Kreftsykdom og yrkesvalg

Disse yrkene har høyest kreftrisiko

Det er mulig å koble krefttype med yrkesvalg. Se hvilke yrker som har høyest kreftrisiko.

MAMMOGRAFI: Kvinnelige grafikere og journalister har høyest risiko for brystkreft.
MAMMOGRAFI: Kvinnelige grafikere og journalister har høyest risiko for brystkreft. Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com
Publisert Oppdatert
KJØNNSFORSKJELLER: Kvinnelige journalister har høye risiko for både munnhule- og brystkreft, mens mannlige journalister har lavest kreftrisiko generelt.
KJØNNSFORSKJELLER: Kvinnelige journalister har høye risiko for både munnhule- og brystkreft, mens mannlige journalister har lavest kreftrisiko generelt. Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no
FRISKE: Sykepleiere får ikke kreft like ofte som gjennomsnittet for alle yrkesgrupper.
FRISKE: Sykepleiere får ikke kreft like ofte som gjennomsnittet for alle yrkesgrupper. Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Jobben din kan faktisk være en faktor som øker risikoen for at du får kreft.

Den noe høyere forekomsten av brystkreft blant sykepleiere enn i befolkningen generelt er årsaken til at Statens arbeidsmiljøinstitutt og Kreftregisteret nå har startet en omfattende undersøkelse om arbeidsmiljø og brystkreftrisiko.

Ifølge prosjektleder Jenny Anne Sigstad Lie er sammenhengen mellom nattarbeid og brystkreft noe av det man undersøker.

Del

Omfattende undersøkelser

- Vi ønsker å få bedre data om hva sykepleierne har vært utsatt for, og har derfor gjennomført en omfattende intervjuundersøkelse. Både sykepleiere som har hatt brystkreft og de som ikke har hatt det er blitt intervjuet om en rekke forhold som kan ha betydning for utviklingen av sykdommen, sier Sigstad Lie.

Ifølge forsker Tom Grimsrud ved Kreftregisteret har man i dag mye kunnskap om sammenhengen mellom kreft og yrke.

Ved å koble forekomst av kreft med yrker gjennom 40 år, har man kunnet danne seg et ganske godt bilde av hvilke yrker som medfører størst kreftfare. Noen kunne man kanskje tenke seg til, mens andre resultater er mer overraskende.

Lite kreft

- For eksempel skulle man kanskje tro at bønder som er i kontakt med støv, røyk og kanskje kreftfremkallende sprøytemidler er i en risikogruppe. Sannheten er imidlertid at det er påfallende lav forekomst av kreft i denne yrkesgruppen, sier Grimsrud.

Leppekreft er omtrent den eneste kreftformen som har en høy forekomst blant bønder.

Dette kommer trolig av at bøndene utsettes for mer sol enn de fleste andre. Det er nemlig også mulig å koble krefttype opp mot yrke.

Forsiktig tolkning

For mens forekomsten av brystkreft er relativt høy blant for eksempel sykepleiere og journalister, er munnhulekreft en mer vanlig krefttype blant servitører, kokker og stuerter.

- Alkohol og tobakk har mye å si for kreft i munnhule, og selv om ikke disse arbeidstakerne har som jobb å røyke og drikke, ligger det kanskje noe i tradisjonen fordi man har alkohol og tobakk på arbeidsplassen, sier Grimsrud.

Det er med andre ord ikke nødvendigvis slik at kreftfaren har direkte med yrket å gjøre, og man skal derfor være forsiktig med å tolke tallene for mye.

Her er noen yrker med høyere forekomst av kreft sammenlignet med forekomst i den samlede befolkningen:

SIR = standardisert insidensratio , forholdet mellom antall observerte tilfeller av kreft og det forventede antall i en befolkningsgruppe i en periode basert på alders-, periode- og kjønnsspesifikke rater i en referansebefolkning (observert antall/forventet antall).

SIR større enn 1,0 betyr mer av den aktuelle kreftformen enn befolkningen, lavere enn 1,0 betyr sjeldnere kreft enn befolkningen ellers.

Eks. SIR = 1,00 betyr samme forekomst statistisk som samme kjønn i hele befolkningen. SIR = 2,00 betyr doblet risiko i forhold til normalbefolkningen.

Det er tatt hensyn til aldersfordeling.

Disse yrkene har lavest kreftirisiko i Norge

Menn (m):

Sykepleiere SIR = 0,79

PROSTATA: Tannleger får hyppigere prostatakreft enn menn i andre yrkesgrupper.
PROSTATA: Tannleger får hyppigere prostatakreft enn menn i andre yrkesgrupper. Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Viktige årsaker til kreft:

Lungekreft

Tobakksrøyking og langvarig eksponering for stoffer som asbest, radon, sot og ulike metaller.

Brystkreft

Arv og ikke identifiserte miljøfaktorer som bosted, livsstil og kost kan spille en rolle. Tidlig start og slutt på menstruasjon samt ingen eller sen barnefødsel gir også en liten økning i risikoen for å utvikle brystkreft.

Munnhulekreft

Tobakk og alkohol. Infeksjon fra humant papillomavirus kan og øke risikoen.

Livmorhalskreft

Tobakk og humant papillomavirus.

Prostatakreft

Årsakene til prostatakreft er ukjent, men det er vist at prostatakreft forekommer hyppigere i visse familier.

(Kilde: Kilder: Nordisk yrke-kreft studie og Astra Zeneca )

Skogsarbeidere SIR = 0,80

Gartnere = 0,81

Bønder SIR = 0,83

Lærere SIR = 0,86

Tekniske arbeidere SIR = 0,90

Prester o.a. SIR = 0,92

Leger SIR = 0,93

Trearbeidere SIR = 0,96

Journalister SIR = 0,96

Skrankearbeidere SIR = 0,99

Kvinner (f):

Sjømenn SIR = 0,42

Bygningsarbeidere SIR = 0,82

Gartnere SIR = 0,84

Bønder SIR = 0,87

Fiskere SIR = 0,89

Skogsarbeidere SIR = 0,91

Sjåfører SIR = 0,91

Renseriarbeidere SIR = 0,95

Hjelpepleiere SIR = 0,95

Sykepleiere SIR = 0,96

Hjemmehjelpere SIR = 0,96

Leger SIR = 0,97

Næringsmiddelarbeidere SIR = 0,97

Gruvearbeidere SIR = 0,97

Skomakere o.a. SIR = 0,97

Lærere SIR = 0,99

Smelteverksarbeidere SIR = 0,99

Trearbeidere SIR = 0,99

Renholdere/vaktmestere SIR = 0,99

Yrker med høy kreftrisiko, alle kreftformer:

Kvinner

Malere SIR 1,42

Tobakksarbeidere SIR 1,26

Transportarbeidere SIR 1,20

Grafikere SIR 1,19

Menn

Servitører SIR 1,36

Tobakksarbeidere SIR 1,24

Feiere SIR 1,20

Sjømenn SIR 1,20

Brystkreft:

Grafikere (f) SIR 1,37

Journalister (f) SIR 1,36

Laboratoriearbeider (f) SIR 1,29

Sykepleiere (f) SIR 1,13

Servitører (m) SIR 4,59

Kunstnere (m) SIR 3,68

Kokker og verter (m) SIR 2,97

Sikkerhetsarbeidere (m) SIR 2,13

Lungekreft:

Malere (f) SIR 2,96

Maskinarbeidere (f) SIR 2,74

Elektrikere (f) SIR 1,96

Feiere (m) SIR 1,77

Mekanikere (f) SIR 1,77

Tobakksarbeidere (m+f) SIR 1,74 / 4,10

Sjømenn (m) SIR 1,74

Servitører (m+f) SIR 1,73 / 1,74

Munnkreft

Journalister (f) SIR 7,35

Kokker og verter (m) SIR 3,22

Servitører (m+f) SIR 2,31/ 1,92

Glassarbeidere (m+f) SIR 1,62 / 2,27

Sjømenn (m) SIR 1,81

Malere (m) SIR 1,69

Livmorhalskreft

Fiskere SIR 2,35

Elektrikere SIR 1,62

Kjemiske prosessarbeidere SIR 1,62

Servitører SIR 1,54

Du kan vaksinere deg mot livmorhalskreft.

Prostatakreft

Tannleger SIR 1,29

Prester SIR 1,13

Salgsarbeidere SIR 1,11

Lærere SIR 1,08

LES OGSÅ:

Slik finner du din biologiske alder

Rune (54) fikk brystkreft

Slik sjekker du om du har testikkelkreft

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning