Samboerkontrakt

Du har vel samboerkontrakt?

Hvis ikke kan det koste deg dyrt.

SAMBOERKONTRAKT: Formålet med en samboerkontrakt er å skape økonomisk trygghet og forutsigbarhet. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox
SAMBOERKONTRAKT: Formålet med en samboerkontrakt er å skape økonomisk trygghet og forutsigbarhet. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox
Publisert Oppdatert

Selv om du planlegger at det skal vare for alltid når du flytter sammen med kjæresten, ender mange forhold med brudd.

- Med noen forholdsregler kan det bli litt lettere å håndtere de vanskelige hendelsene i livet, sier Pål Rune Eklo, kommunikasjonsrådgiver i Gjensidige Forsikring ASA til Klikk Helse.

Statistikken forteller at ekteskapet ikke lenger er den enerådende samlivsformen, og at mange velger samboerskap fremfor ekteskap som samlivsform.

Det er også noen som velger å forlove seg, uten planer om å gifte seg etterpå.

En samboerkontrakt er et virkemiddel for å få et ryddig økonomisk forhold ved samboerskap.

Samlivsbrudd

Mens du kanskje forsøker å håndtere en kjærlighetssorg, kan det være vanskelig å tenke klart. En samboerkontrakt avklarer hvordan fordelingen blir ved et brudd.

- Formålet med en samboerkontrakt er å skape økonomisk trygghet og forutsigbarhet, både under samboerskapet og ved et eventuelt samlivsbrudd, sier Eklo.

- Den regulerer eierforholdet til det som samboerne har med seg av verdier inn i samboerskapet, og verdier som skaffes underveis, sier Eklo.

Det er også vanlig at kontrakten sier noe om hvordan utgifter og inntekter skal fordeles under samboerskapet.

- Du går detaljert til verks, og beskriver alt fra hvem som skal betale for maten i kjøleskapet, til hvem som er ansvarlig for større utgifter og gjeld, sier Eklo.

SKRIV NED: Skriv ned det viktigste i samboerkontrakten deres. Det vil si en beskrivelse av eierandel av bolig eller eiendom, fritidsbolig og større kapitalvarer. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox
SKRIV NED: Skriv ned det viktigste i samboerkontrakten deres. Det vil si en beskrivelse av eierandel av bolig eller eiendom, fritidsbolig og større kapitalvarer. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox Foto: Monkey Business Images

Beskrivelse av forholdet

EKSPERTKILDER: Henrik A. Jensen, advokat i Advokatfirmaet Legalis AS og Pål Rune Eklo, kommunikasjonsrådgiver i Gjensidige Forsikring ASA. FOTO: Privat
EKSPERTKILDER: Henrik A. Jensen, advokat i Advokatfirmaet Legalis AS og Pål Rune Eklo, kommunikasjonsrådgiver i Gjensidige Forsikring ASA. FOTO: Privat

Eksempel på en samboerkontrakt

Du finner mange samboerkontrakter klare for utfylling på nettet, dersom du søker på samboerkontrakt.

Se for eksempel denne.

Skriv ned det viktigste i samboerkontrakten deres.

- Det vil si en beskrivelse av eierandel av bolig eller eiendom, fritidsbolig og større kapitalvarer, sier Eklo.

Det er her de store pengene ligger, og det er ved tvist omkring slike verdier at konfliktene blir størst.

- Det er også lurt å få nedtegnet andre finansielle forhold som forsikringer og sparing. Hvem eier hva, og hvem er ansvarlig for å opprettholde slike avtaler, sier Eklo.

Sameieloven

Det finnes ikke en egen lov for samboere, slik som det finnes for ektefeller.

- Derfor blir rettsforholdet mellom samboere regulert av lover som ikke er direkte tilpasset slike forhold, sier Henrik A. Jensen, advokat i Advokatfirmaet Legalis AS, og ekspert på DoktorOnline.no.

Et godt eksempel er Sameieloven. Denne loven får i utgangspunktet anvendelse i slike saker.

- Sameieloven er ikke veldig godt tilpasset saker hvor to mennesker har levd sammen i ekteskapslignende forhold over en lengre periode med felles økonomi, sier Jensen.

Derfor kan det være fornuftig å regulere de tingene som ikke er løst så godt i Sameieloven gjennom en samboerkontrakt.

- På denne måten kan samboerne faktisk ta kontroll over hva som skjer ved et brudd, og slipper da unødvendige og fordyrende konflikter, sier advokaten.

Husk dette

En samboerkontrakt må tilpasses det enkelte samboerforhold, og når det gjelder hva dere eier, og har av gjeld, arv og lignende.

- Det er greit å si noe om eierskapet til det dere hadde med dere inn, og hva dere fordelte hver for dere eller sammen under samboerskapet, sier Jensen.

- I tillegg vil eierskap til fast eiendom og gjeld være svært viktig å formulere noe rundt, sier Jensen.

- I utgangspunktet har du ingen rettigheter som samboere hvis det blir slutt, sier Jensen.

- Da må dere dele verdiene utfra hvem som eier hva, og dét er det, sier Jensen.

Testament

Noen par krangler alltid om det samme, og et brudd blir til slutt siste utvei.

KONTROLL: En samboerkontrakt er et virkemiddel for å få et ryddig økonomisk forhold ved samboerskap. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox
KONTROLL: En samboerkontrakt er et virkemiddel for å få et ryddig økonomisk forhold ved samboerskap. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox Foto: colourbox.com

Samboerkontrakter regulerer hva som skal skje på det økonomiske området ved opphør av samboerskap i levende live, altså som følge av brudd.

- Samboerkontrakter kan ikke brukes til å regulere hva som skal skje ved dødsfall.

- Derfor bør samboere også skrive testament, sier Pål Rune Eklo.

Men ved testament er det en del formkrav som må oppfylles for at dokumentet skal være gyldig.

- Her gjøres det feil, og hvert år er det en del testamenter som blir kjent ugyldige fordi formkravene, eksempelvis til vitner og vitners underskrift, ikke er fulgt, sier Eklo.

- Samboere og andre som ønsker å skrive testament, bør søke juridisk hjelp, sier Eklo.

Arv

Arv og gaver kan utløse krav om arveavgift. Dette gjelder helt til den nye regjeringen har fjernet denne avgiften, slik de nå er blitt enige om å gjøre.

- De fleste samboere er unntatt fra arveavgift, men det er en gruppe samboere som faller utenfor, sier Eklo.

Det er samboere som har vært samboere kortere enn to år og som ikke har felles barn.

Denne gruppen samboere må betale arveavgift.

- I forsikringssammenheng er det også ulike regler som gjelder ved samboerskap, sier Eklo.

- På dødsfallsforsikringer som du har via jobben, er det etter hvert blitt relativt vanlig at samboere har samme rettigheter som ektefeller til å motta erstatningen ved dødsfall, sier Eklo.

- Men her er det fortsatt en del forskjeller og derfor er det lurt å sjekke med din bedrift eller ditt forsikringsselskap hva som gjelder for din forsikring, sier Eklo.

Brudd eller dødsfall - og med barn

Her er det en vesentlig forskjell.

- En gjenlevende samboer vil etter visse vilkår i Arveloven kunne motta arv, sier Jensen.

I tillegg vil også en gjenlevende samboer kunne ha rett til å kjøpe ut felles bolig til markedspris.

- Her anbefales det likevel å tilgodese hverandre gjennom et gjensidig testament, sier Jensen.

Få hjelp hos Doktor Online:

Advokat Henrik A. Jensen svarer på spørsmål hos Eksperttjenesten til Doktor Online. Tjenesten koster 149 kroner per spørsmål, og du er selvfølgelig helt anonym.

Dette har andre spurt advokaten vår om:

- Har hun rett til å ta bilen bare fordi den er registrert på henne?

- Hva slags rettigheter har jeg i leiligheten siden vi ikke er formelt separert?

- Har hun krav på halvparten av husets verdi?

- Vi skal eie halvparten hver, hvordan fungerer det i praksis?

I tillegg til Jensen kan du blant annet stille spørsmål til gynekolog, allmennlege, sexolog og hudlege.

- Samboere med felles barn er bundet sammen gjennom et felles avkom som har krav på arv, og ved brudd må det uansett etableres et samarbeid rundt både økonomi og samvær, sier Jensen.

I slike tilfeller blir derfor problemstillingene ganske annerledes.

Nye regler

Samboere fikk styrket sin arverettslige stilling ved en lovendringen i 2009. Men endringen gjaldt ikke alle samboere.

- Dette var en fornuftig ordning som nettopp sikret at samboere som levde som ektefeller også fikk tilsvarende rettigheter, sier Jensen.

- I all hovedsak gjaldt endringen samboere med felles barn, eller som har hatt, eller venter felles barn, sier Eklo.

- Samboere med felles barn fikk en automatisk arverett, riktignok begrenset oppad til et beløp tilsvarende fire ganger grunnbeløpet, sier Eklo.

Samboere med felles barn fikk også rett til å sitte i uskiftet bo.

- Men i motsetning til ektefeller som har rett til å sitte i uskifte med alle typer eiendeler, har samboere kun rett til å sitte i uskifte med felles bolig med innbo, sier Eklo.

Bil og fritidseiendom med innbo som samboerne har brukt i fellesskap, gjelder også.

- Samboere har med andre ord begrensede rettigheter på dette området sammenliknet med ektefeller. Slike forskjeller er det viktig å være klar over, sier Eklo.

Den nye loven

Den nye loven lyder som følgende:

  • Gjenlevende samboer som hadde felles barn med avdøde arver inntil fire ganger folketrygdens grunnbeløp. Denne arveretten følger direkte av loven og gjelder selv om dette ikke er fastsatt i testament.
  • Samboerens rett til arv går foran barnas krav på pliktdelsarv.
  • Samboere kan etter lovendringene også velge å ta over felles bolig med innbo, fritidsbolig med innbo og bil uskiftet. Gjenlevende samboer må velge mellom arverett og retten til å sitte i uskiftet bo.
  • I og med at de nye reglene bare gjelder for samboere med felles barn vil det fortsatt være behov for samboeravtaler og testamenter.
  • Har samboere ikke felles barn og ønsker at den andre samboeren skal ha rett til arv, må dette fastsettes i testament.
  • Dersom man ikke vil at samboeren en har felles barn med skal arve seg når man dør, er det fremdeles mulig. Da må en opprette et testamente der man fratar samboeren arveretten.

Kilde: Henrik A. Jensen, advokat i Advokatfirmaet Legalis AS.

Trykk her og følg Klikk Helse på Facebook

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få ukentlige oppdateringer på epost

LES OGSÅ:

Her er ditt digitale dødsbo

Det er én ting du aldri skal gjøre med kjæresten din

Sovestillingen avslører forholdet

Slik takler vi sidesprang

Slik funker sexløse forhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning