Barn og overvekt

Forutse om barnet ditt kommer til å bli overvektig

Foreldrenes vekt og røyking under graviditeten er noen av faktorene som spiller inn.

OVERVEKTIG SOM VOKSEN?: En ny kalkulator skal kunne beregne risikoen for at babyen din kommer til å bli overvektig i voksen alder. Foto: FOTO: Thinkstock.com
OVERVEKTIG SOM VOKSEN?: En ny kalkulator skal kunne beregne risikoen for at babyen din kommer til å bli overvektig i voksen alder. Foto: FOTO: Thinkstock.com Foto: Foto: Istockphoto
Publisert Oppdatert

Det har blitt gjort mye forskning på barn og overvekt, og vi har tidligere skrevet blant annet om at enebarn og barn som sover lite har større risiko for å bli overvektige. Er du redd for at barnet ditt skal bli overvektig? Da kan en ny kalkulator gi deg en liten pekepinn på om den lille poden er i faresonen.

Forskere ved Imperial College i London har utviklet et spørreskjema med seks enkle spørsmål som beregner sannsynligheten for at barnet ditt kommer til å være overvektig ved 16 års alderen.

Kalkulatoren er tilgjengelig online her.

Svært forenklet

Silje Steinsbekk, førsteamanuensis ved NTNU som har barn og overvekt som spesialfelt, påpeker at en slik fedmekalkulator vil være svært forenklet.

- Fedme er en kompleks tilstand. Det forskes fortsatt mye på barn og overvekt og vi vet på langt nær alt om hva som gjør at noen utvikler overvekt og andre ikke.

Psykolog Yngvild Sørebø Danielsen, som har forsket på fedme blant barn og behandling av dette, håper ikke at en slik fedmekalkulator vil gi foreldre unødvendige bekymringer.

- Det er et interessant verktøy, men jeg er usikker på hvor nøyaktig det kan være. Det er viktig at foreldre som får en høy score ikke føler at det er forutbestemt at barnet kommer til å bli overvektig, sier hun.

Fedmefaktorer

Faktorene forskerne har tatt med i fedmekalkulatoren er:

  • Antall medlemmer i husholdningen: Studier har vist at barn fra familier med kun en forelder har høyere odds for å bli overvektige.
  • Yrkesstatus: Andelen overvektige barn er høyere blant dem som har foreldre med lavest utdanning, har forskning tidligere vist.
  • Røyking under graviditeten: Barn av røykere har ofte lav fødselsvekt, men har en tendens til å bli overvektige senere i livet.
  • Fødselsvekt: Spedbarn med høy fødselsvekt har økt risiko for overvekt senere i livet.

Steinsbekk bekrefter at alle de ovennevnte faktorene er viktige risikofaktorer når det kommer til barn og overvekt, men inkluderer langt fra alle.

- Vi vet om mange andre faktorer som også spiller inn, som for eksempel evne til selvregulering og foreldreadferd. Jeg ville absolutt ikke stolt blindt på en slik test, sier hun til Foreldre & Barn.

- Aktivitetsnivå og søvnmønster er også viktige faktorer for barn og overvekt, tilføyer Danielsen.

Har du noen gode råd til foreldre med overvektige barn? Del din erfaring her.

Stor eller liten sannsynlighet?

  • Dersom både mor og far for eksempel har en BMI på 30 (som regnes som overvektig), mor er arbeidsledig, hun røykte under graviditeten og barnet veide 5 kilo da det ble født, da er det 75 % sannsynlighet for at barnet kommer til å bli overvektig.
  • Har mor og far derimot en BMI på 20 (som regnes som normalvektig), mor har en lederstilling, hun røykte ikke under graviditeten og barnet veide 3 kilo da det ble født, da er det 0,24 % sannsynlighet for at barnet kommer til å bli overvektig.

Forebygg fedme tidlig

Kalkulatoren har blitt testet på barn i Finland, Italia og USA. Ifølge forskerne kan den bli brukt til å avsløre risikoen for overvekt tidlig, slik at foreldre med barn som har høy risiko for overvekt kan få informasjon om sunt kosthold for barn på et tidlig stadium.

Danielsen kan fortelle at mange foreldre synes det er sårt å få høre at barnet sitt er overvektig, og at tidlig forebygging av fedme derfor kan lønne seg.

- Barn med overvekt kan ofte oppleve stigmatisering og mange foreldre føler skyld og skam dersom barnet blir overvektig. Det kan lønne seg å ta tak i det før det blir et problem, råder hun.

Steinsbekk er enig i viktigheten av tidlig forebygging.

- Vi vet at mange overvektige barn blir overvektige voksne. Det er derfor viktig å starte tidlig før vanene er etablerte. Barn som er genetisk disponert for overvekt har et særlig behov for å lære seg gode levevaner og må ha en større bevissthet omkring egen livsstil enn andre.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning