Forurensing

- I framtiden vil luftkvaliteten i Oslo være verre enn antatt

Slik beskytter du deg mot den skadelige byluften.

VERRE ENN ANTATT: Beregninger gjennomført av Norsk Institutt for Luftforskning viser at luftkvaliteten i Oslo i 2025 vil være verre en tidligere antatt. 
Illustrasjonsfoto: Colourbox
VERRE ENN ANTATT: Beregninger gjennomført av Norsk Institutt for Luftforskning viser at luftkvaliteten i Oslo i 2025 vil være verre en tidligere antatt. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Publisert Oppdatert

Hvis du bor i byen, utsettes du automatisk for mer forurenset luft enn dem som oppholder seg mest utenfor bygryten.

Hvis det er tilfellet, kan det være greit å tenke gjennom hvordan du kan beskytte deg selv og familien mot den skadelige byluften.

Sjekk luftkvalitetsvarselet

- Det er mulig å beskytte seg mot denne luften. Når det er dårlig luftkvalitet, kan du forsøke å oppholde deg mest mulig i områder med lite luftforurensning. For å kjenne nivået til en hver tid, kan du følge med på luftkvaliteten i flere byer på nettsiden www.luftkvalitet.info, sier seniorrådgiver i seksjon for transport og bymiljø i Miljødirektoratet, Nina Landvik.

Hun legger til at de største byene også sender ut luftkvalitetsvarsler slik at man kan være forberedt på forurensningssituasjonen i dagene som kommer.

Kan ikke lukte det

Å tro at du kan se eller lukte når luften er verst, er imidlertid ikke realistisk.

10 tips som beskytter deg mot forurenset byluft

- Ikke luft i rushtidene eller tider med høye forurensningsverdier

- Luft på den siden av boligen din der det er minst forurensning

- Orienter deg om hvilke tidspunkt på døgnet det er minst forurensning ute

- Benytt deg av vinden og luft aktivt når forurensningen blåses eller trekkes bort fra boligen

- Vurder å sette filter i veggventiler. Dette kan bidra til å stoppe de største partiklene

- Legg eventuelle trilleturer med barnet ditt til gater unna stor biltrafikk

- Bruk partikkelmaske om du sykler til jobb gjennom forurensede områder

- Ikke driv med fysisk aktivitet gjennom eller langs forurensede områder

- Spør deg selv hva ditt parti gjør med situasjonen. Du har makt i lokalvalget

- Følg med på www.luftkvalitet.info

Kilde: NAAF

Følgende tiltak kan redusere luftforurensningen

- Redusere trafikken

- Begrense spredning av støv

- Fjerne støv gjennom gaterenhold

- Redusere hastigheten på veiene

- Bruke piggfrie dekk

- Øke andelen elektriske biler

- Erstatte gamle vedovner med nye som reduserer partikkelutslippene

Kilde: NILU

 

Dette er de mest vanlige forurensningsstoffene i Norge

  • Svevestøv fra blant annet asfaltslitasje, dekkslitasje, strøsand, vedfyring, industri og langtransport
  • Nitrogendioksid fra blant annet eksos, industri, skipstrafikk, langtransport og dieselkjøretøy
  • Svoveldioksid fra kraftverk, oljeraffineri og andre store industrianlegg
  • Ozon som dannes av reaksjoner mellom nitrogenoksider, flyktige organiske forbindelser og sollys
  • Benzen fra avdampning fra uforbrent bensin og forbrenningsprosesser

Kilde: NILU

 

- Det finnes forbindelser i uteluft som ikke lukter, men som likevel kan være helseskadelige eller helseskadelige under konsentrasjonen som fører til lukt. På samme måte kan det være forbindelser som lukter uten at de er helseskadelige, sier hun.

Landvik anbefaler derfor ikke å stole på luktesansen når du vurderer luftkvaliteten.

Dag Tønnesen ved Norsk Institutt for luftforskning (NILU) bekrefter dette.

- De to vanligste forurensningkomponentene med høyt nivå i forhold til virkning er svevestøv og nitrogendioksid (NO2), og de er på høyt nivå før du kan lukte eller se dem, sier han.

Irritasjon i lungene

- Luftforurensning påvirker helsen på ulike måter. Dette avhenger blant annet av hvilke forurensningskomponenter det gjelder, sier Landvik.

Generelt påvirker forurenset luft lungene og hjerte- og karsykdommer.

Høye nivåer av forurensning er forbundet med nedsatt lungefunksjon, økt irritasjon i lungene samt økt hjerte- og karsykdom.

- Det er sett sammenhenger mellom høye nivåer av luftforurensing og økning i dødsfall blant annet på bakgrunn av disse sykdommene. Det er spesielt barn, eldre og personer med ulike luftveis- og hjerte-karlidelser som er sårbare for luftforurensning, sier hun.

Verre enn antatt

Kommunikasjonsrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), Lene Gunvaldsen, bekrefter at luftforurensning gir mange negative helseeffekter, og da særlig for mennesker med lungesykdommer som astma.

- Grenseverdien for luftkvalitet brytes for NO2 i flere norske byer og representerer et helseproblem. Beregninger som Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) har gjennomført for NAAF viser at luftkvaliteten i Oslo i 2025 vil være verre enn tidligere antatt, sier hun.

Tidlig død

En fersk rapport fra European Environmental Agency har funnet ut at 458 000 mennesker dør for tidlig av luftforurensning i Europa hvert år. 

Nordisk råd anslår at tallet for de nordiske landene er 9000, og i Norge alene anslår man at 1500 personer lider en for tidlig død som følge av luftforurensning.

- Spesielt kan astmatikere reagere på NO2 med nedsatt lungefunksjon, men også friske mennesker risikerer å pådra seg lungesykdom som følge av eksponering for høye forurensningsverdier i luften, sier Gunvaldsen.

Noen undersøkelser har vist økt forekomst av astma ved eksponering for trafikkforurensning, særlig i de første leveårene.

Ille for pollenallergikere

Det er også kjent at partikkelforurensning forverrer allergiske luftveisplager og astma når sykdommen først er oppstått.

- Det er imidlertid usikkert i hvilken grad partikkelforurensningen kan bidra til å øke forekomsten av astma og allergi generelt, sier hun.

Det er også naturlig at de som reagerer på pollen sliter ekstra når de samtidig puster inn forurenset byluft.

Ved høy luftforurensning vil nemlig pollenets allergene egenskaper oppleves som forsterkede for pollenallergikere.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning