Ungdom og snus:

Hver fjerde ungdom snuser

Like vanedannende som heroin og kokain.

EN AV FIRE: Mer enn hver fjerde ungdom i Norge snuser daglig eller av og til.
EN AV FIRE: Mer enn hver fjerde ungdom i Norge snuser daglig eller av og til. Foto: Thinkstock
Publisert Oppdatert

- Nikotin er like avhengighetsskapende som heroin og kokain, sier assisterende direktør Jan Alexander i Folkehelseinstituttet. 

Norsk ungdom snuser som aldri før. Importen av snus er tredoblet fra 2004 til 2013, fra i overkant av 600 tonn i året til i overkant av 1800 tonn. Bruk av snus har økt i alle aldersgrupper de siste årene, men det er ungdom som snuser mest.

Ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet oppgir 33 prosent av guttene og 23 prosent av jentene mellom 16 og 24 år at de snuser daglig eller av og til. Guttenes bruk av snus har femdoblet seg de siste 10-14 årene.

Norsk forskning har ingen tall på hvor mange under 16 år som snuser.

Mer nikotin enn i sigaretter

- Jeg mener dette er bekymringsfullt. En dose snus inneholder så mye nikotin at det er veldig lett å bli avhengig, sier Alexander.

Snus avgir langt mer nikotin enn en sigarett. En vanlig pris snus på ca. 2,5 gram inneholder 3,2 - 8,3 mg nikotin, avhengig av type snus og hvor lenge man har den i munnen. Til sammenligning vil en som røyker få i seg omkring 1 mg nikotin per sigarett.

- Mye tyder på at en rekke av de negative effektene av røyking skyldes nikotin. I tillegg har flere studier vist at snusing i ung alder øker risikoen for at man også begynner å røyke. Halvparten av de som snuser oppgir at de også røyker av og til, sier Alexander.

Han er spesielt bekymret for at så mange unge kvinner blir avhengige av snus, ettersom snusing i svangerskapet utsetter fosteret for betydelig helserisiko.

Ser ut som skjønnhetsprodukter

- Gjennomsnittsalderen for å begynne med snus er litt over 16 år, men det er også mange som begynner langt tidligere, forteller Ingeborg Lund, forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning. Hun deltar i et pågående forskningsprosjekt om tobakksbruk og livsstil blant ungdom.

- Det finnes utrolig mange fine, fargerike snusbokser. Mange av dem ser ikke ut som tobakksprodukter, men mer som hudkremer eller skjønnhetsprodukter. Det finnes en innpakning og en smak for enhver type, og det har nok bidratt til at snus er blitt så populært blant ungdom, sier hun.

Kreftforeningen har laget en film der barn blir spurt hva de synes om snusboksene.

- Disse er for barn, sier en av ungene i filmen, og peker på tre fargerike snusbokser.

Kreftforeningens video om snus

Starter på ungdomsskolen

- Snusing er ganske vanlig blant ungdomsskoleelever, og knyttes i stor grad til ungdoms identitetsoppbygging. Hvis de har venner som snuser, er det langt større sjanse for at de også selv gjør det. Og det er ikke slik at det bare er de "kule" som snuser. Det kan like gjerne være gjennomsnittsungdommen, sier Lund.

Snus er den tobakksbruken som er mest vanlig blant norsk ungdom i dag. Siden 1973 er andelen unge som røyker daglig redusert med nesten 40 prosentpoeng, ifølge tall fra SSB.

Nå røyker kun 5 prosent av unge i aldersgruppen 16-24 år hver dag, og 12 prosent røyker av og til.

- Røyking er helt klart ut, men det er ganske vanlig å definere seg som snuser. Samtidig er det en god del dobbeltbruk. Mange av de som snuser, røyker også på fest, sier Lund.

Lunds inntrykk er at ungdoms tobakksbruk til en viss grad handler om et ønske om å bli voksen.

- Snusing handler også om å ta en risiko, uten at det er en like stor risiko som røyking. Kanskje de vil sprenge litt grenser, men ikke i så stor grad som de som røyker, sier hun.

Mange unge prøver snus og røyk for første gang på fest. Her er ti råd til deg som skal sende tenåringen på fest for første gang.

Inngangsport til røyking

En studie utført av forskere ved universitetet i Umeå og publisert i tidsskriftet BMC Public Health, bekrefter at snusing og røyking henger sammen. Forskerne studerte helseutviklingen til om lag 1000 svenske ungdommer i løpet av fem år, fra 12 års alder og fram til ungdommene var rundt 18.

Helserisiko ved bruk av snus:

En av tre norske gutter og en av fire norske jenter mellom 16 og 24 år snuser.

Snusing i ung alder tredobler risikoen for å begynne å røyke.

Snus inneholder mer nikotin enn sigaretter. Nikotin har akutte effekter på hjerte- og karsystemet, og kan øke hjertefrekvens, blodtrykk og motstanden i hjertets blodårer, samt påvirke hjertemuskelens funksjon.

Snus kan gi økt risiko for kreft i bukspyttkjertelen, spiserøret og munnhulen og kan påvirke fertiliteten negativt.

Enkelte studier viser økt risiko for kreft i magesekk, lunger, tykktarm og endetarm, samt økt risiko for diabetes 2, vektøkning eller overvekt/fedme.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Ungdom som hadde prøvd snus i tidlig alder, hadde tre ganger så stor risiko for å begynne å røyke sammenlignet med ungdom som ikke hadde prøvd snus.

I en pressemelding fra Universitetet i Umeå, uttaler forsker og studiens hovedforfatter Junia Joffer at sammenhengen mellom snusbruk og senere røyking er spesielt interessant.

- I studien ser vi en tydelig sammenheng mellom tidlig snusbruk og framtidig røyking. Derfor er det viktig at vi nå utvider snusdebatten. I stedet for at debatten bare skal handle om snusens eventuelle skadevirkninger i kroppen eller om snus kan bidra til røykeslutt hos voksne, er det viktig at vi også er oppmerksomme på at snusing faktisk kan øke risikoen for at ungdom begynner å røyke, sier Joffer.

Ønsker stygg innpakning

I takt med at snusbruken har økt, har også utvalget av forskjellige typer snus økt. Nå finnes snus med en rekke smakstilsetninger som vanilje, lakris og mentol, og snus med smak utgjør hele 30 prosent av det totale snusmarkedet.

I fjor vedtok EU et forbud mot smakstilsetninger i sigaretter og rulletobakk. Snus er allerede forbudt å selge i alle EU-land unntatt Sverige.

Helsedirektoratet har bekreftet at de vurderer å anbefale et norsk forbud mot enkelte smakstilsetninger i snus. I tillegg ønsker helseminister Bent Høie (H) å innføre reklamefrie, standardiserte og lite pene pakker for både sigaretter og snus, for å gjøre tobakksproduktene mindre attraktive.

Ingeborg Lund tror standardiserte pakker kan ha en effekt på ungdoms snusbruk.

- Ingen har prøvd dette med snuspakker ennå, men Australia har innført standardiserte sigarettpakker. Det kan se ut til at dette ga en nedgang i sigarettetterspørselen. I tillegg har eksperimentelle studier fra flere land, også Norge, vist at ungdom er mindre positivt innstilt til standardiserte sigarettpakker enn til sigarettpakker med fine farger, sier hun.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen