Guide til giftemål i utlandet

Si ja på tropestrand, i storbyen eller på charter-turen

Flere og flere par reiser ut av Norge for å gi hverandre sitt ja. Slik kan du gjøre det samme.

SIER JA I UTLANDET: Flere og flere par rømmer Norge for en mer romantisk og avslappet bryllupsfeiring i utlandet.
SIER JA I UTLANDET: Flere og flere par rømmer Norge for en mer romantisk og avslappet bryllupsfeiring i utlandet. Foto: FOTO: Colourbox
Publisert Oppdatert

Det er den dagen i livet som - kanskje bortsett fra den dagen du setter barn til verden - har aller mest forventninger knyttet til seg. Dere skal gi hverandre hånden for alltid, og de aller fleste kommende brudepar drømmer om en ramme rundt dagen som er så romantisk og uforglemmelig som overhodet mulig.

Kanskje er det et ønske om sol, varme og palmesus som får flere og flere brudepar til å feire sin store dag i utlandet, eller kanskje er det drømmen om å feire kjærligheten i romantikkens hovedsteder som Paris, Roma eller Toscana.

For andre igjen kan det være prisen som lokker, da både lekre hoteller, deilige viner og 5-retters middager har en tendens til å være billigere alle andre steder enn her hjemme.

Pågang og popularitet øker også tilbud og tilrettelegging, så å gifte seg i utlandet er enklere enn noen gang før. Mulighetene er mange og bare lommebok og fantasi setter stopper, så her må du nok belage deg på valgets kval når det gjelder å bli enige om nettopp hvor det store skal skje.

Her er oversikten du trenger:

Sjømannskirken

Mange nordmenn som gifter seg i utlandet velger å gjøre dette i en norsk sjømannskirke, som det finnes 31 av rundt om i verden. Her kan dere bli viet av en norsk- eller skandinavisk-talende prest og også få god hjelp med annen organisering rundt den store dagen, som hotell, restauranter, fotograf og blomsterbutikker. Det varierer hva de ulike sjømannskirkene tilbyr, så det kan være lurt å ta kontakt med den kirken dere ønsker å gifte dere i god tid i forveien, særlig for destinasjoner som regnes som spesielt populære.

SJØMANNSKIRKEN: Mange som gifter seg i utlandet velger å gjøre dette i en norsk sjømannskirke.
SJØMANNSKIRKEN: Mange som gifter seg i utlandet velger å gjøre dette i en norsk sjømannskirke. Foto: FOTO: Sjømannskirken

Dag Folkestad ved Sjømannskirkens hovedkontor i Bergen bekrefter at det blir stadig mer populært i gifte seg i utlandet.

Disse sjømannskirkene tilbyr vielse

Alicante/Albir

Berlin

Costa del Sol

Dubai

Gran Canaria

Hamburg

Houston

København

Lanzarote

London (spesielle regler)

Mallorca/Barcelona

Miami

New York

New Orleans

Pattaya/andre steder i Thailand

Los Angeles/San Pedro

San Francisco

Stockholm

Sydney

Tenerife

Torrevieja

(Kilde: Sjømannskirken )

- Det er et økende antall hvert år som velger å gifte seg i en sjømannskirke, forklarer Folkestad til Kvinneguiden.

- I fjor alene var det hele 1020 par som sa ja i en sjømannskirke ett eller annet sted i verden.

Ifølge Sjømannskirken nettsider er det sjømannskirken på Gran Canaria som er den mest populære når nordmenn skal gi hverandre sitt ja utenfor Norges grenser, tett fulgt av København, Mallorca, Costa del Sol og forstaden Pattaya utenfor Bangkok i Thailand.

- At man kan kombinere vielsen med bryllupsreisen har også sitt å si for valg av sted, enten det er sol og varme eller en storby som trekker, forklarer Folkestad.

- Noe som jo tydelig også vises på topp 5-listen ovenfor over sjømannskirkebryllup i fjor.

Mange kirker verden over som kan bli ramme for den store dagen, da Sjømannskirken har vigselsrett i flere land, og kan bistå med kirkelig velsignelse på enda flere steder.

Folkestad forklarer at også andre destinasjoner stadig blir mer populære for brylluper.

- Jeg snakket nylig med sjømannspresten i Miami, som i år har booket inn rundt 70 bryllup, en oppgang på rundt 20 fra i fjor. Neste år håper hun det blir minst 100 vielser, spesielt nå når Norwegian flyr direkte til Miami fra Oslo.

Slik går dere frem

Det er som sagt populært å gifte seg i en sjømannskirke, så det kan lønne seg å være ute i god tid, spesielt om det er en spesifikk dato dere er på jakt etter.

- Her må dere ta kontakt med den enkelte kirke og presten der, forklarer Folkestad.

- Sjømannskirkene i Spania og i København er mest populære, så her kan det være lurt å være ute i ekstra god tid.

De fleste steder i verden kan Sjømannskirken ikke vie dere dersom en av dere er statsborger i det landet som vielsen ønskes utført.

Dette gjelder ikke sjømannskirken i London, som også kan vie britiske borgere. De fleste steder, også der hvor man ikke kan utføre vielse, har Sjømannskirken likevel mulighet til å bistå med kirkelig velsignelse ("Forbønn for borgerlig inngått ekteskap").

- Når folkeregisteret finner at dere oppfyller ekteskapsvilkårene, skal dere få en attest som viser at det ikke er noe til hinder for at ekteskap inngås, forklarer Folkestad.

- Denne sendes, fakses eller tas med til sjømannspresten som skal utføre vigselshandlingen.

Dere avtaler så vigselssamtale og videre detaljer med sjømannspresten og planlegger bryllupsfesten på stedet.

Alle som skal gifte seg trenger to vitner for å bevitne vigselshandlingen, dette er som regel forloverne.

I FERIEMODUS: Mange drømmer om å rømme landet for å gifte seg. Slik gjør dere det.
I FERIEMODUS: Mange drømmer om å rømme landet for å gifte seg. Slik gjør dere det. Foto: FOTO: Colourbox

- Dersom dere ikke har med venner eller familie til sjømannskirkene, kan sjømannskirken være behjelpelig med å skaffe andre vitner.

Pris for dagen

Det er ikke gratis å gifte seg i en sjømannskirke, og man betaler en slags donasjon til drift av kirken og selve vielsen.

- Pris for vielse eller "Forbønn for borgerlig inngått ekteskap" er 4500,- norske kroner, forklarer Folkestad.

- Dette inkluderer leie av lokale, personale og alterblomster. Dersom det brukes kirkemusiker/organist kommer dette i tillegg på 675,- norske kroner. I tillegg kommer også eventuelle reise- og oppholdsutgifter for presten- dersom handlingen medfører reise.

NB: Prisen kan noen ganger avvike, sjekk med den sjømannskirken dere planlegger å gifte dere i for sikkerhets skyld.

Papirene som må i orden

Dere har også enda flere valg om dere ønsker å gifte dere på en utenriksstasjon eller norsk ambassade i utlandet. Felles for alle - også bryllup sjømannskirken - er at dere trenger å ha fått tak i, signert og tatt med dere en del papirer i forkant.

Av dokumentasjon som kreves trenger dere en prøving av om ekteskapsvilkårene er oppfylt, og denne prøvingen foretas av folkeregisteret i den kommune hvor en av dere er registrert som bosatt. Det gjelder egne regler for personer som er bosatt i utlandet eller ikke registrert i norsk folkeregister.

Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder etter utstedelsen. Er attesten eldre enn fire måneder må det foretas ny prøving.

Prøvingen forutsetter egenerklæringer og forlovererklæringer, og det bør normalt beregnes minst 14 dager fra prøving til selve vielsen.

Når dere har mottatt gyldig prøvingsattest, skal denne gis videre til vigsler.

Det er svært viktig å være klar over at et ekteskap vil ikke være gyldig dersom det ikke foreligger gyldig prøvingsattest.

Gifte seg på ambassade eller norsk utenriksstasjon

Ifølge UDs nettsider har man tre muligheter for vigsel i utlandet:

a) Ved noen norske utenriksstasjoner.

b) Hos norsk sjømannsprest i en sjømannskirke.

c) Hos en utenlandsk myndighet.

Det er ifølge UD mange som ønsker å gifte seg ved en norsk utenriksstasjon (ambassade) og det er derfor svært viktig at dere i god tid før vielsen skal finne sted tar kontakt med utenriksstasjonen for å få utfyllende informasjon og avtale tidspunkt.

- Ved noen stasjoner må det avtales tid mange måneder i forveien, advarer nettsiden.

- Og husk at mange utenriksstasjoner kan vie kun på enkelte dager.

Vigsel ved en utenriksstasjon foretas i henhold til norske lover og regler, og bare på enkelte utenriksstasjoner som er særlig bemyndiget av Utenriksdepartementet til å foreta vigsel. Mer informasjon om dette og hvilke stasjoner som gjør hva finner dere på UDs nettsider.

I tillegg må vertslandets myndigheter godkjenne slik bemyndigelse, og vigselen må få rettslig gyldighet i det aktuelle vertslandet. I tillegg kreves det som regel dokumentasjon for at:

1. Ekteskapet vil bli anerkjent som gyldig i det land der brudefolkene skal bosette seg.

2. Ekteskapet vil bli anerkjent som gyldig i statsborgerlandet dersom en av brudefolkene er borger av tredjeland.

Følgende dokumentasjon må fremlegges:

1. Prøvingsattest fra norsk folkeregister.

2. Paret må ha gyldig opphold i landet der vigsel skal finne sted.

LETT SOM EN PLETT: Hos Star Tour kan du booke både ferie og bryllup i ett. Her fra et bryllup på stranden i Phuket i Thailand.
LETT SOM EN PLETT: Hos Star Tour kan du booke både ferie og bryllup i ett. Her fra et bryllup på stranden i Phuket i Thailand. Foto: FOTO: Star Tour

Det er ikke gebyr for vigsel ved norsk utenriksstasjon.

Vielse ved en norsk utenriksstasjon krever også tilstedeværelse av to vitner, og på samme måte som hos sjømannskirken, kan også utenriksstasjonen kunne være behjelpelig med å stille med vitner om dere ikke har med noen selv.

- Men husk på at det er viktig å minne om dette i god tid før vielsen skal finne sted, råder UDs nettsider.

Ulike krav ved ulike vertsland

Det er - naturlig nok - ulike regler som gjelder fra land til land, også når det gjelder giftemål.

1. På følgende utenriksstasjoner kan vigsel foretas når brudefolkene er av ulike kjønn, begge er norske statsborgere og ingen av dem er borger av det land der utenriksstasjon ligger:

Abu Dhabi, Ankara, Bangkok, Brasilia, Rio de Janeiro, Brussel, Budapest, Caracas, Colombo, Karthoum, København, Moskva, St. Petersburg, New Delhi, Paris, Roma, Singapore, Sofia, Tokyo og Warszawa.

2. På disse utenriksstasjonene kan vigsel foretas når brudefolkene er av ulike kjønn, minst én av dem er norsk statsborger og ingen av dem er borger av det land der utenriksstasjonen ligger:

Beograd, Berlin, Kairo, Dar es Salaam, Haag, Jakarta, Kampala, Kuala Lumpur, Lisboa, Lusaka, Madrid, Mexico og Stockholm.

3. På følgende utenriksstasjoner kan vigsel av personer av samme kjønn foretas når begge brudefolkene er norske statsborgere. (Men ingen av brudefolkene kan være borger av det land der utenriksstasjonen ligger):

Brussel, København, Sofia og Budapest.

4. Vigsel av personer av samme kjønn kan foretas når minst en av brudefolkene er norsk statsborger. (Men ingen av brudefolkene kan være borger av det land der utenriksstasjonen ligger):

Berlin (Vigselen blir registrert som partnerskap i Tyskland), Stockholm, Haag, Madrid og Lisboa.

Vigsel for utenlandsk myndighet

Det er også ifølge UD fullt mulig å gifte seg for utenlandsk myndighet, noe man da naturlig nok gjør etter vedkommende lands lover og regler.

- Mange land krever også at det fremlegges prøvingsattest utstedet av folkeregisteret, forklarer UD.

- For mer informasjon om dette må dere kontakte vedkommende lands ambassade.

Det er viktig å være klar over at ikke alle ekteskap inngått for utenlandsk myndighet blir automatisk anerkjent av norske myndigheter.

De som gifter seg i utlandet må selv melde fra til folkeregisteret og vise fram vigselsattest eller bevis for at hun eller han har inngått ekteskapet. Dersom folkeregisteret finner ekteskapet gyldig, blir ekteskapet registrert. Finner derimot folkeregisteret at ekteskapet ikke er gyldig etter norsk lov, vil ekteskapet ikke bli registrert i folkeregisteret.

Det anbefales at man får avklart dette i god tid før vigsel er planlagt.

Stor pågang fra giftelystne nordmenn

Sophie Frisholm hos Ving Norge opplyser om at også hos dem merker man at å gifte seg på ferien er blitt mer og mer populært.

- Det er mange som velger å kombinere bryllup og bryllupsreise i dag, og da passer det jo perfekt å legge bryllupet til et sted man også gjerne kan tenke seg å tilbringe hvetebrødsdagene, forklarer Frisholm til Kvinneguiden.

- Mange lar også bryllupet bli en ferietur for storfamilien eller vennegjengen, og velger destinasjon og hotell deretter.

Frisholm forklarer at de ikke arrangerer brylluper direkte via dem, men at mange av de større hotellene man kan reise til med Ving har egne bryllupskoordinatorer som kan hjelpe deg med både planlegging og organisering.

- Vi har ikke egne bryllupskoordinator, men de hotellene som gjerne arrangerer mye og store brylluper vil ha dette, noe man vil finne informasjon om på hotellenes egne nettsider.

I følge turoperatørens egne nettsider kan man velge mellom flere destinasjoner i Thailand, på Barbados eller romantiske Taormina på Sicilia om man vil kombinere ferien med å smies i hymens lenker.

- I bryllupspakken er en egen "bryllupskoordinator" inkludert, forklares det på Star Tours nettsider.

- Han/hun skreddersyr bryllupet sammen med deg og hjelper deg med å gjøre bryllupsdagen til et minne for livet.

NB: Det er viktig å være klar over at man MÅ ha booket hele ferien gjennom Star Tour for å kunne arrangere bryllup via dem.

Skor seg på reisende bryllupstrend

ITALIA: Gjennom Star Tour kan dere gifte dere i romantiske Taormina på Sicilia.
ITALIA: Gjennom Star Tour kan dere gifte dere i romantiske Taormina på Sicilia. Foto: FOTO: Star Tour

Nordmenn har for lenge siden oppdaget de vakre strendene, den lekre maten og de vennelige menneskene Thailand har å by på, og både ryggsekkturister, barnefamilier og kjærestepar legger oftere og oftere ferien til dette spennende og eksotiske landet.

De siste årene har flere og flere også valgt det Sør-Øst Asiatiske landet som destinasjon og ramme rundt bryllupet.

- Om dere drømmer om et bryllup på stranden i et skikkelig eksotisk paradis, ja da er Krabi stedet, forklarer Marit Grøtting hos turoperatøren OrkidéEkspressen til Kvinneguiden.

- Dette kan være en bryllupsfest som blir akkurat det dere drømmer om, og noe helt annet enn det ville vært å feire bryllupet hjemme.

Grøtting forklarer at det er bare fantasien som kan sette en stopper for planleggingen.

- Et bryllup i Krabi gjennom oss kan være det du vil at det skal være, enten dette dreier seg om et lite arrangement bare for brudeparet, eller et stort selskap med mange gjester.

Her kan man bli viet på ditt eget valg av strand i området, med solnedgangen som bakgrunn, og til og med middagen kan arrangeres nede på stranden, noe som garantert vil gjøre bryllupet ditt til litt av en snakkis.

- OrkidéEkspressen har norsk bryllupsplanlegger som hjelper dere med hele arrangementet, forklarer Grøtting.

- Når flyreise og hotell er bestilles hos oss, formidler vi kontakt med den norske bryllupsplanleggeren, og selve bryllupsarrangementet vil være planlagt når man ankommer reisemålet.

Les også:

Bryllupsreisen for deg som synes det er gørr å ligge på stranda

Dette gjør deg til verdens beste forlover

STARNDBRYLLUP: Mange drømmer om å gi hverandre sitt ja på en vakker sandstrand. Slik gjør dere det.
STARNDBRYLLUP: Mange drømmer om å gi hverandre sitt ja på en vakker sandstrand. Slik gjør dere det. Foto: FOTO: Mexico.com

Bryllupsetikette: Ikke kle deg i hvitt eller rødt, overdriv drikkingen og hopp til køys med noen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen