Statsbudsjettet 2009

Her er miljøbudsjettet

Erik Solheim med mer penger til friluftsliv og vern.

FRILUFTSLIV: Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim øker budsjettet for friluftsliv og naturens mangfold med nesten 35 prosent.
FRILUFTSLIV: Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim øker budsjettet for friluftsliv og naturens mangfold med nesten 35 prosent. Foto: FOTO: Miljøverndepartementet
Publisert Oppdatert

Barna ut i naturen - får 5 mill.

"Den naturlige skolesekken" iverksettes i Oslo, Akershus og Nordland. Det skal satses på mer natur i skolen, og skolebarna som er med i prosjektet vil få økt opplæring i natur, friluftsliv og bærekraftig utvikling, melder Rana Blad. De tre fylkene er pilotkommuner, og det er Miljøverndepartementet og Kunnskapsdepartementet som står bak.

Les alt om statsbudsjettet her

Budsjettet til Miljøverndepartementet er på 4086,3 millioner kroner, altså 4,1 milliarder. Det er økt med 24,7 prosent fra årets budsjett.

Slik ser 2009-budsjettet ut:

  • Forskning, regional planlegging, internasjonalt arbeid m.m. får 1031,4 millioner. Det er en økning på 24,6 prosent.
  • Naturens mangfold og friluftsliv får 1161 millioner kroner. Det er en økning på 34,5 prosent.
  • Kulturminner og kulturmiljø får 447,9 millioner kroner. Det er en økning på 12,3 prosent.
  • Tiltak mot forurensing får 632,9 millioner kroner, en økning på 1,2 prosent.
  • Kart og geodata får 390,8 millioner, som er en økning på 1,9 prosent.
  • Nord- og polarområdene får 222,3 millioner, som er en økning på 24,9 prosent.

- Vi holder løftene

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheims budsjett får altså en kraftig økning neste år. Regjeringen skriver i sitt budsjett at miljøpengene skal gå til bevaring av naturmangfoldet i Norge, oppfølging av klimameldingen og klimaforliket, bevaring og bruk av kulturminner, arbeid mot miljøgifter, bedre forvaltning av vannressurser og forskning og overvåking.

- Med dette budsjettet viser vi virkelig muskler i miljøvernet i Norge. Knapt noen gang har en regjering lagt fram et så sterkt miljøbudsjett. Regjeringen har satt seg svært høye mål i miljøpolitikken, og vi viser i praktisk politikk at vi holder løftene. Det gjelder klimapolitikken, bevaring av regnskog, vern av natur i Norge og opprustning av kulturminnene, sier Solheim i sin kommentar til miljøbudsjettet.

Vern

Bevaring av arter og friluftsliv øker med 300 millioner. Herunder ligger det en økning på 55 millioner til skogvern og nasjonalparker, og en økning på 65 millioner til forvaltning av verneområder.

Mer til gyrokampen

De som kjemper for å beholde villaksen får 21,5 millioner kroner å rutte med neste år. Pengene går i all hovedsak til bekjempelse av lakseparasitten gyrodactylus salaris, bedre kjent som gyro.

Les reaksjonene her

Sikring av villrein økes med seks millioner.

Regjeringen vil bruke 54 millioner kroner samlet på å nå bestandsmålene for ulv og bjørn, redusere tap av husdyr og tamrein til rovdyr og dempe konfliktnivået i rovviltforvaltningen.

CO2-håndtering

Flere miljøsaker strekker seg langt utenfor korridorene i Miljøverndepartementet. Olje- og energidepartementet har budsjettert over 1,9 milliarder kroner til CO2-håndtering, som er en økning på 800 milioner kroner.

Grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering skal økes med ti milliarder kroner. Det skal gi en avkastning på over 900 millioner kroner i år 2010, som er dobbelt så mye som i år.

Les alt om statsbudsjettet her

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen