Kampanjen "Et åpent sinn"

- Slutt å hakke på mannen

Presidenten i Norsk Psykologforening vil ha behandlingstilbud på menns premisser - gjerne på et fotballstadium.

PSYKISK HELSE: - Tradisjonelle terapeutiske arenaer befinner seg ofte så langt unna den mannlige verden som det er mulig å komme, sier Tor Levin Hofgaard.
PSYKISK HELSE: - Tradisjonelle terapeutiske arenaer befinner seg ofte så langt unna den mannlige verden som det er mulig å komme, sier Tor Levin Hofgaard. Foto: Foto: Crestock
Publisert Oppdatert

I dag lanserer Helsedirektoratet den nasjonale kampanjen "Et åpent sinn". Kampanjen har som mål å øke kunnskapen og åpenheten om psykisk helse.

I år er det den voksne befolkningen - og særlig menn - som skal nåes.

Helsedirektoratet vil ha frem at psykiske problemer er vanlige, at man bør snakke med noen dersom man har problemer og at det finnes hjelp. Kampanjen skal spres i flere TV- og radiokanaler og aviser.

Halvparten av befolkningen opplever alvorlige psykiske problemer i løpet av livet, som gjør at de trenger en eller annen form for profesjonell hjelp eller behandling.

- Flere undersøkelser viser også at menn er mindre åpne enn kvinner og i mindre grad søker hjelp for problemene sine. Derfor er vi nå særlig opptatt av å nå menn, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Ellinor F. Major, i en pressemelding.

Psykologhjelp på fotballstadium

Men for å kunne hjelpe flere menn, mener psykolog og president i Norsk Psykologforening, Tor Levin Hofgaard, det må til en endring i behandlingstilbudene for menn som sliter med mild til moderat angst og depresjon.

Hofgaard mener vi må slutte å gi menn skylden for at de ikke søker hjelp, og heller opprette hjelpetilbud for menn der menn faktisk ferdes.

Tradisjonell terapi på et psykologkontor fungerer dårlig for mange. Terskelen for å oppsøke hjelp må legges lavere, mener Hofgaard.

- Tradisjonelle terapeutiske arenaer befinner seg ofte så langt unna den mannlige verden som det er mulig å komme. Er det rart han ikke vil snakke? spør Hofgaard.

Hofgaard trekker frem flere eksempler fra England hvor det finnes hjelpeapparat for menn på fotballstadium, tilbud hvor de kan ta en løpetur med psykologen eller møte psykologen på café.

Slike tilbud for mennesker med milde til moderate depresjoner og angslidelser skulle han gjerne sett mer av i Norge.

- Vi må flytte denne typen tilbud ut av sykehusene og de stedene man føler seg syk med en gang man trår inn døren, og inn i arenaer der menn føler seg hjemme. Da blir terskelen for å oppsøke hjelp lavere, sier Hofgaard til kllikk.no.

- Etterpå kan man sette seg i badstua å snakke om livet. Da kommer gjerne mennenes historier, sier Hofgaard.

Sterk innvirkning

Hofgaard mener de "strengt logiske, funksjonelle og til dels kyniske systemene, der kommunal møblering og strømlinjeformer dominerer", må erstattes av noe som rører ved sansene og virkeligheten som menn lever i.

- Man kan kanskje være overrasket over at dette har en slik sterk innvirkning på menn - som jo sies å ikke være alt for opptatt av slikt til vanlig. Men faktum er altså at der det vektlegges, er andelen menn som snakker, betydelig høyere enn ellers, sier Hofgaard.

Her kan du få hjelp

Mental Helse Hjelpetelefonen: 810 30 030

Hjelpetelefonen er et døgnåpent tilbud. Du kan også ta kontakt på nettsidene: www.sidetmedord.no.

Kirkens SOS: 815 33 300

En døgnåpen krisetjeneste på telefonen eller via en SOS-melding på nettsidene: www.kirkens-sos.no .

Bekymringstelefonen Voksne for Barn: 810 03 940

Telefontjenesten for voksne som har bekymringer eller spørsmål om barn og unge. www.vfb.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning