Misfornøyd med barnehagen

Foreldreopprør mot barnehagen

Samtlige foreldre var så misfornøyde med familiebarnehagen at de tok ut barna etter et par uker. Eieren tar ikke selvkritikk.

MISFORNØYDE: Rita Marie Dahl Øvrevik, Erika Balseviciene (med Kamile), Ane Høystad (med Ådne) og Elisabeth Hareide (med Seline) valgte å ta barna sine ut av Rødhette familiebarnehage på Billingstad.

MISFORNØYDE: Rita Marie Dahl Øvrevik, Erika Balseviciene (med Kamile), Ane Høystad (med Ådne) og Elisabeth Hareide (med Seline) valgte å ta barna sine ut av Rødhette familiebarnehage på Billingstad. Foto: FOTO: Geir Dokken

Publisert Oppdatert
Vi fikk en generell følelse av at ingenting var i orden.

22. februar i år begynte Seline, Ådne, Eline og Kamile, alle under 2 år, i nyåpnede Rødhette familiebarnehage på Billingstad i Asker.

Foreldrene reagerte på at alle de fire barna skulle ha innkjøring samtidig, og at lokalene ikke var forsvarlig sikret for små barn.

Se hva du kan gjøre når du er misfornøyd med barnehagen

- Gråt mye uten trøst

De fikk dessuten inntrykk av at assistenten, som skulle være alene med de fire barna, var uerfaren og manglet opplæring. Videre syntes de kommunikasjonen med eierne fungerte dårlig.

I tillegg reagerte de på maten. Foreldrene betalte 500 kroner ekstra i måneden for bleier og mat. De hadde derfor forventninger om at barna ikke skulle få servert helfabrikata hver dag.

- Vi fikk en generell følelse av at ingenting var i orden. Og da jeg begynte å jobbe, fikk jeg rapport fra andre foreldre om at sønnen min gråt mye uten at han ble trøstet, sier Ane Høystad, mamma til Ådne (15 md).

Tok sønnen ut av barnehagen

Høystad fant det underlig at barnehagen var godkjent, og ba derfor kommunen om innsyn i godkjenningsdokumentene.

- Det er veldig alvorlig dersom alle familiebarnehager godkjennes på dette grunnlaget, sier Høystad.

Hun valgte å si opp den nye jobben sin for å ha sønnen hjemme fram til han får plass i en annen barnehage.

- Verken spiste eller drakk

Erika Balseviciene opplevde at datteren Kamile (18 md.) forandret seg den tida hun gikk i barnehagen.

- Det er blitt veldig vanskelig å forlate henne uten at hun gråter. Hun verken spiste eller drakk noe særlig i barnehagen, sier hun.

Assistenten sluttet etter to uker

Seline (19 md.) ble syk den første uka etter at hun begynte i Rødhette familiebarnehage. Derfor tilbrakte mamma Elisabeth Hareide mye tid i barnehagen den andre uka - da de andre foreldrene ikke var der lenger.

- Jeg følte det var behov for meg der. Jeg var bekymret for barnas ve og vel, og jeg ville ikke at det skulle måtte skje Seline noe før vi ble tatt på alvor, sier hun.

Ingen av foreldrene klandrer assistenten, men de mener eieren burde ha gitt henne bedre opplæring. Etter to uker valgte hun selv å si opp jobben sin.

Bedre opplæring

Rita Marie Dahl Øvrevik har nå fått plass til datteren Eline (20 md.) i en annen familiebarnehage. Denne gangen er hun svært fornøyd.

- Der fungerer alt veldig bra. Det er bare å vinke "ha det" til Eline hver morgen, sier hun.

Innkalt til møte med kommunen

TOM BARNEHAGE: Nå står barnehagen tom, men eierne fortsetter driften når nye barn er på plass.

TOM BARNEHAGE: Nå står barnehagen tom, men eierne fortsetter driften når nye barn er på plass. Foto: FOTO: Geir Dokken

Det var ikke lett å tilfredsstille disse foreldrene.

Rødhette familiebarnehage på Billingstad holder til i halvparten av en tomannsbolig og eies av Vivi Rudolfsen. Mannen Geir er oppført som vaktmester, mens datteren Jeanette er daglig leder. Rudolfsen eier totalt sju barnehager i Asker, Bærum og Røyken, hvorav én i sitt eget hjem. Én av barnehagene skal legges ned i mai fordi huset er solgt.

På bakgrunn av foreldrenes klager og assistentens oppsigelse, ble foreldrene innkalt til et møte med eier og kommunen.

Sa fra seg plassen en etter en

Vivi Rudolfsen stilte ikke selv opp på møtet, men var representert gjennom mannen Geir Rudolfsen. Foreldrene opplevde at Rudolfsen bagatelliserte bekymringene deres, og da han foreslo at de kunne ta barna ut av barnehagen dersom de ikke var fornøyde, tok Elisabeth Hareide ham på ordet.

De andre foreldrene fulgte etter kort tid senere.

Dårlig norsk

Foreldre&Barn får bekreftet fra både Asker og Bærum kommune at det tidligere har kommet klager på barnehagene Rudolfsen eier, men at manglene nå er rettet opp.

I går skrev Budstikka at Geir Rudolfen har havnet i en stor konflikt med foreldrene til barna i barnehagen i Røyken, en konflikt som endte med at foreldrene mottok oppsigelser og dermed tok barna ut av barnehagen umiddelbart.

Andre foreldre har tidligere tatt barna sine ut av Rudolfsens avdeling på Hosle i Bærum. Dette skjedde høsten 2009, ifølge Budstikka. Den gang var det blant annet dårlige norskkunnskaper blant de ansatte som var årsaken til misnøyen.

Tar ikke selvkritikk

Vivi Rudolfsen bekrefter overfor Foreldre&Barn at foreldrene tok ut barna sine etter bare drøyt to uker, og at de nå har hevet kontraktene. Men hun mener det ikke er grunn til å ta selvkritikk.

Hun kommer også til å fortsette driften av Rødhette familiebarnehage etter sommeren.

- Foreldrene møtte assistenten på forhånd

- Foreldrene var innom vår avdeling på Nesbru for å hilse på assistenten som da var under opplæring i denne barnehagen. Hun fikk én måneds opplæring før hun skulle begynne på Billingstad. Hun har vokst opp i et hjem der mor har drevet familiebarnehage i mange år. Foreldrene takket ja til tilbudet etter å ha hilst på assistenten. Ved oppstart var også min datter i barnehagen hver dag sammen med assistenten, skriver Rudolfsen i en epost.

- Feil med fire barn på innkjøring

Ifølge Vivi Rudolfsen ble de sikkerhetsmessige manglene foreldrene hadde påpekt, rettet opp med én gang.

- Det som kanskje ble litt feil her, var at vi hadde innkjøring på fire barn samtidig, men dette var fordi foreldrene måtte ut i jobb. Man må også regne med at det blir barnegråt i starten.

Skylder på foreldrene

Rudolfsen mener foreldrene var kravstore, blant annet fordi de mente fiskegratengen barna fikk servert burde vært hjemmelaget.

- Det var ikke lett å tilfredsstille disse foreldrene, skriver hun.

Hun sikter særlig til én av mødrene, som hun mener skapte dårlig stemning.

Skylder på negative foreldre

- Hvis alle hadde spredd litt positive vibber, hadde dette gått fint. Jeg synes ikke vi fikk sjansen til å vise hva vi kunne. I dag er det sånn at vi sjekker referanser på assistentene, men av og til burde vi sjekket referanser på foreldre også, skriver Rudolfsen.

De andre foreldrene avviser at det var én av mødrene som skapte dårlig stemning. De sier de valgte å ta barna ut av barnehagen på selvstendig grunnlag.

- Sikkerhetstiltakene ble raskt utført

Familiebarnehagen på Billingstad ble godkjent av Asker kommune rett før oppstart. Asker har dessuten en ordning der kommunen stiller med pedagogiske veiledere til familiebarnehagene, noe barnehagene betaler for. Veilederne er innom barnehagene én gang i uka.

Sigrun Wik, rådgiver i Asker kommune, har følgende kommentar til at familiebarnehagen på Billingstad får fortsette driften på tross av svært misfornøyde foreldre:

- At foreldre sier opp en barnehageplass, er ikke i seg selv grunn nok til å frata eier godkjenning. Foreldrene var i en nyoppstartet familiebarnehage som dessverre hadde noen sikkerhetsmessige mangler, men disse sikkerhetstiltakene kom raskt på plass.

- Ikke kapasitet til å følge opp ved oppstart

- Befaringsrapporten inneholder en sjekkliste med punkter der det bare står "informert om". Flere av punktene var ikke oppfylt da barnehagen åpnet. Ble det noen gang sjekket at dette var i orden?

- Det legges til grunn at eier innfrir kravene i tråd med eiers ansvar for godkjenning. Av kapasitetshensyn er det ikke alltid mulig å ta ny sjekk før oppstart, men dette er presisert i møte med eier i oppstartsfasen, så det forventes at oppstart ikke skjer før alt er på plass. Pedagogisk veileder prioriterer tidlig besøk i barnehagen og vil være i dialog med assistent og eier.

Får kr 104.305 pr. barn

Det er ikke de samme kravene til familiebarnehager som til de andre private barnehagene. Til gjengjeld mottar de heller ikke like mye tilskudd. En familiebarnehage mottar 104.305 kroner per barn under 3 år med fulltidsplass.

I 2008 var det 862 familiebarnehager i Norge, ifølge SSB. I en familiebarnehage får barna et tilbud i et privat hjem. Noen få driver flere familiebarnehager, og de løser gjerne kravet om "private hjem" ved at assistenten bor i barnehagens lokaler.

Flest kjeder på Østlandet

Det uvisst hvor mange av barnehagene som tilhører en kjede eller et annet større system.

- Min oppfatning er at det kun eksisterer en håndfull slike systemer, og da primært i og rundt Oslo, sier Espen Rokkan, advokat i Private Barnehagers Landsforbund.

Kritisk til godkjenning

- De tradisjonelle familiebarnehagene er gjerne barnehager som drives i en sokkeletasje over en kort periode, ofte i forbindelse med at huseier har behov for et tilbud til egne barn.

På generelt grunnlag mener Rokkan at det i noen tilfeller kan være grunn til å stille spørsmål ved at kommunene godkjenner større systemer av familiebarnehager, og at de ikke i større grad krever at barnehagene skal godkjennes som vanlige barnehager.

- Det er ikke er ulovlig å drive flere familiebarnehager, men slik stordrift var ikke det man primært så for seg da reglene om familiebarnehager ble laget, sier han.

Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning