Barnehage

Fireåring kan bli oppsagt

Moren kritiserte ansatte i barnehagen. Nå risikerer hun å miste plassen.

STÅR ALENE: Barnehageloven beskytter ikke barn fra å bli sagt opp i barnehagen, men kontrakten mellom foreldre og barnehage må likevel følge lover og regler.
STÅR ALENE: Barnehageloven beskytter ikke barn fra å bli sagt opp i barnehagen, men kontrakten mellom foreldre og barnehage må likevel følge lover og regler. Foto: FOTO: Line Fredheim Storvik
Publisert Oppdatert

Barnehageloven

  • Barnehageloven regulerer ikke kontraktsvilkårene mellom foreldrene/foresatte og
  • barnehageeier.
  • Vilkårene i kontrakten må likevel følge alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og øvrig regelverk.
  • Tviler du på at kontrakten er lovlig, kan du kontakte Forbrukerombudet
  • Alle barnehager skal ha vedtekter, som både foreldre, ansatte og tilsynsmyndigheter skal ha tilgang til.
  • Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. Eks: Eierforhold, formål, opptakskriterier og barnehagens åpningstid.

Kilder: Barnehageloven og merknadene til barnehageloven

Jeg kan ikke påstå at jeg er så høflig, men det er ikke ulovlig heller

Eieren av barnehagen på Østlandet mener derimot at moren mobbet ansatte.

Moren hevder at det hele startet med at hun fikk beskjed om at barnet ikke fikk lov å ha med yoghurt og hvitt brød i barnehagen, fordi det inneholder sukker.

Klaget på ansatt

- Barnehagen legger vekt på sunt kosthold, men jeg oppfattet først at de ikke ønsket at vi skulle ha sukkermat i barnehagen etter at vi begynte, forteller moren til klikk.no.

Moren spurte, flere måneder senere, om de barnehageansatte kunne spyle barnas regntøy, etter at de hadde vært ute i dårlig vær - og skaffe et tørkeskap. Hun hevder hun fikk til svar at barnehagen ikke hadde anledning til det. Forholdet mellom moren og en av de barnehageansatte ble så betent at moren til slutt sendte skriftlig klage både på den ansatte og rutiner i barnehagen.

- Jeg forsøkte å ta opp problemene med den ansatte direkte, men jeg opplevde at det ikke nyttet. Jeg påpekte overfor den ansatte hva jeg var misfornøyd med, og gjorde det kjent for personen at jeg kom til å levere en skriftlig klage. Det jeg tok opp med den ansatte, har jeg også gjengitt i klagen, forteller moren.

I svarbrevet fra barnehagen fikk moren beskjed om at barnet måtte bytte avdeling. Samtidig som moren fikk varsel om mulig oppsigelse.

I varselbrevet står det at grunnen er "episodene du (moren, red.anm.) har hatt mot personalet i barnehagen. Dersom disse episodene mot personalet vedvarer må vi vurdere å si opp plassen".

Moren har nå sendt brev til Kunnskapsdepartementet med spørsmål om krevende foreldre er gyldig grunn til oppsigelse. Foreløpig har hun ikke fått svar.

Redd for å ta opp ting

- Hvordan ser du på deg selv som forelder?

- Jeg kan være enig i at jeg kan være krevende. Jeg er bestemt og engasjert. Men som pedagog er jeg en fagperson på området, og ifølge barnehageloven skal foreldre ha medvirkning, svarer moren.

Hun tør ikke lenger å ta opp ting i barnehagen.

- Hva kan du gjøre for å dempe konflikten?

- Ignorere ting, eller ta det opp skriftlig med styrer.

- Hva tror du er grunnen til at du kan miste plassen?

- Jeg har sagt at en ansatt har gjort en dårlig jobb. Jeg kan ikke påstå at jeg er så høflig, men det er ikke ulovlig heller.

Hun sier hun har et temperament og en stemmebruk, som gjør at andre kan oppfatte henne som sint, selv om hun ikke er det.

Følte seg mobbet

- Vi mener moren kommer med uriktige påstander. Etter vår mening dreier saken seg om hva barnehagen gjør når personalet blir mobbet og trakassert over langt tid, og er så alvorlig at personalet kan bli sykmeldt, sier daglig leder og eier av Læringsverkstedet, Hans Jacob Sundby. Læringsverkstedet driver 15 barnehager på Romerike og Sørlandet. Sundby sier de har involvert fylkeskommunen og kommunen, som er tilsynsmyndighet i saken, for å få råd.

- Vi sier ikke opp foreldre fordi de er vanskelige. Vi har fått støtte i vår handlemåte av kommunen, og er opptatt å gjøre det på et juridisk grunnlag, svarer Sundby til klikk.no. Han sier at barnehagen har sunt kosthold, men at den ikke er sukkerfri.

- Det er foreldrene som bestemmer hva barna skal spise, skriver han i et tilsvar til klikk.no. Barnehageeieren sier de spyler regntøy ved behov, og har tørkerom. Han forteller at det har vært flere møter mellom mor og barnehagens ledelse, og at moren skriftlig har fått vite at hun har rett til å klage på innholdet i barnehagen.

- Hvordan har dere vurdert barnets situasjon?

- Den andre av foreldrene har bedt om egen kontrakt, slik at barnet kan fortsette i barnehagen. Utover dette ønsker vi ikke å kommentere saken ytterligere i media, svarer Sundby. Han påpeker at moren ikke er sagt opp ennå, men har fått varsel om oppsigelse.

Til påstandene om at moren har mobbet og trakassert ansatte, svarer hun:

- Jeg har klaget på rutiner og en ansatt, og det er mulig kritikken kan ha blitt oppfattet som mobbing. Det var ikke slik ment, og jeg oppfatter ikke meg selv som en mobber. Jeg sendte barnehagen den første skriftlige klagen i oktober, og først i april sendte jeg den andre klagen.

Ingen felles regler

Foreldre er ikke beskyttet mot oppsigelse i Barnehageloven . Den loven regulerer nemlig ikke kontraktsvilkårene mellom foreldrene og barnehageeier. Likevel må kontrakten mellom foreldre og barnehagen følge alminnelige lover og regler.

- Det er ingen sentral regulering på denne typen avtaler. Alle barnehager har egne lokale vedtekter, som kan være forskjellig fra barnehage til barnehage og kommune til kommune, sier informasjonskonsulent Tom Marius L. Holen i Kunnskapsdepartementet. Han understreker at en barnehageplass foreløpig ikke er en rettighet, slik som en skoleplass. Foreldre som lurer på om kontrakten med barnehagen er lovlig og rimelig, kan kontakte Forbrukerombudet for å få hjelp.

Sjelden at folk mister plassen

Seksjonssjef Bente Øverli hos Forbrukerombudet kan ikke kommentere den konkrete saken, men hun sier det er sjelden at folk urettmessig mister plassen i barnehagen. Det er stort sett hvis foreldrene ikke betaler for seg flere ganger, eller at barnehagen har en saklig grunn.

- Det skal mye til for å bli sagt opp som forbruker i barnehagen. Barnet skal gå foran og er ikke tjent med en konflikt mellom foreldre og ansatte, sier hun.

VANSKELIG: Konflikter mellom foreldre og barnehageansatte er sårt, ikke minst for barna.
VANSKELIG: Konflikter mellom foreldre og barnehageansatte er sårt, ikke minst for barna. Foto: FOTO: Line Fredheim Storvik

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning