Hjelpemiddelsentralen

Slik får du hjelp fra hjelpemiddelsentralen

Kommunen er stedet du starter.

FASTLEGE: Første skritt hvis du trenger hjelpemidler, er å ta en prat med fastlegen.
Publisert Oppdatert

Hjelpemiddelsentralen har et stort utvalg av hjelpemidler for deg med nedsatt funksjonsevne.

Hjelpemidlene kan være med på å forandre hverdagen totalt.

Har du fått nedsatt funksjonsevne på grunn av en arbeidsulykke eller sykdom som skyldes arbeidsmiljøet på jobben, kan du i tillegg ha krav på erstatning.

Følges opp av kommunen

- Alle som har varig behov for hjelpemidler kan søke hjelpemiddelsentralen gjennom kommunen, sier Liv Welde Johansen direktør for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.

Det første du må gjøre er å kontakte den kommunale helsetjenesten.

De har god erfaring med å utrede behov og søke om hjelpemidler.

- Kommunen skal følge opp de som har fått hjelpemidler, og de skal lære de opp i å bruke hjelpemiddelet, sier Johansen.

Fortell om plagene

- Dersom du har behov for hjelpemidler, er fastlegen et godt sted å starte. Kommunen har for øvrig også andre ressursers som kan mye om dette, som for eksempel fysioterapeuter og ergoterapeuter, sier leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marit Hermansen.

Av og til vil kanskje fastlegen selv bringe temaet hjelpemidler på banen fordi han eller hun tydelig ser at du har behov for dette.

- Men det er ikke alltid det kommer så godt fram. Det er derfor viktig at pasientene forteller fastlegen om sine vansker og plager, slik at de sammen kan finne ut av behovene, sier hun.

Noen hjelpemidler krever søknad fra lege, mens du for andre hjelpemidler må gå via andre i kommunen.

Dersom du ikke er fornøyd med fastlegen din, bør du velge en annen. Slik bytter du fastlege.

Ingen komplett oversikt

Det finnes hjelpemidler for personer med

  • Bevegelsesproblemer, som for eksempel rullestol, rullator, senger og ramper
  • Synsproblemer, som for eksempel forstørrelsesprogrammer, leselist og førerhund
  • Hørselsproblemer, som for eksempel varslingssystemer og tolk for hørselshemmede
  • Kognitive problemer, som for eksempel hukommelseshjelpemidler og komfyrvakt
  • Språk- og kommunikasjonsproblemer, som for eksempel talehjelpemidler og dataprogrammer

Kilde: NAV

Hvis du har behov for tilrettelegging på skolen eller arbeidsplassen vil første skritt være å ta kontakt med læreren og PP-tjenesten på skolen, eventuelt arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten der du jobber.

- Det finnes ingen komplett oversikt over hvilke hjelpemidler det kan søkes om. Noen vil ha behov for ett hjelpemiddel, mens andre vil ha behov for en kombinasjon av flere. Kommunens helsetjeneste eller arbeidsgiver vil sammen med den det gjelder utrede hvilke behov vedkommende har, før de kommer frem til hvilke konkrete hjelpemidler det bør søkes om, sier Johansen.

For noen vil kanskje også tips og råd om hvordan de kan tilrettelegge og bruke det de allerede har være nok til å løse problemer i hverdagen.

Varierende behandlingstid

Det er altså ikke slik at du selv søker om hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen.

Du søker i samarbeid med helsetjenesten i kommunen.

Skolen eller arbeidsplassen kan også sende inn søknaden dersom du går gjennom dem.

- Hvor lang tid vi bruker på å behandle søknaden, avhenger blant annet av hva slags hjelpemiddel det søkes om. De fleste vil får svar innen en måned, men i noen tilfeller kan vi bruke inntil fire måneder, sier Johansen.

Ansvar for reparasjoner

Enkelte hjelpemidler krever mer tilpasning og eventuelt montering enn andre, og dette dekkes av NAV.

Hvor hentes utstyret?

Hver kommune har et eget mottakssted for folketrygdfinansierte hjelpemidler.

Utlevering og tilbakelevering av hjelpemidler skjer vanligvis via dette mottaksstedet.

Kilde: NAV

Hjelpemiddelsentralen har også hovedansvaret for eventuelle reparasjoner og vedlikehold av utstyret som er utlånt.

Skulle det imidlertid dreie seg om bygningsmessige endringer som utvidelse av dører, endring av avløp eller andre større inngrep i tak, vegger og gulv, må huseier eller søker selv betale dette.

- Det er kommunen som har ansvaret for å gi opplæring i bruk av hjelpemiddelet, men den enkelte har også selv har et ansvar for å lære seg det som trengs, sier Johansen.

Hjelp også for kortere perioder

Dersom man blir syk eller skadet i Norge, har de aller fleste rett på sykepenger. De utbetales av NAV, mens hjelpemidler man trenger i forbindelse med sykdommen eller skaden, fås gjennom Hjelpemiddelsentralen.

Det er ikke uvanlig at noen trenger hjelpemidler for en kortere periode, for eksempel den første tiden etter en operasjon eller ulykke.

- Alle som har et midlertidig behov for hjelpemidler, det vil si et behov som varer kortere enn to år, skal kontakte kommunen de bor i for hjelp, sier Johansen.

Les også:

Disse har ikke krav på ferie

Har du NAV-frustrasjoner?

Ny ordning for uføretrygd fra 1.januar

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning