Sosialt nettverk

Ensomhet er helsefarlig: Slik får du nye venner i voksen alder

Se hvordan du utvider ditt sosiale nettverk i voksen alder.

<b>VIS INITIATIV:</b> Vi trenger å fornye og fylle på vennegjengen gjennom hele livet. 
VIS INITIATIV: Vi trenger å fornye og fylle på vennegjengen gjennom hele livet.  Foto: Getty Images
Publisert Oppdatert

Det er viktig å ta noen sjanser om du skal lykkes med å få nye venner, sier Eva Tryti, spesialist i psykologi.

- De fleste av oss kommer i livsfaser hvor det trengs. Enten vi har får få venner, har mistet nettverk på grunn av flytting eller skilsmisse, bytte av jobb eller annet, sier Tryti.

Det er allikevel slik at skal vi få napp og en ny venn på kjøpet må flere ting klaffe.

– Alle føler seg litt sårbare når de nærmer seg andre og håper på kontakt, og alle vil oppleve å ikke få napp. Det er lett å tolke det som avvisning, at den andre «ikke vil ha meg», men det trenger ikke å være riktig, sier hun.

Les også: Sofia har fått en ny hverdag med el-sykkel

– Begge må føle at de har noe felles, begge må føle god kjemi og aller viktigst er det at begge må ha behov for og tid til en ny venn. Veldig ofte når vi ikke får napp, skyldes det at den andre ikke har tid til flere venner, selv om vedkommende liker deg, understreker psykologspesialisten.

Spesialist i psykologi, Eva Tryti
Spesialist i psykologi, Eva Tryti

Venner gjør deg sterk

Sosial tilhørighet og fellesskap er så viktig for oss mennesker at vi rett og slett kan bli alvorlig syke dersom vi ikke har et nettverk rundt oss.

– Vi er som flokkdyr å regne og vennskap er en viktig forebyggende faktor når det gjelder helseplager, sier professor ved Norges arktiske universitet, Camilla Lauritzen.

Hun forteller at vi tåler mer belastning om vi har gode sosiale relasjoner å støtte oss på. Det gjelder både for voksne og barn.

Forsker ved Velferdsforsknings-instituttet NOVA, Thomas Hansen
Forsker ved Velferdsforsknings-instituttet NOVA, Thomas Hansen

– Vi vet at for barn som opplever store belastninger i livet, så er vennskap en viktig beskyttelsesfaktor mot utvikling av psykiske plager. Ensomhet er også forbundet med risiko for selvmord, sier Lauritzen.

Ensomhet er helsefarlig

Tall fra rapporten «Aldring, mestringsbetingelser og livs­kvalitet», utgitt av Helsedirek­toratet i 2016, viser at andelen som er «av og til ensom» eller «ofte ensom» er rundt femten prosent i aldersgruppen 30 til 50 år.

Camilla Lauritzen, professor ved Det Helsevitenskapelige Fakultetet, Universitetet i Tromsø
Camilla Lauritzen, professor ved Det Helsevitenskapelige Fakultetet, Universitetet i Tromsø

Les også: Pappa brøt kontakten med Jan-Arne

– Det kan oppleves enda verre for dem som er
ensomme når det er så få rundt dem som har samme plager, sier forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Thomas Hansen.

Han legger til at andelen som rapporterer om at de er tydelig ensomme er på seks til åtte prosent.

Forskningen viser en klar sammenheng mellom ensomhet og andre markører for livskvalitet, ifølge Hansen.

– Ensomme personer, spesielt de som har mer alvorlig grad av ensomhet, har gjerne lav lykke, tilfredshet, selvfølelse og oftere depressive symptomer. Ensomhet er dessuten knyttet til ulike fysiske helserisikoer og lavere immunforsvar.

Professor Camilla Lauritzen viser til at ensomhet som følge av sosial eksklusjon kan føre til at barn, unge og voksne trekker seg ut fra skolefellesskap og arbeidshverdag fordi belastningen av å være utenfor blir så stor.

– Derfor er det viktig å forebygge ensomhet fra tidlig alder. Søvnvansker, angst- og depresjonssymptomer og også somatiske plager som hodepine og uspesifikke smerter kan være forårsaket av mangel på sosiale fellesskap og ensomhet.

Les også: Symptomer på angst

Du må gjøre en innsats

Å få nye venner som voksen krever egeninnsats og enkelte ganger kan det føles utfordrende.

– Det kan være vanskelig å bryte sirkelen og komme seg inn i sosiale sammenhenger i voksen alder dersom du har falt ut, men det er på ingen måte umulig. Det krever imidlertid en viss egeninnsats, for det er ingen som kommer hjem til deg av seg selv. For å få kontakt må du være åpen for det, sier professor Camilla Lauritzen.

Rådene som gir deg venner

➽ Vær åpen: Noe av det mest tiltrekkende er folk som fremstår positive og åpne for ulike typer mennesker, aktiviteter og samtaler.

➽ Bli " frivillig": Det er ikke alle som synes det er naturlig for å prate med en fremmed og da kan det være fint å melde seg som frivillig i en ideell organisasjon. Da får du en konkret oppgave å jobbe med og kommer i kontakt med andre mennesker i samme slengen.

➽ Si ja til verv og dugnader for bygda eller bydelen, eller engasjer deg i lokalpolitikken. Er du en friskus kan du bli med på turlag eller idrettsforeninger og tilby deg å bidra som frivillig på lokale arrangement. .

➽ Tren på å ta kontakt: Jo flere fremstøt vi gjør, uten at vi tillater oss å tolke nedturer altfor negativt, desto flinkere og mer naturlige føles det - for deg selv og andre.

➽ Søk hjelp: Er du lite vant til å ta initiativ, har hatt få venner eller har følt deg mye utestengt kan det være nyttig å søke profesjonell hjelp.

Kilder: Spesialist i psykologi, Eva Tryti og professor Camilla Lauritzen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning