Ni av ti fornøyde med jobben

Men i visse yrker føler arbeidstagerne seg oftere deprimerte og nedfor.

FORNØYD: Ikke alle arbeidstagere trives på jobben, men bare tre prosent er direkte misfornøyd, viser en ny rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt.
FORNØYD: Ikke alle arbeidstagere trives på jobben, men bare tre prosent er direkte misfornøyd, viser en ny rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt. Foto: Foto: Crestock
Publisert Oppdatert

Kun tre prosent av norske kvinner og menn er misfornøyd med jobben sin. 90 prosent er fornøyd eller svært fornøyd.

Det viser den ferske rapporten «Arbeidsmiljø og helse» fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Rapporten bygger på tall fra Statistisk Sentralbyrås levekårsundersøkelse i 2006. Det er første gang det gis et så detaljert og samlet bilde av hvordan norske yrkesaktive i ulike yrker beskriver arbeidsforhold og arbeidsrelaterte helseplager.

Positiv utvikling

Andelen mennesker som minst en gang i måneden opplever å føle seg ille til mote eller nedfor på grunn av kritikk eller vanskeligheter på jobben, er halvert i løpet av den siste tiårsperioden.

I 1996 var andelen 29 prosent, mens den var 15 prosent i 2006.

Overlege Tore Tynes ved Statens arbeidsmiljøinstitutt mener det er en utbredt holdning i norsk arbeidsliv at man skal trives på jobb. Den positive utviklingen de siste årene kan ha flere årsaker.

- Det ene kan være større fremtidsoptimisme, som følge av blant annet av mindre arbeidsledighet. Det andre kan være at man faktisk har fått det bedre og føler seg mer verdsatt på jobb. Vi ser det i form av at de ansatte får flere tilbakemeldinger og bedre muligheter til egenutvikling enn tidligere, sier Tynes til klikk.no.

En europeisk undersøkelse gjort av Eurofoundation i 2006, støtter opp om at nordmenn generelt trives på jobb. I følge denne undersøkelsen er dansker, tett etterfulgt av nordmenn, mest fornøyd med jobben sin.

Syke håndverkere på jobb

Rørleggere og håndverkere er den yrkesgruppen som oftest går på jobb når de er syke, men til tross for dette er 92 prosent fornøyd med jobben sin.

- Denne gruppen synes muligens at arbeidet er såpass spennende at de nødig vil gå glipp av en arbeidsdag. Økonomiske fordeler ved fremmøte kan virke på samme måte, sier Tynes.

- Vi ser likevel at denne gruppen utsettes for en rekke arbeidsmiljøbelastninger og at de har en del arbeidsrelaterte plager. Dessuten har det vært gode tider i byggebransjen med mulighet for mye overtid, så noe av forklaringen på sykenærvær kan muligens også ligge her. Men dette gir undersøkelsen ikke grunlag for å si noe sikkert om, sier Tynes.

Kunstnere mest nedfor

Selv om færre arbeidstakere i dag føler seg sjeldnere nedfor på jobb i forhold til for ti år siden, er det store forskjeller mellom de ulike yrkene.

Kunsterne er dem som oftest opplever å føle seg nedfor eller ille til mote i jobbsammenheng. Kunstnere er også blant dem som hyppigst rapporterer om nedtrykthet og depresjon.

Men det er ikke bare kunstere som føler seg nedfor på jobb.

En høy forekomst av leger, psykologer, vernepleiere, sosionomer, tannleger, farmasøyter og barnevernspedagoger føler seg ukentlig ille til mote eller nedfor.

I enkelte yrkesgrupper er derimot arbeidsrelatert depresjon og nedtrykthet bortimot ikke-eksisterende. Dette gjelder særlig for dataingeniører, administrerende direktører og politikere, samt lege- og tannlegesekretærer.

- Denne rapporten kan være et godt utgangspunkt for videre arbeid med å forbedre arbeidsmiljøet for de ulike yrkesgruppene, sier Tynes.

Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen gleder seg over den positive utviklingen i arbeidsmiljøet, men peker også på utfordringene som gjenstår.

- Det er gledelig å se at utviklingen i arbeidsmiljøet er positiv. Men det er fortsatt utfordringer når det gjelder arbeidshelsen. Det positive er at denne undersøkelsen i større grad enn tidligere setter oss i stand til å identifisere spesielt utsatte yrkesgrupper, sier arbeids- og inkluderingsministeren i en pressemelding.

LES OGSÅ: Når jobben styrer livet

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning