Engelsk undersøkelse:

Jenter mobbes lenger

Jenter er mobbeofre lenger enn gutter på grunn av uvitenhet om skjult mobbing.

LANGVARIG: Studier på mobbing gjort i England, indikerer at jenter som først blir mobbet, må slite med det lenger enn det guttene må.
LANGVARIG: Studier på mobbing gjort i England, indikerer at jenter som først blir mobbet, må slite med det lenger enn det guttene må. Foto: Foto: Istockphoto
Publisert Oppdatert

Jenter som blir mobbet ved seksårsalderen i barneskolen har mer enn dobbelt så stor sjanse som gutter for fortsatt å slite med mobbing når de er ti år, viser en engelsk undersøkelse.

Følger jentene

En studie utført ved University of Warwick og University of Hertfordshire, ledet av professor i utviklingspsykologi Dieter Wolke, undersøkte 663 barn mellom 6 og 9 år og deres erfaringer med mobbing, skriver Science Daily. Barna ble fulgt opp igjen ved 10 og 11 års alder.

Resultatene viser at jenter som blir utsatt for mobbing når de er seks år gamle, har en betydelig større risiko enn gutter for å måtte slite med de samme problemene når de blir ti år gamle. Sammenlignet med gutter var risikoen to og en halv ganger større.

Blir ikke adressert

- Min erfaring fra forskning i Norge utlandet på skjult mobbing, tilsier det samme. Jeg tror det kan være at jentene blir mobbet lenger fordi lærere ikke griper inn overfor denne typen mobbing, men jeg har ikke forsket på noen direkte sammenheng, sier Tove Flack ved Senter for Atferdsforskning.

- Tidligere studier viser også at mindre barn er mer direkte i sin måte å mobbe på enn eldre barn er. De kan snakke stygt til en person eller dytte og slå. Etterhvert som barn modnes sosialt tar de i økende grad i bruk mer indirekte metoder for å plage andre, sier forskeren.

I Norge er cirka 5 prosent av norske elever mobbeofre. Guttene ligger ett til to prosent høyere i snitt enn jenter.

Les også: Skolen gjør vondt verre

Den engelske studien viser også at mobbingen endrer karakter ettersom barna blir eldre. De første årene på barneskolen dreier det seg mest om fysisk mobbing, imens det mot slutten av barneskolen går mer og mer over til intrikat sosial mobbing - det vi kaller jentemobbing eller skjult mobbing.

Færre venner

171 av de 663 barna som deltok i undersøkelsen måtte 171 bryte undersøkelsen underveis, på grunn av skolebytte. Da Wolke sammenlignet alle barna i studien med de 171 som byttet skole, viste det seg at det var mer enn en 9 prosents sannsynlighet for at de som hadde flyttet, allerede var utsatt for skjult mobbing. Dessuten hadde barna som byttet skole hatt betydelig færre venner enn de andre, og de gikk i mer hierarkiordnete klasser.

- Resultatene indikerer at noen av de jentene som har vært utsatt for mobbing, forblir mobbeofre lenger, sier Wolke til Science Daily.

Les også:

Stress ned med ørretfiske

- Skolen var et helvete

Frykter at barna mobbes

Steng mobilmobberne ute

- Jeg drepte igjen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning