Trygg tilknytning mellom barn og foreldre

Slik knytter du trygge bånd til barna

Unngå de vanligste feilene i samspill med barnet ditt.

TILKNYTNING: Begynn tidlig med å knytte bånd til barna.
TILKNYTNING: Begynn tidlig med å knytte bånd til barna. Foto: FOTO: Colourbox.com
Publisert Oppdatert

Når tilknytningen forstyrres

Her er tegnene på at tilknytningen ikke er så trygg som den bør være:

Et utrygt og unnvikende barn går gjerne på oppdagelsesferd, men bruker sjelden foreldrene eller andre som en trygg havn. Barnet blir heller ikke så urolig når foreldrene forsvinner, og unngår ofte kontakt når de kommer tilbake. Det leker gjerne med leker, men søker ikke så gjerne kontakt. Dette er barn som kan ha opplevd at foreldrene er avvisende. Barnet har erfart at det oppnår mest ved å være litt tilbakeholdent.

Et utrygt og ambivalent barn gråter eller er passivt når det kommer i en ukjent situasjon sammen med mor eller far, og viser liten interesse for å utforske omgivelsene. Barnet blir fortvilet dersom foreldrene blir borte, og lar seg ikke så lett trøste når de kommer tilbake. Barnet dramatiserer følelsene sine fordi det vet at det vil oppnå mest ved å trasse eller gråte. Barn av psykisk ustabile foreldre kan velge denne strategien.

Et utrygt og desorganisert barn viser ingen sammenheng i tilknytningsadferden. Barnet kan virke skremt av én eller begge foreldrene. Kanskje virker det noen ganger trygt eller utrygt, for så plutselig å vise tegn på desorganisering. Barnet kan ha vært vitne til vold, opplevd at mor eller far skremmer det i tilknytningssituasjoner, eller at den voksne virker skremt når barnet viser behov for nærhet. Foreldre som selv har vært utsatt for overgrep, kan overføre utryggheten til barnet.

Adoptivforeldre

Adoptivbarn har ulik bakgrunn, men de fleste foreldre må regne med å jobbe bevisst med tilknytning.

*Noen barn knytter seg til den ene av adoptivforeldrene og avviser den andre. Barn som er blitt forlatt av kvinner, foretrekker kanskje faren. Andre er redd menn, og vil søke til moren den første tiden. Ikke fortvil. Det går som oftest over.

*Sett av nok tid hjemme. La barnet få god tid til å bli kjent med foreldrene og familiens rutiner. Ha barnet mye på fanget, og gi masse omsorg. Barnet trenger å ta igjen det han eller hun har mistet.

*Barn som har bodd på institusjon, har vært vant til å gå ukritisk til hvilken som helst voksen. Barnet trenger å lære seg hvem som er foreldrene. Det kan være lurt å skjerme seg litt den første tida.

Kilde: Øystein Gudim, daglig leder i Adopsjonsforum

Tilknytning handler blant annet om hvordan barn opplever at foreldrene er psykologisk tilgjengelige når de trenger støtte, oppmerksomhet, beskyttelse og trøst.

Vær en trygg havn

Tilknytningen starter allerede ved fødselen, men det er først etter rundt 6 måneder at barnet tydelig skiller mellom foreldrene og andre voksne.

Les mer: 7 tegn på at babyen elsker deg

- Noe av det viktigste du kan gjøre for å få et trygt tilknyttet barn, er å være en trygg havn. Vær oppmerksom på barnets signaler, og la barnet dele både gleder, erfaringer og sorger med deg, sier Lars Smith, professor ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse.

Flinkere til å tolerere stress

Kvaliteten på tilknytningen er svært viktig for barnets senere utvikling. De trygge barna er flinkere til å samarbeide, tolerere stress og regulere følelsene sine enn barna som har en utrygg tilknytning.

Trygg tilknytning forebygger lærevansker og følelsesmessige problemer.

Dette gjør trygge barn

  • Trygge småbarn bruker foreldrene som sikker base når de skal utforske verden rundt seg. De kommer stadig bort til mamma eller pappa for bekreftelse eller nærhet, før de tar seg en ny tur ut i verden igjen, gjerne flere hundre ganger om dagen.
  • Barna protesterer når foreldrene blir borte, og viser glede når de er tilbake igjen. De kan også la seg trøste av fremmede, men foretrekker mor eller far om de får velge.

Gråt er tegn på trygghet

Det er naturlig for småbarn å søke bort for å utforske. Da er det ikke nødvendig at foreldrene blander seg inn i leken, men barnet trenger å vite at foreldrene er psykologisk tilgjengelige.

Det er et tegn på trygghet om barnet ditt gråter når du går ut av rommet. Trygge barn skiller mellom foreldrene og andre.

Greit å reise bort

1-åringer kan være trygge selv om de går i barnehage. Kvaliteten på tilknytningen har ikke sammenheng med hvor mye tid barna har med foreldrene, men foreldrenes evne til å fange opp barnets psykologiske behov og gi nødvendig trygghet.

Tilknytningen blir ikke nødvendigvis satt på prøve om foreldrene overlater 1-åringen til besteforeldrene noen dager, særlig ikke hvis besteforeldrene har vært brukt som alternative tilknytningspersoner. Det skal mye mer til for at et trygt tilknyttet barn skal bli utrygt.

Vanlige feil

Det antas at 60-70 prosent av alle barn har en trygg tilknytning, men selv de mest velfungerende foreldre kan gjøre bommerter i samspill med barnet sitt. Her er noen vanlige feil, ifølge professoren.

  • Mange foreldre signaliserer én ting med ansiktsuttrykket og en annen ting med stemmen. Dette gjennomskuer selv små barn veldig lett. Det kan føre til at barnet utvikler to forskjellige sett av forestillinger om hva det kan forvente av foreldrene i tilknytningssituasjoner.
  • En annen vanlig situasjon er at barnet kommer til foreldrene og holder fram en leke. Foreldrene blir opptatt av gjenstanden, men forstår ikke at barnet egentlig ville invitere foreldrene til nærhet.
  • Foreldre gjør også feil om de bagatelliserer eller latterliggjør barnets reaksjoner, for eksempel når barnet søker trøst etter å ha dunket hodet mot en bordkant.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning