Psykopat

Slik avslører du en psykopat

20 sjekkpunkter kan avsløre en psykopat.

PSYKOPAT: Du kan aldri forandre et annet menneske, aller minst en psykopatisk person. Endringen må skje hos personen selv, råder eksperter.
PSYKOPAT: Du kan aldri forandre et annet menneske, aller minst en psykopatisk person. Endringen må skje hos personen selv, råder eksperter. Foto: thinkstockphotos.com
Publisert Oppdatert

– Det som kjennetegner psykopaten er mangel på samvittighet, mangel på empati og manglende evne til å legge bånd på egne behov. De blir sammenlignet med rovdyr. De lever på andre, snylter på andres energi og materielle goder. I de reneste former er psykopaten helt skruppelløs, selv om de færreste er så ekstreme.

Det sier Dag Øyvind Engen Nilsen, som underviser i psykologisk testmetodikk. Han står bak boka «Psykopat-testen», som ble sluppet i høst.

Målet hans er at folk skal få kunnskapen de trenger for å se faresignalene og gjennomskue spillet psykopaten driver.

Årsakene til at en person utvikler psykopati, kan være sammensatt. Forskning har vist at både arv og miljø kan spille inn.

PSYKOLOG: Du kan møte psykopaten på jobb, i vennegjengen og i din nærmeste familie. Psykolog Dag Øyvind Engen Nilsen har skrevet bok om hvordan man kan avdekke dem.
PSYKOLOG: Du kan møte psykopaten på jobb, i vennegjengen og i din nærmeste familie. Psykolog Dag Øyvind Engen Nilsen har skrevet bok om hvordan man kan avdekke dem. Foto: Kagge Forlag

– Grov omsorgssvikt gjør veldig ofte at en person ikke får så mye empati, men det er jo også nevrologiske faktorer som kan spille inn, for eksempel lav aktivitet i områder i hjernen som er assosiert med prosessering av følelser, sier Engen Nilsen.

- Psykopaten har mindre grad av angst, tristhet og frykt enn folk flest, og blir ikke trigget av negative hendelser. Kombinasjonen av disse faktorene kan gjøre at man utvikler psykopati, sier han.

TEST: Testen nederst i saken kan hjelpe deg å avsløre en psykopat.

I forhold med en psykopat

Mange kan leve et helt liv sammen med en psykopat uten å innse at forholdet er usunt.

I boka forteller Engen Nilsen om en mann som kom til ham fordi han mente han måtte ha en dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Denne slutningen var først og fremst basert på at kona gjennom flere år hadde kritisert hans handlinger og fremstilt ham som utilstrekkelig som ektemann og far.

Sannheten var imidlertid at han var en godt likt og respektert person på alle andre områder i livet, og den psykologiske utredningen av ham ga heller ingen funn.

Hans eneste problem var at han var oppgitt og forvirret som følge av at kona gjennom hersketeknikker over flere år hadde fått ham til å akseptere at han var en dårlig person og at det var han som hadde personlige problemer og trengte hjelp.

Kona hadde forvirret ham, tatt monopol på sannheten, og psykologisert og isolert ektemannen. Tre velkjente teknikker en psykopat gjerne benytter, skriver Engen Nilsen.

– Hvordan oppdager du at du er fanget av en psykopat?

– Det begynner ofte med at man blir forvirret. Særlig i parforhold. Man kommer inn i en situasjon der man hele tiden forsøker å gjøre den andre personen til lags. Man blir mer og mer utmattet og fortvilet. Hvis du oppdager at alt går i din disfavør og at den du er sammen med eller vennen din aldri viser tegn til takknemlighet. Aldri sier unnskyld, men alltid stiller krav. Hvis du føler deg bearbeidet og at ting ikke er frivillig – da er det tegn på at du bør komme deg unna.

Psykopaten kan sykeliggjøre sine nærmeste med kommentarer som: «Du burde vært innlagt» og «Det er du som er gal og vanskelig».

Les også: Dette kjennetegner den kvinnelige psykopaten

– Kom deg vekk, og se deg aldri tilbake

– Hvorfor får psykopater ofte regjere fritt over de rundt seg?

– Det er det store spørsmålet. Det tar ofte veldig lang tid å innse at en person ikke bryr seg. Og psykopaten har alltid muligheter for å komme med bortforklaringer. I en relasjon med en psykopat vil man knytte bånd, og det vil etter hvert danne seg unike regler og roller i relasjonen, noe som gjør at det etter hvert blir vanskelig å si hva som er rett eller galt, sier Engen Nilsen.

Det er disse private «reglene» – som kun de som er i parforholdet kjenner til – psykopaten vil utnytte i større og større grad.

– Alle relasjoner inneholder en uskreven kontrakt om hva som er akseptabelt og ikke. Vi må akseptere at den andre har «visse sider» og svakheter. Det går fint så lenge den underliggende intensjonen er god. Psykopaten bruker imidlertid dette for å ta kontroll over deg. Du vil oppdage at du stadig må svelge kameler. Du må «godta alt», mens du selv ikke kan tillate deg noe. Jo lenger det varer, jo mer terreng vinner psykopaten – og jo vanskeligere blir det å snu.

Psykologen advarer mot å forsøke å løse problemene ved å gå i dialog med eller å forsøke å ta innersvingen på psykopaten. Han oppfordrer også folk styre unna parterapi, fordi en psykopat vil kunne bruke slike samtaler til å styrke sin egen posisjon og kan manipulere terapeuten.

– Det eneste du kan gjøre er å komme deg vekk uten på noen som helst måte å diskutere eller forklare. Det er vanskelig å fatte, men det er ikke mulig å ha en vanlig samtale med en psykopat fordi psykopaten alltid er manipulerende. Jeg vil anbefale er at man går, blokkerer personen i alle medier - og aldri ser seg tilbake, er hans klokkeklare råd.

Les også: Dette er tegn på tre vanlige personlighetsforstyrrelser

Psykopaten på arbeidsplassen

Engen Nilsen trekker i boka frem flere eksempler fra arbeidslivet der sjefer har vært trakasserende og manipulerende.

I et eksempel blir utviklingssjefen i en bedrift overtalt av markedssjefen til å haste-lansere en tjeneste i frykt for å miste en kunde, selv om den utviklingssjefen insisterte på at den trengte mer testing. Da fikk han garantier fra markedssjefen om at han ville stå sammen med ham i tykt og tynt.

Når tjenesten lanseres, går det som utviklingssjefen frykter – og kunden truer med søksmål. Da blir han kalt inn på teppet av toppsjefen – og det fremgår at han har blitt dolket i ryggen og at markedssjefen som har gitt ham all skyld og fremmet seg selv.

Han er dermed kvitt en fremtidig rival til forfremmelse i bedriften.

Velkjente kjennetegn ved psykopater er at de mangler ansvarsfølelse og respekt for sosiale normer. De er nådeløse overfor andre for å fremme egen vinning, og mangler samvittighet.

– I næringslivet er det ofte sånn at hvis man er frekk nok, så kan man komme ganske langt uten at noen tør å si ifra, fordi alle dekker sin egen rygg. Psykopaten smisker oppover. Kolleger på samme nivå i bedriften vil ofte raskt se at vedkommende ikke er riktig klok, men sjefen kommuniserer ikke på samme nivå, og fanger ikke like lett opp at noe er galt. Derfor kommer psykopatene seg ofte høyt opp i systemet. Etter hvert som realitetene går opp for den overordnede, blir det gjerne flaut at man har gitt etter for så enkle triks, og derfor gjør man kanskje ikke noe med det.

På samme måte som det kan være ekstremt vanskelig å komme seg ut av et forhold med en psykopat, kan det bli svært vanskelig og belastende å vinne en kamp mot psykopaten på jobb.

Sjansen for at psykopaten vil lykkes med å manipulere seg ut av situasjonen og slite deg fullstendig ut – er dessverre stor.

– Hvis du blir offer for en psykopat i arbeidslivet, er det bare å se seg om etter ny jobb med en gang.

– Hvorfor?

– Å varsle om det, kan bli utmattende. Psykopaten har ubegrenset energi til slike kamper, og liker nettopp dette, mens du vil jo bli ferdig med det raskest mulig. I en slik kamp vil du gjerne vikle deg mer inn i psykopatens garn. Jo mer du prøver, desto flere tråder har psykopaten å spille på, advarer psykologen.

– Kjenn etter selv, og kom deg unna

Engen Nilsen presiserer at psykopat-diagnosen ikke er svart-hvitt, og er svært vanskelig å sette. Han mener de som befinner seg i en destruktiv relasjon, og mistenker at den andre parten er psykopat – må trekke slutninger selv – og komme seg unna.

– Psykopat-diagnosen er ikke en kategori som influensa. Det er ikke sånn at man enten har eller ikke har tilstanden. Hvis du blir for opptatt av å stille den diagnosen, så kan det hende at fokuset blir enda mer på den andre personen og mindre på dine egne opplevelser. Hvis du ikke tar hensyn til dine egne opplevelser, så blir det vanskelig å komme seg unna. Det er ikke så relevant om den personen er psykopat eller ikke, dersom du er i en destruktiv relasjon. Det samme gjelder i arbeidslivet, understreker han.

Dette er en oppfatning og et råd som deles av psykolog Peder Kjøs.

– Det er ikke rart man er opptatt av å prøve å forstå hva man har fått inn i livet sitt, men jeg synes ofte det blir et overfokus på å prøve å forstå psykopaten. Det er ikke egentlig så konstruktivt å prøve å finne ut av ham eller henne, det er viktigere å finne ut av sitt eget liv og hva man finner seg i og ikke, har Kjøs uttalt til Klikk.no.

– Jeg får jo ofte brev og møter folk i terapi som er utsatt for de utroligste ting og som lurer på om partneren er psykopat. Ja, det kan vel hende, men er det poenget? Hva gjør han med deg, hvordan får han deg til å føle deg og synes du det er okay? Har du en kjæreste som er voldelig, altfor selvopptatt, aldri tenker på deg, konstant juger - alt det som står på listen - er det en person man vil være sammen med? Det er veldig lov til å takke nei til det, mener Kjøs.

Han påpeker at psykopater vel så gjerne kan være kvinner som dominerer og manipulerer mannlige eller kvinnelige partnere.

Sammenlignes med edderkopper

Ifølge boken «Ut av psykopatens grep» (2008) er det viktig å innse at en psykopat aldri kommer til å forandre seg.

«Du kan aldri forandre et annet menneske, aller minst en psykopatisk person. Endringen må skje hos deg selv», råder forfatterne Aud Dalsegg og Inger Wesche.

– Jeg sammenligner ofte psykopater med edderkopper som spinner ofrene inn i sine nett. Når de vel er fanget, fortærer de dem. Fordi de ikke har noe dypere emosjonelt ståsted i seg selv, er de avhengige av relasjoner hvor de kan suge motparten tomme. Man kan kalle dem eksistensielle vampyrer, har Inger Wesche uttalt til Klikk.no.

– Og er han en psykopat, kom deg unna. Du kan ikke hjelpe ham ved å bare være snill nok eller ta han med i terapi, kom deg unna, tenker jeg, sier Peder Kjøs.

– Slår han deg og er forferdelig, så bør det være åpenbart hva man bør gjøre, men det er jo ikke bare alltid å gå heller. Man har boliglån og barn og sånn. Også lurer man så fælt på hva det er for noe, fordi det ofte er lettere å fokusere på det enn å ta tak der man burde ta tak - lettere å gruble over ham som et mysterium enn å se virkeligheten i øynene, sier Kjøs.

Omdiskutert begrep

I boken «Sjarmør og tyrann», (2000) skriver Aud Dalsegg og professor i psykiatri Alv A. Dahl at de ekte psykopatene ikke er mange, men skadene de kan påføre sine omgivelser er så omfattende at de likevel utgjør et problem.

Begrepet «psykopat» har vært sterkt omdiskutert, blant annet fordi diagnostisering har vist seg å være vanskelig.

Fordi psykopater mangler sykdomsfølelse kommer de heller ikke inn i behandlingsapparatet, og blir dermed vanskelige å studere.

– Jeg mener at det er et blindspor å fokusere utelukkende på om han er psykopat eller ikke. Spørsmålet bør heller være: Er dette et okay parforhold for meg eller ikke? For noen ganger blir det med å finne ut om han er psykopat eller ikke en slags «Åja, da betyr det at jeg ikke er helt dum!». Det er jo vel og bra, men løsningen er jo ikke å finne ut noe mer om ham eller henne, løsningen er hva du gjør med ditt liv og samliv, sier Peder Kjøs.

Les også: Her er tegnene på at du har et alkoholproblem

Psykopat-test

Robert D. Hare er kanadisk forsker og psykolog og er spesialist innenfor kriminelles psykologi. I sin studie på psykopatologi ved University of British Columbia, har han utviklet Psychopathy Checklist (PCL). Den brukes til å diagnostisere tilfeller av psykopati og er nyttig for å forutsi sannsynligheten for voldelig oppførsel.

I faktaboksen finner du de 20 karaktertrekkene som er typiske for psykopaten. Se på hvert enkelt punkt i sjekklisten og sett 0, 1 eller 2 poeng.

Her er de 20 karaktertrekkene

Tenk gjennom hvert punkt og sett 0, 1 eller 2 poeng. Etterpå legger du sammen poengene.

1) Glatthet/overfladisk sjarm
2) Egosentrisitet/storhetsideer om egen verdi
3) Behov for impulser/lett for å kjede seg
4) Patologisk løgnaktighet/bedrageri
5) Bløffmakeri/manipulering
6) Manglende anger eller skyldfølelse
7) Manglende dybde av følelser
8) Ufølsomhet/mangel på empati
9)
Snyltende livsstil
10) Oppfarende/dårlig kontroll av sinne
11) Aktiv, seksuell adferd med flere partnere
12) Atferdsproblemer før fylte 12 år
13) Manglende realistisk langtidsplanlegging
14) Impulsivitet
15) Uansvarlig foreldreadferd
16) Hyppige ekteskap/samboerforhold
17) Ungdomskriminalitet før fylte 15 år
18) Svikt under prøvetid eller løslatelse
19) Manglende ansvar for egne handlinger
20) Flere typer lovbrudd blant følgende 10: innbrudd, ran, narkotika, frihetsberøvelse, mord(forsøk), ulovlig våpenbesittelse, seksuelt overgrep, grov uaktsomhet, bedrageri, flukt fra fengsel.

Kilde: Psychopathy Checklist / Robert D. Hare

- Er du usikker på om vedkommende har det eller det karaktertrekket: 0 poeng
- Er du nesten sikker: 1 poeng
- Er du helt sikker: 2 poeng

Resultat:

Under 20 poeng: Personen må regnes som et tvilstilfelle.

Over 25 poeng: Vedkommende er innenfor grensene for den psykopatiske personlighetsforstyrrelsen.

30 poeng eller mer betyr at klinikere kan stille en psykopati-diagnose. Personer uten kriminell bakgrunn skårer vanligvis rundt 5 poeng, mens mange ikke-psykopater med kriminell bakgrunn kan skåre rundt 22 poeng.

OBS: Dette er kun ment å gi en pekepinn om hvilke faktorer som kjennetegner en psykopat. Det er kun spesialister i psykiatri som gjennom å intervjue og vurdere en person, kan stille en diagnose basert på denne testen. Dette er et av flere internasjonale diagnosesystemer.

Må være vedvarende

Del 1 (punkt 1-8) i testen består av åtte kjennetegn som representerer mellommenneskelige og følelsesmessige forhold.

Den forteller om en egoistisk, hensynsløs og angerfri måte å utnytte andre på, hvor selvopptatthet, storhetsfølelse og mangel på empati/innlevelse er typisk.

Del 2 (punkt 9-20) konsentrerer seg om lovbrudd og impulsivitet, med blant annet lav frustrasjonsterskel, kort lunte og antisosial og kriminell adferd fra ungdommen av.

Det er nødvendig med poeng fra både del 1 og del 2 for å kunne få den kliniske diagnosen psykopat - eller dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Det er også en forutsetning at karaktertrekkene er vedvarende.

Kilde: Psychopathy Checklist - revised (PCL-r)

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning