Krystallsyke

Svimmelhet kan skyldes krystallsyke

Legen din kan «helle ut» krystallsyke.

SVIMMEL: Det er mange årsaker til svimmelhet. Vi kan skille mellom svimmelhet forårsaket av tilstander eller sykdommer i hjernen, og svimmelhet som skyldes tilstander utenfor hjernen.
SVIMMEL: Det er mange årsaker til svimmelhet. Vi kan skille mellom svimmelhet forårsaket av tilstander eller sykdommer i hjernen, og svimmelhet som skyldes tilstander utenfor hjernen. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox
Publisert Oppdatert


Svimmelhet dreier seg om mye mer enn å føle seg ør og ustø: For mange ledsages svimmelheten av en sterk redsel for å være alvorlig syk.

- Det er mange årsaker til svimmelhet. For enkelthets skyld kan vi skille mellom svimmelhet som er forårsaket av tilstander eller sykdommer i hjernen, og svimmelhet som skyldes tilstander utenfor hjernen, sier overlege ved Nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus, Jana Midelfart Hoff til Bedre Helse.

Den første gruppen omfatter blant annet svimmelhet etter hjerneslag eller ved en sykdom som multippel sklerose, og den andre gruppen omfatter for eksempel betennelse på balansenerven eller dårlig blodsirkulasjon som gjør at hjernen får for lite blod når man reiser seg raskt opp.

Sjelden alvorlig

- Svimmelhet handler i stor grad om en følelse av å miste kontrollen. Frykt og anspenthet er vanlig, og dette kan videre føre til utmattelse, sier lege Fredrik Goplen ved Balanselaboratoriet i Bergen til Bedre Helse.

Han legger til at svimmelhet alene sjelden er symptom på noen alvorlig eller livstruende sykdom, men anbefaler likevel at du kontakter fastlegen for å avklare om det er noe farlig.

- For at du skal kunne bli bedre, er det viktig at du føler deg trygg på at det ikke feiler deg noe alvorlig. Derfor bør dette avklares raskt. En avklaring er også nødvendig for at du skal kunne komme i gang med fysiske aktiviteter som gjerne spiller en viktig rolle i behandlingen av tilstander som fører til at man blir svimmel, sier han.

Oppsøk fastlegen

Krystallsyke

Krystallsyke antas å forårsakes av partikler («krystaller») i buegangene i balanseorganet i det indre øret.

 • Krystallsyke (BPPV: benign paroksysmal posisjonsvertigo) kjennetegnes ofte av anfall med kraftig svimmelhet som utløses ved spesielle bevegelser av hodet, ofte idet du snur seg i sengen eller setter deg opp.
 • Det er fortsatt usikkert hva tilstanden skyldes, men man antar at den skapes av forandringer i balanseorganet i det indre øret. Balanseorganet består av tre bueganger der det flyter en væske. Når du snur på hodet, registreres bevegelsene via bølgebevegelser i buegangene, noe som videreformidles til hjernen.
 • Ved BPPV har det dannet seg små partikler (krystaller/otolitter) inne i buegangene. Når vi beveger på hodet, vil partiklene kunne forflytte seg. Da blir bølgebevegelsene i buegangen større enn normalt, noe man tror er årsaken til plutselig svimmelhet.
 • Det er mulig at hodeskader og andre sykdommer i det indre øret kan bidra til å utløse tilstanden. (NHI)

Goplen forteller at frykten mange føler i forbindelse med svimmelhet, gjerne bunner i bekymring for om plagene kan skyldes at noe er galt med hjertet eller hjernen, som for eksempel hjernesvulst, multippel sklerose eller slag.

- Dette er imidlertid sykdommer som gjerne fører med seg andre symptomer enn svimmelhet, og fastlegen din vil derfor stort sett kunne utelukke disse sykdommene ved hjelp av enkle undersøkelser på sitt kontor, sier Goplen.

Hjernesvulster behøver ikke ha så voldsomme symptomer i starten, men kan heller minne om en bihulebetennelse.

Av og til kan det være nødvendig med røntgenundersøkelser av hodet eller utredning hos spesialist. I noen tilfeller vil fastlegen anbefale at du legges inn på sykehus umiddelbart for å avklare diagnosen.

Som oftest er det imidlertid mindre hast, slik at eventuelle tilleggsundersøkelser kan vente.

NHI.no anbefaler å gå til legen når anfallene kommer akutt, med svært forstyrrende svimmelhet, eller når svimmelheten vedvarer over tid.

Krystallsyke er vanlig

Noen tilstander er vanligere enn andre, men aller vanligst er det som kalles krystallsyke.

- Sykdommen har fått navnet krystallsyke fordi vi i balanseorganet i det indre øret har en slags tyktflytende gelé som renner rundt i buegangene. Gjennom å påvirke balansecellene, gir denne geleen informasjon til hjernen om hvordan vi holder hodet, sier overlege Midelfart Hoff.

Krystallsyke, som rett og slett betyr at det danner seg en type krystaller i denne geleen, gjør at det blir forstyrrelse i informasjonen til hjernen.

Da kan man bli skikkelig svimmel.

- Vi blir jo alle litt mer forkalket med årene, og krystallsyke er derfor mest vanlig blant middelaldrende og eldre. Tilstanden kan imidlertid behandles med en spesiell manøver som kalles Epleys manøver, sier hun.

Behandlingen kalles Epleys manøver og går ut på at man ved å snu hodet til pasienten på en spesiell måte, kan «helle» ut krystallene, slik at de forsvinner ut av balanseorganet og blir nedbrutt av kroppen.

En øre-nese-hals lege vil kunne hjelpe deg med dette.

Her ser du legen Peter Johns utføre Epleys manøver:

</p> <p>- Youtube-videoen med Epleys manøver er riktig utført, men det er aldri de øvelsene jeg ber pasienten gjøre hjemme. Hjemmetest ved krystallsyke er at man setter seg på sengen og legger seg raskt ned på sengen enten til høyre eller venstre side, sier <a href="http://www.klikk.no/helse/doktoronline/eksperttjeneste/#kjellvaage">Doktoronlines egen allmennlege Kjell Vaage</a>.</p> <p> <strong>- Jeg er mer usikker på hvor mange nakkeplager vi vil skape med ukyndig utført Epley-test, selv om den ser veldig enkel ut på videoen, sier Vaage.</strong> </p> </div>

Mer svimmel med alderen

Selv om alle kan plages av svimmelhet, er problemet enda vanligere blant eldre. Det er flere grunner til at det er slik.

- Aldring medfører redusert muskelkraft, holdningsendringer og stive ledd. Redusert bevegelighet og tidligere fall vil også føre til at man er redd for å falle igjen, og denne frykten vil ofte gi dårligere balanse, sier Gopler.

Samtidig er mange eldre for lite fysisk aktive, og dette er også med på å forverre problemene.

- Trening av muskelstyrke og balanse, som for eksempel tai-chi, har dokumentert effekt ved balanseproblemer hos eldre, forteller Gopler.

En annen årsak til at eldre kan slite med svimmelhet, er at de gjerne bruker mange medikamenter.

Da kan det være lurt å sjekke om svimmelhet er en av bivirkningene som oppgis i pakningsvedlegget.

Krystallsyke blant eldre

- Krystallsyke er en vanlig årsak til svimmelhet blant eldre, men like ofte ser vi at dårlig blodsirkulasjon er årsaken. Mange har det vi kaller ortostatisk hypotensjon. Denne tilstanden skyldes at blodkarene våre, som blir stivere og mer forkalket med årene, ikke klarer den raske tilpasningen som må til når vi for eksempel reiser oss raskt fra sittende til stående posisjon, sier Midelfart Hoff.

I stedet for at blodet presses opp til hjerte og hjerne blir blodet igjen i bena.

KRYSTALLSYKE: Krystallsyke, som rett og slett betyr at det danner seg en type krystaller i denne geleen, gjør at det blir forstyrrelse i informasjonen til hjernen.
KRYSTALLSYKE: Krystallsyke, som rett og slett betyr at det danner seg en type krystaller i denne geleen, gjør at det blir forstyrrelse i informasjonen til hjernen. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox

Da synker blodtrykket, og vi blir svimle fordi hjernen ikke får nok blod.

Fakta om svimmelhet

Svimmelhet defineres ofte som en desorientering i rommet. Kortvarig svimmelhet kan være en reaksjon på en unormal situasjon, sterke følelser, uvante bevegelser eller uvante synsinntrykk. Noen ganger er følelsen så kraftig at du får problemer med å holde deg oppreist, men den kan også være svakere. Varer plagene lenge, vil de likevel kunne bli et problem i hverdagen.

Vanlige årsaker til svimmelhet er:

 • Krystallsyke.
 • Ménières sykdom kjennetegnes av periodevise anfall av øresus, kraftig svimmelhet og nedsatt hørsel eller døvhet.
 • Virus eller betennelse på balansenerven.
 • Aldersrelatert balanseforstyrrelse.
 • Nakkesvimmelhet (cervikogen svimmelhet).

Annet som kan føre til svimmelhet er:

Medisinbruk, alkoholmisbruk, øresykdommer, nevrologiske sykdommer, hjerte- og karsykdommer, stress, psykiske plager, synsforstyrrelser, åreforkalking, sukkersyke, stoffskiftesykdom og blodmangel.

(Kilder: NHI og Balanseklinikken.no)

- Dette kan legen finne ut av ved å måle blodtrykk når man ligger og så når man setter seg raskt opp. Enkelte sykdommer, som for eksempel Parkinsons sykdom, kan i seg selv forverre eller være årsaken til ortostatisk hypotensjon. Behandling for dette er rett og slett å tenke på å ta seg tid når man reiser seg, ikke minst om morgenen.

Dersom det er alvorlig utpreget, kan man også ha nytte av et magebelte, sier hun.

Langsiktig behandling

Det store spørsmålet for en som sliter med svimmelhet, vil selvfølgelig være om plagene kommer til å gå over.

Vil det noen gang bli mulig å bevege seg rundt som normalt - eller vil gyngingen, vippingen, kvalmen og ubehaget alltid være der?

- Svimmelhet kan gå over selv om den har vart lenge. Erfaring tilsier imidlertid at de fleste med svimmelhet som varer i mer enn et halvt år, også har restsymptomer fem til 10 år senere, sier Goplen.

Han forteller at dette er relativt uavhengig av diagnosen.

- Det er derfor viktig med langsiktig behandling med oppmerksomhet mot å forebygge komplikasjoner, slik at pasienten føler seg trygg og får en god livskvalitet til tross for svimmelheten, sier han.

Vær nøye med beskrivelsen

Det finnes mange ulike typer svimmelhet. For å få riktig diagnose, bør du beskrive svimmelheten nøyaktig til legen.

Når du skal beskrive svimmelheten for legen, anbefaler lege Fredrik Goplen ved Balanselaboratoriet at du forsøker å plassere den i én av fire grupper:

Vertigo, nær besvimelse, dårlig balanse eller annen svimmelhet.

Legen vil nemlig ha behov for en nøyaktig beskrivelse for at han eller hun skal kunne gi deg en riktig diagnose. Prøv å sette ord på hovedproblemet ditt, og skriv det gjerne ned før du går til legen.

 • Vertigo er det medisinske uttrykket for en type svimmelhet der du har en tydelig, men falsk, følelse av at du selv eller omgivelsene beveger seg. Er du i tvil om du har vertigo, kan du sette eller legge deg ned og holde hodet i ro. Hvis du fortsatt føler at du eller omgivelsene roterer, gynger, tipper, heller eller beveger seg på annen måte, har du vertigo.
 • Nær besvimelse: En annen vanlig form for svimmelhet er den du får når du holder på å besvime. Du blir lett i hodet, det svartner for øynene og du mister kraften i bena. Svimmelheten vil bedres når du setter deg ned eller legger deg.
 • Dårlig balanse: Videre har man det som kalles dårlig balanse. Dette vil i hovedsak arte seg som et balanseproblem, og du vil ikke ha ubehag mens du sitter eller ligger.
 • Annen svimmelhet: Den siste gruppen inkluderer svimmelhet som ikke passer til beskrivelsen av verken vertigo, nær besvimelse eller dårlig balanse. Det kan for eksempel dreie seg om hjertebank, svettetokter eller overfølsomhet for bevegelser.

Slik holder du balansen

Hjernen din utfører hele tiden kompliserte beregninger for at du skal kunne stå oppreist og bevege deg. Dette skjer helt automatisk, og vi tenker lite over det hvis vi ikke sliter med balansen.

- For å klare dette, mottar hjernen en konstant strøm av informasjon fra sanseorganene om kroppens stilling og bevegelse i rommet, sier lege Fredrik Goplen og forklarer at informasjonen kommer via tre kanaler:

1. Synet gir beskjed til hjernen når hodet beveger seg. Synet er på den måten svært viktig for hvordan du oppfatter rommet rundt deg.

2. Balanseorganet som sitter i det indre øret, sender informasjon videre til hjernen om hodets stilling og bevegelse i rommet. Signalene fra balanseorganet og synet er nært knyttet sammen i bestemte deler av hjernen, og vi vil derfor kunne ha problemer med å skille mellom bevegelser vi ser med øynene og bevegelser vi føler når kroppen beveger seg.

3. Følelegemer: Den tredje måten er at såkalte følelegemer i hud, sener og ledd forteller hjernen hvordan vi beveger armer og ben, samt hvor kroppens tyngdepunkt befinner seg i forhold til føttene. Hjernen vet hele tiden hvor hendene og fingrene befinner seg, og den kan beregne bevegelsene ut fra denne informasjonen.

Svimmel av medisiner

Åtte av 10 medikamenter i Felleskatalogen har svimmelhet som mulig bivirkning. Det er derfor viktig å tenke gjennom, og eventuelt diskutere med fastlegen, hvorvidt svimmelheten kan skyldes medikamenter du bruker.

(Kilde: Lege Fredrik Goplen)

- Selv om vi er født med alle disse sanseorganene på plass, tar det mange år å lære å bruke dem riktig. Barn elsker å utfordre balansen slik at de blir svimle, og det er ikke tilfeldig. Svimmelhetsopplevelsen virker stimulerende, samtidig som balansen vår utvikles, og vi lærer oss etter hvert hvordan forskjellige bevegelser føles og utvikler en balansefunksjon som gjør at vi kan stå, gå og løpe uten å falle, sier Goplen.

Les også:

Test deg selv: Har du et alkoholproblem?

Sjekk om du er deprimert: Ta testen her!

Dette lurer de på: - Virus, flåttbitt eller krystallsyke?Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen