Alzheimers

Single har større risiko

Å leve i parforhold beskytter mot Alzheimers og andre demenssykdommer.

ALENE: Single har større risiko for å utvikle demenssykdommer senere i livet.
ALENE: Single har større risiko for å utvikle demenssykdommer senere i livet. Foto: FOTO: Crestock
Publisert Oppdatert
INTELLEKTUELL STIMULANS: I et parforhold får du sosial og intellektuell stimulans som beskytter mot Alzheimers. Men forskerne vet ikke hvor mye kvaliteten på parforholdet har å si.
INTELLEKTUELL STIMULANS: I et parforhold får du sosial og intellektuell stimulans som beskytter mot Alzheimers. Men forskerne vet ikke hvor mye kvaliteten på parforholdet har å si. Foto: FOTO: Crestock

Det er konklusjonen i en undersøkelse gjennomført av forskere ved Karolinska Institutet i Sverige.

- Resultatene er oppsiktsvekkende. De viser en svært sterk sammenheng mellom sosiale faktorer og risikoen for å rammes av demens, sier Krister Håkansson, forsker i psykologi ved Växjö universitet og leder av studien.

Resultatet ble presentert i USA i går under verdens største demens-konferanse.

Aktiv livsstil minsker risikoen

De svenske forskerne så på 2000 personer i Finland, som ble undersøkt da de var 50 år og igjen når de var 70 for å se om de hadde utviklet demens. Dette skal være unikt, da man vanligvis bare studerer eldre personer i demensforskningen.

Totalt hadde 139 av disse utviklet noe mental svekkelse, mens 48 hadde fått diagnosen Alzheimers.

Selv etter at alder og andre faktorer som kan påvirke demens var tatt hensyn til, viste studien klart at personer i parforhold er mindre utsatt for sykdommen.

Tidligere forskning har vist at en aktiv livsstil, både intellektuelt og sosialt, minsker risikoen for å rammes av demens.

Livet i et parforhold innebærer vanligvis mye sosial og intellektuell stimulans.

50 prosent mindre fare

For middelaldrende personer i parforhold, avtar risikoen for å rammes av demens senere i livet med 50 prosent, sammenlignet med dem som lever alene midt i livet.

Risikoen for å utvikle Alzheimers påvirkes også av hvor lenge man har levd som singel - og hvorfor.

De som har bodd alene hele livet, har dobbelt så høy risiko for å utvikle demens. De som har skilt seg midt i livet for deretter å leve som single, har tre ganger så høy risiko.

Enker og enkemenn i faresonen

Aller størst risiko for å rammes av demens har de som mistet partneren før de ble middeladrende. Sammenlignet med gifte par, har enker og enkemenn mer en seks ganger så høy risiko for å utvikle Alzheimers, ifølge undersøkelsen.

- Det tyder på at det ikke bare er sosial og intellektuell stimulans som har betydning, men også om man har gjennomgått traumatiske opplevelser.

- Dette viser bare hvor viktig det er å hjelpe personer som rammes av krise. Det er også mer lønnsomt for samfunnet med tanke på hvor mye stell av en dement person koster, uttaler forsker Krister Håkansson i en pressemelding fra Karolinska Institutet.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning