Barneforsikring

Sjekk vilkårene før du tegner barneforsikring

Vurderer du å forsikre barnet ditt, bør lese vilkårene med lupe.

FORSIKRING: Forsikring for barna kan virke betryggende, men har mange fallgruver. Andre forsikringer og det offentlige kan dekke mye av behovet.

NB! Modellklarert
FORSIKRING: Forsikring for barna kan virke betryggende, men har mange fallgruver. Andre forsikringer og det offentlige kan dekke mye av behovet. NB! Modellklarert Foto: Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX
Publisert Oppdatert

Flere og flere velger å tegne forsikring på sine barn, for å sikre seg mot økonomiske problemer ved barns alvorlige sykdom eller langvarige skade.

- Det er kostbart å gi barn som er rammet av alvorlig sykdom eller ulykke optimale muligheter til opplevelser, utvikling og økonomisk handlefrihet gjennom et langt liv i uførhet. Mange foreldre innser dette og sikrer derfor barna sine med en egen barneforsikring, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).

Men dekningen i forsikringene kan være så som så, og listen over unntakene er lang, skriver lesere i kommentarfeltet (se under artikkelen).

I følge FNH er over 468 000 barn forsikret .Totalt er det drøye 1,2 millioner barn (yngre enn 20 år) i Norge.

Det koster fra tusenlappen og opptil rundt 2500 kroner å forsikre et barn, avhengig av dekningen.

Skremmes til forsikring

Men er slik forsikring nødvendig i en velferdsstat som Norge, hvor tanken er at du skal bli tatt vare på fra vugge til grav?

Forsikringsbransjen mener det. Generelt bør man likevel sjekke vilkårene og dekningen i forhold til utbetalingene fra det offentlige. Forbrukerrådet er skeptisk:

- Markedsføringen spiller på foreldrenes frykt for at det skal skje noe med barna. Man blir nesten stemplet som dårlig foreldre om man ikke tegner barneforsikring. Videre er innholdet i forsikringene innfløkt, og det er vanskelig å forstå hva forsikringen gir utover hva sykehus og Folketrygden forøvrig gir. I tillegg kommer alle unntakene, sier seniorrådgiver hos Forbrukerrådet, Helga Skofteland.

Minstepensjonist som ung

Barneforsikringer deles i to kategorier: noen dekker behandlingsutgifter ved ulykke og gir erstatning ved invaliditet, andre dekker både sykdom og invaliditet.

Den siste kategorien krever helseopplysninger før tegning.

FNH hevder at barneforsikring gir betydelig større økonomisk handlingsrom enn bare støtte fra det offentlige.

- Hvert år kommer det 1000 nye unge mennesker inn i uføretrygdekøen, og disse er ikke sikret annet enn litt over minstepensjon, sier Leif Osland i FNH.

Dekker ikke alt

- Ved barns skade og sykdom handler det for det første om barnets fremtidige ve og vel. Dernest dreier det seg om hva foreldre får dekket gjennom det offentlige, sier professor i sosialmedisin ved Universitet i Oslo, Dag Bruusgaard.

- Blant annet kan en kronisk sykdom hos barnet bli en økonomisk belastning, for velferdsstaten dekker jo ikke alt. Og et barn som må starte sitt voksne liv som minstepensjonist, blir jo ikke særlig rik.

Ifølge NAV vil et barn som på grunn av skade blir varig arbeidsufør, motta 180 000 kroner årlig fra det offentlige.

Ved tegning av en barneforsikring, har FNH regnet ut at et barn som påføres varig arbeidsuførhet vil kunne få en årlig forsikringsutbetaling på drøye 47 000 kroner (i tillegg til støtten fra det offentlige). I tillegg kommer det en engangsutbeatling på 473 000 kroner.

Les også: Barnet koster 1,4 millioner

Vurder kostnadene

Seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Helga Skofteland.
Seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Helga Skofteland. Foto: Foto: cf-wesenberg/kolonihaven.no

Barneforsikringer tilhører typen tilleggsforsikringer, som tilbys oss i de fleste sammenhenger, men ikke alle er like nødvendige.

- Vi ser mange typer forsikringsprodukter i forhold til nødvendighet og prising, og generelt kan det sies om tilleggsforsikringer at man i det store og hele allerede er dekket på andre måter, sier rådgiver Paal Bjønness hos Forbrukerrådet.

Han råder til å gjøre en vurdering av hvilke kostnader man kan risikere å påføre seg ved ikke å tegne forsikringen, og hvor stor risikoen er for at kostnadene vil oppstå.

Les også: Mye å spare på riktig boligforsikring

Sjekk vilkår og dekning

Når det gjelder barneforsikringer spesielt vil ikke Bjønness være helt kategorisk. Han ser at det kan være tilfeller hvor dekningen fra det offentlige ikke strekker til.

- Barneforsikringer kan være et økonomisk sikkerhetsnett ved barns langvarig sykdom eller skade.

Bjønness understreker imidlertid viktigheten av å sjekke hvilke stønader man vil kunne få fra det offentlige, og ikke minst; sjekk forsikringsvilkårene og dekningen.

Les også: - Nordmenn er risikovillige

Dette dekker det offentlige

FNH har laget flere regneeksempler på hvordan økonomien KAN bli bedre om man tegner barneforsikring. Det offentlige på sin side har flere typer dekninger.

Omsorgspenger er det vi kjenner som sykefravær ved barns sykdom. Avhengig av antall barn, om du er alene om omsorgen eller om barnet har spesielle behov vil man få fra 10 til 40 dager betalt fravær.

Begrepet omsorgspenger kan være litt misvisende, for det er altså ikke du som arbeidstaker som får utbetalt pengene, men din arbeidsgiver som en kompensasjon for de ekstra fraværsdagene du får.

Pleiepenger gis som en kompensasjon enten når man som foreldre er nødt til å pleie sitt barn i en helseinstitusjon, eller dersom barnet er innlagt som følge av alvorlig sykdom eller skade og foreldrene må oppholde seg på sykehuset.

Opplæringspenger er ment som en kompensasjon for foreldrene som på grunn av barnets sykdom eller skade er nødt til å gjennomføre opplæring for å kunne ta seg av barnet.

Skattefradrag kan gis dersom kostnadene ved barnets sykdom har vært ekstraordinært store. Forutsetningen er at det er snakk om en lidelse som vil hemme barnet i mer enn to år. I utgangspunktet gjelder en nedre grense på 9180 kroner, men den bortfaller for tilsynskostnader ved barns sykdom.

Mer om særfradag ved sykdomskostnader finner du på Skatteetatens sider .

Les også: - Ha langsiktig perspektiv på økonomien

Diskriminering av funksjonshemmede

Det har vært mange tilfeller hvor foreldre er nektet å tegne barneforsikring, fordi deres barn har en eller annen nedsatt funksjonsevne.

- Vi opplever stadig at barn i vår målgruppe blir nektet forsikring, til tross for at det ikke er noen sammenheng mellom det forsikringen skal dekke og barnets eventuelle funksjonsstilstand, sier rådgiver i Norsk forbund for utviklingshemmede, Hedvig Ekberg.

- Dersom det ikke er noen sammenheng mellom barnets generelle helstilstand og den sykdom eller skade man ønsker å forsikre seg mot, vil ikke forsikringsselskapet kunne nekte foreldre å tegne forsikring, understreker Paal Bjønness i Forbrukerrådet.

1. januar i år ble Forsikringsavtaleloven endret, slik at forsikringsnekt kun kan skje dersom det foreligger saklig grunn. Og dersom man som forbruker mener det foreligger en usaklig forsikringsnekt, kan dette klages inn for Forsikringsklagenemda.

Les også:

Vil gi sitt funksjonshemmede barn et godt liv

Barns hærverk er ditt ansvar

Her er helgemenyen

Når målte du blodtrykket sist?

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning