger på sykehus, og lignende. Ofte bruker de sanger og improvisasjon for å fram ressurser til mestring, forteller Myskja.

Endring i symptomer
- Musikkterapi er i videre forstand terapeutisk bruk av musikk innen helsevesenets rammer. Helsepersonell uten musikkutdanning kan lære seg å bruke både ferdiginnspilt musikk og sin egen stemme for å skape endring i symptomer som uro, slapphet og smerter, og hjelpe til å gi mennesker med sykdom og plager nye muligheter, sier musikkterapeuten.

Musikken brukes altså som terapi, slik de fleste av oss instinktivt gjør det gjennom å bruke sang og musikk for å vekke oss, roe oss, skape endring i vanskelige følelser og finne fellesskap.

Effekten av musikkterapi kan være:
  • Aktivere
  • Gi bedre gangfunksjon
  • Større utholdenhet og yteevne
  • Roe og gi avspenning
  • Minske angst og uro
  • Endre emosjonelle problemer som depresjon
  • Styrke mestring og øke sosiale ferdigheter
musikk_hoyde.gif

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen