Barn og roller

Hvilken rolle har barnet ditt?

Finn ut om barnet ditt er en "støtdemper", en "hjelpefrøken" eller en "gruppeblander".

LIKESTILLING: Jenter og gutter tildeles stereotype roller i barnehagen.
LIKESTILLING: Jenter og gutter tildeles stereotype roller i barnehagen. Foto: FOTO: Istockphoto.com
Publisert Oppdatert

En snill og stille jente blir plassert sammen med støyende gutter for å roe dem ned. Høres det kjent ut? Rollen støtdemper oppstår nok i de fleste barnehager og skoler, og uttrykket brukes om barn som får i oppgave å roe med bråkete guttegrupper.

Også i søskenflokken er det vanlig at den yngste, mellomste og eldste får ulike roller - noe som kan prege personligheten deres.

Si din mening om barnas roller i barnehagen i barnehagedebatten

Støtdemper

Ylva Odenbring, forsker ved Högskolan i Borås, har skrevet en avhandling om hvordan både gutter og jenter tildeles ulike roller i førskolen og i første klasse. I Sverige går 6-åringene i førskole før de begynner på skolen som 7-åringer.

- I min studie var det bare jenter som fikk rollen som støtdemper. Dette bygger på forventningen om at jenter er mer modne enn gutter, sier Ylva Odenbring til Vi Föräldrar.

Hjelpefrøken

Likevel fant hun ikke bare tradisjonelle kjønnsrollemønstre. For eksempel fikk - eller valgte - både gutter og jenter rollen som hjelpefrøken.

Disse barna var de voksnes hjelpere. De ryddet av bordet og hjalp til med å holde orden.

Gutter vil være prinsesser

Odenbring oppdaget også andre brudd på tradisjonelle kjønnsrollemønstre. Da hun studerte en førskolegruppe under en ringlek basert på eventyret om Tornerose, observerte hun at alle de tre hovedrollene - feen, prinsessen og prinsen, var like ettertraktede hos både gutter og jenter.

- Å få en hovedrolle var viktigere enn at rollefiguren var av samme kjønn som barna, sier Odenbring.

Gruppeblander

Den tredje rollen Odenbring oppdaget var gruppeblander. I en av førskoleklassene hun fulgte, var det seks jenter som ble plassert rundt for å splitte de 14 guttene.

- Tanken var at barna skulle bli kjent, men jentene fikk ikke den samme muligheten til å bli kjent med hverandre som guttene fikk. Pedagogene snakket dessuten om jentene i termer som "de kavata flickorna", mens guttene ble løftet fram som individer, sier Odenbring.

- Bryt med rollene

Hva kan man gjøre for at jentene ikke skal brukes til å roe ned eller dele opp guttegrupper?

- Først og fremst må man se problemet. "Bruker vi jentene som støtdempere?" Rent konkret må personalet få muligheten til å ta videreutdanning og jobbe langsiktig med likestillingsspørsmål. De må legge til rette for at barna får uttrykke seg på ulike måter. Det finnes mange måter å være jente eller gutt på, sier Odenbring til Vi Föräldrar.

LITE FOKUS PÅ LIKESTILLING: Er det mer fokus på matte enn likestillingsarbeid i barnehagen?
LITE FOKUS PÅ LIKESTILLING: Er det mer fokus på matte enn likestillingsarbeid i barnehagen? Foto: FORO: Istockphoto.com

Tenker ikke likestilling

- Det er altfor lite likestillingsarbeid blant barn i blant barn i barnehagen. Fokuset har vært på å få menn i barnehagen som ansatte. Men det er en naivt å tro at de voksnes kjønn påvirker barns kjønnsroller i barnehagen. Undersøkelser viser faktisk at menn i barnehagen ikke rokker ved tradisjonelle kjønnsrollene, men heller går inn med en svært stereotyp mannsrolle. Han blir den som sparker fotball og herjer med barna, sier Solveig Østrem, førsteamanuensis ved Høgskolen i Vestfold.

Forventninger til jenter

Da Solveig Østrem og kollegene hennes intervjuet barnehagebarn til rapporten Alle teller mer, en evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver brukes, fant de at de store jentene i barnehagen snakker nedsettende om de mindre barna.

- De store jentene synes de små barna bråker, ødelegger leken og lukter vondt, men de store guttene ser ikke ut til å bry seg om dem. Muligens skyldes dette at det er forventninger om at de store jentene skal ha en slags omsorgsrolle og ta seg av de små, sier Solveig Østrem.

Hun er ikke i tvil om hva som skal til for at barna skal få mangfoldige roller på tvers av kjønn i barnehagen:

- Endring av de voksnes holdninger, økt bevissthet og daglig arbeid for likestilling.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning