Barnehagestart

Slik blir barnet ditt trygt i barnehagen

- Tre dager tilvenning er for lite, sier nevropsykolog.

TILVENNING: Noen barn blir raskt trygge i barnehagen, andre trenger mer tid. Her får du tipsene.
TILVENNING: Noen barn blir raskt trygge i barnehagen, andre trenger mer tid. Her får du tipsene. Foto: FOTO: Colourbox.com
Publisert Oppdatert

Slik får dere en myk start

  • Besøk barnehagen og avdelingen sammen med barnet på vårparten.
  • Inviter barna og de ansatte på den aktuelle avdelingen på hjemmebesøk før barnehagestarten.
  • Ved å tilbringe noen dager med barnet i åpen barnehage, venner barnet seg til nye barn og voksne.
  • Stol på magefølelsen. Dersom barnet virker utrygt etter de første dagene med tilvenning, forsøk å forlenge tilvenningsperioden.
  • Det kan være en fin løsning å hente barnet tidligere i en periode.
  • Samarbeid med barnehagepersonalet.
  • Dersom du er engstelig, ring og snakk med dem. Ikke vær redd for å spørre eller diskutere.

I løpet av den viktige tilvenningsperioden får barnet tid og rom til å bli trygg på barnehagepersonalet og de nye hverdagsrutinene.

Mens noen føler seg trygge etter to dager med tilvenning, trenger andre over en uke på å bli varme i trøya.

Flertallet av norske barnehager legger opp til tre dager med tilvenning for de nye barna.

Men nevropsykolog og småbarnsmor Ingvild Stockinger mener mange barn har behov for en mer fleksibel overgang mellom hjem og barnehage.

Gir utrygge barn

- Tre dager er veldig lite for enkelte barn. Barn er forskjellige, noen er veldig sosiale og blander seg med andre med en gang, mens andre trenger lang tid og føler seg utrygge hvis foreldrene ikke er der, mener hun.

Les også: Stor test av regntøy - billigst er best

Stockinger påpeker at en forhastet tilvenningsprosess kan føre til økt stressnivå hos barnet.

- Stressnivået øker hos utrygge barn. Dette kan påvirke hvordan hjernen utvikles videre. Dersom et barn ikke får tilstrekkelig med omsorg, er det faktisk et område i hjernen som ikke utvikles skikkelig, forklarer hun.

Les også: Slik tar du fine gravidbilder

Til neste år skal Stockingers sønn på 3 år begynne i barnehagen.

I den forbindelse planlegger hun å ta ut en måned permisjon til barnehagestarten slik at hun kan være tilgjengelig dersom sønnen trenger henne.

- I en av barnehagene jeg vurderte, antydet jeg at jeg ønsket en lengre tilvenningsfase, men de ga meg inntrykk av at dette var vanskelig. Der vil jeg ikke at han skal begynne. Jeg kan ikke skjønne at det skal være negativt for barnehagen at det er et annet voksent menneske til stede over lengre tid, sier hun.

SKREMMENDE: Det første møte med den nye hverdagen kan være skremmende for noen barn. Sørg for at du samarbeider med barnehagen for å gjøre overgangen så smertefri som mulig.
SKREMMENDE: Det første møte med den nye hverdagen kan være skremmende for noen barn. Sørg for at du samarbeider med barnehagen for å gjøre overgangen så smertefri som mulig. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Fra tre dager til to uker

I Lundåsen barnehage i Heimdal legges det opp til tre dager med tilvenning.

Daglig leder i barnehagen Heidi Tømmerdal forklarer at de er åpne for individuelle tilpasninger, men at det aldri har vært nødvendig.

- Min erfaring tilsier at dersom foreldrene blir lenger enn tre dager i barnehagen, tror barna de kommer til å være der fast, forklarer hun.

- Men foreldrene kan gjerne hente barnet litt tidlig den første uka. Vi fokuserer på å ha en god og åpen dialog med foreldrene hele veien. Dersom de føler seg bekymret, kan de ringe oss så ofte de ønsker.

Les også: Slik finner du riktig skolesekk til barnet

Stein Erik Ulvund, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, er enig med Tømmerdal.

- Det er en grunn til at man har landet på tre dager, det er fordi man har funnet ut at det passer for mange barn. Men dersom man oppdager at barnet trenger lengre tid, må eventuelt hente barna tidligere i en periode.

Det er foreldrene som bestemmer, men de gjør smart i å rådføre seg med barnehagepersonalet som har lang erfaring med tilvenning.

Ulvund mener at det i enkelte tilfeller er foreldrene som har behov for lang innkjøring, ikke barna.

- Mange foreldre synes det er så ubehagelig når barnet gråter at de ønsker å bli noen dager ekstra.

At barnet gråter litt i begynnelsen er helt normalt, og i de fleste tilfeller slutterdet å gråte idet foreldrene har gått, forsikrer han.

Følger barna ekstra lenge

Ikke alle barnehager følger tredagersmodellen.

Øker fleksibiliteten

Foreldre har ikke lovbestemt rett til fri fra arbeidet ved tilvenning av barn i barnehage, men ifølge barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt gir de fleste arbeidsplasser foreldre inntil tre dager med permisjon i denne perioden.

- Vi har ikke noe statistikk på hvor mange som har rett på tre dager med fri, men mitt inntrykk er at det er veldig utbredt.

Noen søker også om velferdspermisjon, forklarer hun.

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2009 ble det vedtatt å utvide fedrekvoten fra 6 til 10 uker for alle som får barn etter 1. juli 2009.

To av disse ukene tas fra fellespermisjonen, mens to uker legges til den totale stønadsperioden.

Huitfeldt mener den økte permisjonsperioden åpner for en mer fleksibel overgangsperiode mellom fødselspermisjon og arbeidshverdag.

- Det er krevende og tøft å være foreldre for en 1-åring og samtidig være i full jobb. Med lengre permisjon kan foreldre ta ut flere dager i fleksibelt uttak (tidligere tidskonto), noe som gjør at man for eksempel kan hente barnet tidlig i barnehagen den første tiden.

Vi vil øke fødselspermisjonene ytterligere for å skape en mer fleksibel overgang mellom fødselsperm og arbeid, sier ministeren.

Bjørg Lobben Røed er styrer og eier av Aurora steinerbarnehage i Nesodden kommune og styreleder i Forbundet for Steinerbarnehagene i Norge.

I løpet av sine tretti år i barnehagesektoren har hun alltid lagt til rette for lengre tilvenning.

- Vi tvinger ingen til å være lenger enn tre dager, men de fleste foreldre ønsker mellom en og to uker. Jeg synes det er viktig å se det enkelte barnets behov.

Barn er tross alt små mennesker som trenger masse trygghet og varme, uttaler hun.

Tøff overgang for 1-åringen

Flere og flere barn begynner i barnehagen i 1-årsalderen. For Røed er det viktig å følge de yngste barnehagebarna ekstra tett under oppstarten.

- 1-åringer trenger en annen type tilvenning enn eldre barn. De har ingen bevissthet om at de skal overlates til andre enn foreldrene og kan ikke uttrykke seg språklig.

Les også: 36 meter vannsklie i hagen

De første dagene ser vi på når foreldrene steller barnet. Vi lærer oss mest mulig om barnets rytme, sove- og spisevaner. Først når barnet virker trygg på oss, overtar vi oppgavene, forklarer hun.

Ifølge Røed kan tilvenningen være tøffere for de minste enn for de eldre barna.

- Tilsynelatende kan det virke lettere å tilvenne 1-åringer, men jeg tror de små intuitivt opplever adskillelsen veldig sterkt. Per i dag vet vi lite om hvilke senvirkninger barn kan få av å bryte båndet med foreldrene så tidlig i livet.

Siden 1-åringene ikke kan uttrykke seg på lik linje med de eldre barna, er det viktig å lære seg hvilke tegn man skal legge merke til. For eksempel får små barn i barnehage oftere infeksjoner enn større barn, særlig i luftveiene.

Dette kan være et tegn på at barnet strever med å tilvenne seg og forholde seg til mange nye mennesker, forklarer styreren.

Tømmerdal er av en annen oppfatning. Hun mener tilvenningen stort sett er lettere for 1-åringer enn for eldre barn.

- Vi opplever at det blir vanskeligere jo eldre barnet er, spesielt hvis de er vant til å være hjemme og ikke har andre barn å leke med i hverdagen.

Men uansett kommer det an på barnet og hvordan det opplever overgangen fra å være hjemme til barnehage, mener hun.

Les også:

7 tegn på at babyen elsker deg

Les mer på Klikk Foreldre

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning