Sykefraværet øker

Stresser seg syke

Nav har aldri tidligere registrert en så stor forskjell i sykefravær mellom kvinner og menn.

SYKE KVINNER: Sykefraværet har steget det siste året, spesielt for kvinner.
SYKE KVINNER: Sykefraværet har steget det siste året, spesielt for kvinner. Foto: Foto: Crestock
Publisert Oppdatert
DOKTORAVHANDLING: Arbeidsterapeut Kristina Holmgren har avlagt en avhandling om svenske kvinners opplevelse av arbeidsrelatert stress.
DOKTORAVHANDLING: Arbeidsterapeut Kristina Holmgren har avlagt en avhandling om svenske kvinners opplevelse av arbeidsrelatert stress. Foto: Foto: Thorbjörn Jonsson

Økning i sykefraværet

  • Det totale sykefraværet var i 2. kvartal på 6,8 prosent, en økning på 4,6 prosent sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Sykefraværet øker mest blant kvinner. Her er økningen på 6,0 prosent, mot 3,5 prosent for menn.
  • Det er satt i gang flere tiltak for å redusere sykefraværet. I fjor ble det gjort lovendringer som skal sikre tettere oppfølging av sykmeldte, og både NAV og spesialisthelsetjenesten har spesielle tilbud for å få sykmeldte raskere tilbake til jobb.
  • Ny sykmeldingsblankett 1. september i år åpner for kommunikasjon mellom lege, arbeidsgiver og arbeidstaker gjennom hele sykmeldingsperioden, og introduserer samtidig avventende sykmelding.

Kilde: NAV

Holmgrens undersøkelse

Arbeidsterapeut Kristina Holmgren har avlagt en doktoravhandling om sykemelding og arbeidsrelatert stress blant kvinner. Hun har hatt samtaler med kvinner som har vært langtidssykemeldt på grunn av arbeidsrelatert stress, og har undersøkt hva som skal til for at de langstidssykemeldte kommer tilbake til jobben igjen.

I en av de fire studiene som også inngår i Kristina Holmgrens avhandling har 424 kvinner i alderen 38 og 50 år blitt spurt om sin arbeidssituasjon.

  • 33 prosent mente at jobben påvirket fritiden deres negativt.
  • 25 prosent kjente høyt stress fordi de stilte for høye krav til seg selv og var engasjert i arbeidet sitt.
  • 22 prosent syntes de hadde lav innflytelse på jobben.
  • 10 prosent var stresset på grunn av utydelig organisasjon og konflikter på arbeidet.

Sykefraværet har steget det siste året, og det gjelder spesielt for kvinner, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Sykefraværet for kvinner gikk opp med 6 prosent, mens det for menn økte med 3,5 prosent.

Samlet ga dette en prosentvis vekst i sykefraværet på 4,9 prosent fra 2. kvartal 2007 til 2. kvartal 2008.

For kvinner steg sykefraværet mest i aldersgruppen 20-24 år, med hele 11,3 prosent.

For menn var det 25-29-åringene som hadde sterkest økning, med 5,8 prosent.

Mangler kontroll

Nesten halve sykefraværet i Norge skyldes muskel- og skjelettplager, mens 18 prosent av sykepengetilfellene hos kvinner skyldes psykiske plager, ifølge Arbeidstilsynet.

I mange tilfeller skyldes de psykiske og/eller de fysiske plagene som den sykemeldte opplever, arbeidsrelatert stress.

Les også: Conradi møtte veggen

Høye krav

Arbeidsterapeut Kristina Holmgren ved Sahlgrenska akademin i Göteborg har i sin doktoravhandling undersøkt hvorfor så mange kvinner blir sykemeldt på grunn av stress på jobben.

Ofte er det kvinnenes høye krav til seg selv og deres engasjement som fører til psykisk og fysisk stress, som igjen resulterer i sykemelding. En stor arbeidsbyrde, uklare forventninger, utydelig organisasjon, liten innflytelse og en lite lydhør sjef kan også føre til stress og langstidssykemeldinger.

Mange biter tennene sammen når arbeidsoppgavene tårner seg opp, nedskjæringene rammer og ledelsen ikke setter begrensninger for de ansatte. Mange holder ut helt til helsen ikke holder lenger, og sykemelding må til.

Holmgren tror at sykemeldinger på grunn av stress skyldes arbeidsoppgavene i seg selv og ikke hvilket kjønn man er.

- I Sverige og i Norge er det et kjønnsegretert arbeidsmarked hvor ofte kvinner jobber innen omsorg- og helsesektoren, en sektor de siste årene har lidd under nedskjæringer. Mange menn som jobber innen samme sektor rammes også av stress, men det er jo langt færre menn enn kvinner i helse- og omsorgsyrkene. Derfor blir arbeidsrelatert stress fort oppfattet som noe som rammer kvinner, sier Holmgren til klikk.no.

Åpen kommunkasjon

En åpen kommunikasjon med arbeidsgiver og en bedret arbeidssituasjon er helt nødvendig for å få de sykemeldte tilbake i jobb igjen.

- Viktigst av alt er det at personer som har vært sykemeldt ikke kommer tilbake til samme arbeidssituasjon som de ble sykemeldt fra. Kvinnene som deltok i studien opplevde det som umulig å komme tilbake til jobb etter en sykmelding, dersom ikke jobbsituasjonen ble forandret til det bedre, sier Holmgren.

Arbeidsterapeuten mener mange arbeidsgivere har en stor utfordring i å ikke oppmuntre de ansatte til å vie hele livet sitt til jobben.

- Omgivelsene berømmer en for å være dyktig om en arbeider 12 timer hver dag. Men slik positiv feedback er ikke alltid positivt, sier Holmgren.

- Ta faresignalene på alvor

Om man befinner seg under mye stress på jobben, mener Holmgren det er viktig å ta faresignalene på alvor.

- Søvnen er en viktig indikator på når arbeidet har tatt over livet. En og annen søvnløs natt har jo alle i blant. Men har man langvarige søvnproblemer må man ta signalet og forsøke å løse situasjonen, sier Holmgren.

- Man ser ikke seg selv og tror at man klarer alt. Man blir udødelig på et vis. Men det er viktig å lytte til hva venner og familie sier, og lytte til kroppens signaler. Om ikke legen finner ut av plagene dine, så vær oppmerksom på alle de "merkelige" tingene som skjer med kroppen din. Tenk over hvilken situasjon du befinner deg i på arbeid og om det kan ha en sammenheng, oppfordrer Kristina Holmgren.

Les også:

Da NRK-programleder Helle Vaagland (38) begynte å jobbe erkjente hun at det å bli mamma var det beste som hadde skjedd henne. Redningen var barnehagen og et glass vin.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning