Dette kan du forvente av tannlegen

Dette kan du forvente av tannlegen din

Regningen skal ikke komme som noen overraskelse.

INTERESSERT: Du skal kunne forvente at tannlegen er oppriktig interessert i din tannhelse.
INTERESSERT: Du skal kunne forvente at tannlegen er oppriktig interessert i din tannhelse. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox
Publisert Oppdatert

Et besøk hos tannlegen kan fort bli dyrt, men regningen skal ikke komme som noen overraskelse.

Etter en undersøkelse hos tannlegen, har du faktisk krav på et kostnadsoverslag som forteller hva det vil koste deg å utføre den behandlingen tannlegen anbefaler.

- Overstiger overslaget 5000 kroner, har du krav på et skriftlig kostnadsoverslag før behandlingen starter. Det er også lovpålagt for norske tannleger å registrere prisene sine på www.hvakostertannlegen.no, sier tannlege Camilla Hansen Steinum, president i Den norske tannlegeforening og med praksis i Fredrikstad.

Dette nettstedet gir imidlertid bare en generell oversikt over et standardisert utvalg av tannlegens priser.

Tannlegen må først undersøke deg

For å få en konkret oversikt over hva du har behov for av behandling, og hva det vil koste, må tannlegen først undersøke deg.

- I tillegg til at du får informasjon om forventet kostnad før behandling, bør du også få informasjon om risiko, alternativer og prognose for behandlingen, forteller tannlege Erik Svendsrud som driver praksis i Oslo.

Steinum forteller at de aller fleste i Norge går regelmessig til egen tannlege, og gjør du det er det naturlig å forvente at du får time innen rimelig tid når du trenger det.

Det kan være mange grunner til at du har vondt i tennene. For at tannlegen skal kunne vurdere hvilke behov du har og hvor raskt du trenger behandling, er det imidlertid viktig at du gir så nøyaktige opplysninger som mulig når du bestiller time.

- Ved akutte tilstander, som sterke smerter, skader eller infeksjoner, bør du kunne regne med å få øyeblikkelig hjelp, sier hun.

Gode råd

Når du kommer til kontroll eller behandling hos tannlegen din, kan du videre forvente at han eller hun er opptatt av dine behov som pasient.

Du kan forvente at tannlegen...

 

 • Ønsker å bidra til at tannhelsen din er god
 • Er opptatt av dine behov
 • Gir informasjon om hva slags behandling du trenger
 • Hjelper deg å velge behandling
 • Gir veiledning om hvordan du tar vare på tannhelsen din
 • Er faglig oppdatert
 • Informerer deg om priser på større behandling før han eller hun setter i gang
 • Har time til deg i rimelig tid
 • Kjenner til eventuelle støtteordninger du har krav på

Kilder: Tannlege Camilla Steinum og tannlege Erik Svendsrud

- Tannlegen skal ønske å bidra til at tannhelsen din skal være så god som mulig og gi deg informasjon om din tannhelse og hva slags behandling du har behov for, sier Steinum.

Det er likevel du som pasient – i samråd med tannlegen - som må velge hvilken behandling du vil ha.

- Du kan dessuten forvente at tannlegen gir deg veiledning og råd om hvordan du tar vare på din egen tannhelse, legger hun til.

Ingen behandling varer evig

- Vår visjon er at du skal ha en frisk munn, et frisk tyggeapparat og egne tenner hele livet. Du bør også kunne forvente at tannlegen gir deg informasjon om alle alternative behandlinger, sier Svendsrud.

Han minner om at ingen behandling er evigvarende, og at det beste er en tann med minst mulig fyllinger.

- Vår primære oppgave er derfor å veilede pasientene i hvordan de kan ta vare på munnen sin. Mange tenker nok at den informasjonen de får hos tannlegen bør være gratis, men tenk på det som en investering. Det er faktisk noe av det som kan spare deg for mest utgifter i fremtiden, sier han.

Krav om etterutdanning

Som pasient er det viktig å føle seg trygg på at tannlegen vet hva han eller hun driver med, og at vedkommende er oppdatert på de beste og nyeste behandlingsmetodene.

Velger du en tannlege som er medlem i Den norske tannlegeforening skal du ifølge Steinum kunne føle deg trygg på at dette er tilfelle.

- Alle våre medlemmer skal følge foreningens krav om 150 timer obligatorisk etterutdanning over fem år. Foreningen har for øvrig også etiske regler som medlemmene må følge, sier hun.

Svendsrud er enig.

- Du bør kunne forvente at tannlegen din er faglig oppdatert. Faget vårt er i en rivende utvikling, og i dag er det ikke uvanlig at man jobber sammen i team, sier han.

Det vil si at selv om tannlegene ikke nødvendigvis deler klinikk, samarbeider de med ulike spesialister som er spesielt dyktig på det de gjør.

Dette kalles interdisiplinært samarbeid.

- Finn en fast tannlege du stoler på

- Jeg anbefaler at du finner deg en fast tannlege som du stoler på. Dette er viktig for å skape en trygg og god relasjon mellom tannlege og pasient, en relasjon basert på tillit opparbeidet over tid, sier tannlege Steinum.

Svendsrud er enig.

- Det er ingen fast tannlegeordning i Norge, og du velger dermed tannlege fritt. Om du bytter tannlege, kan du be om å få utskrift fra journal samt foto og røntgenbilder fra forrige tannlege oversendt til den nye tannlegen, sier han.

Han anbefaler likevel å holde seg til en tannlege da mange sykdommer, som karies og periodontitt, krever lang oppfølging.

- Å shoppe rundt hos ulike tannleger er trolig ikke det beste for din tannhelse.

Lov å klage

Blant de tilstandene som gir rett til stønad fra HELFO er

 • alvorlig tannkjøttsykdom (marginal periodontitt)
 • alvorlig tannslitasje eller syreangrep (erosjonsskade)
 • munntørrhet (hyposalivasjon) som har forårsaker hull i tennene
 • svulster i munnhulen eller tilgrensende områder
 • infeksjonsforebyggende behandling ved enkelte sykdommer
 • ulykke eller yrkesskade
 • sjelden medisinsk tilstand
 • allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
 • sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne

Kilde: Tannlege Camilla Steinum

 

Dersom behandlingen ikke var som forventet eller  du av andre grunner er misfornøyd med tannlegen din, har du muligheten til å klage.

- Er tannlegen medlem i Den norske tannlegeforening, kan du klage til foreningens lokale klagenemnder som finnes i hvert fylke, sier Steinum.

I tillegg har du anledning til å klage på tannbehandling til Norsk Pasientskadeerstatning.

De fleste må betale selv

Friske voksne betaler som hovedregel sin egen tannlegebehandling, men noen grupper kan få bidrag til tannbehandling fra folketrygden.

- Blant de tilstandene som gir rett til stønad fra HELFO er alvorlig tannkjøttsykdom, munntørrhet som har forårsaket hull i tennene, ulykker eller yrkesskader og sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne, sier Steinum.

Du kan også få støtte dersom du har alvorlig tannslitasje eller syreangrep samt svulster i munnhulen eller tilgrensende områder.

- For øvrig har barn, unge og enkelte utsatte grupper, som eldre i institusjon, krav på gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten, sier hun.

Noen kan få støtte

Relativt nytt er det at du også kan få støtte til protese i underkjeven festet på to skruer dersom du mangler alle tennene i underkjeven og ikke er i stand til å bruke løstsittende protese.

- HELFO dekker i disse tilfellene en del av regningen, mens pasienten må betale en egenandel for behandlingen. Tilskuddene til tannbehandling gjennom HELFO er på omtrent to milliarder kroner årlig, så mange pasienter får hjelp gjennom denne ordningen, sier Steinum.

Det er tannlegen som vurderer om du har krav på slik støtte, så hvis du er i tvil bør du ta en prat med ham eller henne.

- Dersom du har dårlig råd, er det også mulig å søke NAV om støtte til tannbehandling, legger hun til.

Meld deg på vårt nyhetsbrev, og få de beste sakene våre på mail hver mandag.

Følg gjerne Klikk Helse på Facebook

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning