Utvikling

Barnas lek er viktigere enn du tror

Lek trener barnas sosiale ferdigheter - og gir dem mestringsfølelse og selvtillit.

SOSIALE RELASJONER: Gjennom lek bygger barn sosiale relasjoner til andre barn. Og leken starter tidlig, allerede fra 12-14 måneders alder begynner barn å samarbeide om å bytte leker.
SOSIALE RELASJONER: Gjennom lek bygger barn sosiale relasjoner til andre barn. Og leken starter tidlig, allerede fra 12-14 måneders alder begynner barn å samarbeide om å bytte leker. Foto: FOTO: Colourbox
Publisert Oppdatert

Gå på rommet ditt og lek! har du kanskje sagt til barna. Funker det? Nei, mener Stein Erik Ulvund, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og forfatter av bok-serien «Forstå barnet ditt».

- Leken er en indre drivkraft. Barn har en spontan trang til å leke og kan ikke kommanderes til det.

Er lærerikt

Lek skal være lystbetont mener Ulvund, men det er også lærerikt.

- En viktig bonus av leken er at barna får mestringsfølelse og selvtillit. Derfor er det viktig å legge til rette for at barna for prøve seg på ting de er gode på, oppfordrer Ulvund.

Tidligere snakket man gjerne om lek som noe uviktig, og som noe «tull og tøys» som barnet drev med. Men dette synet på lek har endret seg, forteller Hans Holter Solhjell, pedagog og daglig leder for Famlab Norge.

- I de siste tiårene har det blitt forsket mye på lek, og vi vet i dag at leken er veldig viktig for mange sider ved barnets utvikling. For eksempel så er det et tegn på både fysisk og mental sunnhet at et barn leker. Det er også et tegn på at noe ikke stemmer når et barn sjeldent eller aldri leker.

Leken starter tidlig

Lekeregler

 1. La barnet lede leken.
 2. La barnet styre tempoet i leken.
 3. La barnet få holde på med det de liker. Da føler de mestring.
 4. La barnet ta initiativet til lek, og ikke press barnet til å leke.

Kilde: Professor i pedagogikk Stein Erik Ulvund og boka «Forstå barnet ditt: 2-5 år».

De minste babyene blir fascinert av mammas og pappas ansikt, fargerike uroer eller rangler med spennende lyder.

- Allerede når babyen kun er noen uker gammel, begynner han eller hun å herme etter deg. Stikker du tungen ut, gjør de gjerne det samme. Dette er også en form for lek, sier Solhjell.

Etter hvert begynner litt mer avansert lek med voksne og gi-og-ta-leker å bli morsomme.

- Når barnet plukker opp en gjenstand og gir deg den er et godt tips at du sier navnet på gjenstanden. Dette fremmer språkutviklingen, oppfordrer Ulvund.

Selv om det ser ut som om babyene i barselgruppa bare sitter og leker ved siden av hverandre, er dette faktisk en måte å bli kjent på. Barna begynner å fatte interesse for andre barn tidligere enn du gjerne tror.

- Før trodde man at barn ikke hadde glede av hverandre før langt opp i barnehagealder, men det stemmer ikke. Når barna er rundt 12-14 måneder gamle begynner de å samarbeide om å bytte leker for eksempel, forteller Ulvund.

ET KVARTER ER NOK: Alle barn har godt av å leke med foreldrene innimellom. Men ikke hele tiden. - 15 minutter aktiv lek med barna i løpet av en dag er nok, mener Stein Erik Ulvund.
ET KVARTER ER NOK: Alle barn har godt av å leke med foreldrene innimellom. Men ikke hele tiden. - 15 minutter aktiv lek med barna i løpet av en dag er nok, mener Stein Erik Ulvund. Foto: FOTO: Colourbox

Lek er ...

 • Uten formål: Barn leker fordi de liker å leke og fordi de har lyst til det. De har ikke spesielle mål for leken, som å bli sterk, lære språk eller utvikle sin sosiale kompetanse.
 • Frivillig: Lek er alltid frivillig. Et barn som liker å spille fiolin kan oppleve det som en lek å øve litt, mens for et annet barn kan det oppleves som noe det gjør fordi det har blitt fortalt at det skal gjøres, og kanskje det får en premie eller lignende for det. Det kan da ikke sies å være lek.
 • Attraktiv og oppslukende: Lek vil oppleves som attraktivt i seg selv. Det er noe barnet gjør fordi det liker aktiviteten, ikke for å oppnå noe annet. Barnet har ingen opplevelse av tid når det leker. Det kan være helt oppslukt av aktiviteten det holder på med.
 • Fantasi: I lek opplever barna en redusert selvbevissthet. Det betyr at de er mindre opptatt av å være flinke, se bra ut i forhold til andre osv. I visse typer lek, rollelek og fantasilek kan de også være andre enn seg selv.
 • Improvisasjon: Et annet kjennetegn ved lek er improvisasjon. Det vil si at barna ikke låser seg fast i et rigid sett av regler og retningslinjer som styrer adferden deres. Det kan komme overraskende skifter i leken, og barna kan gjøre mange ting som ikke ville passe inn på en normal måte i andre sammenhenger.

Kilde: Hans Holter Solhjell, famlab.no.

15 minutter aktiv lek er nok

Det er ikke alltid det frister like mye å leke med Lego etter en lang arbeidsdag, eller å leke sisten rett etter middag. Hvor mye bør vi foreldre egentlig leke med barna våre? Er det greit å si nei?

- Alle barn har godt av å leke med foreldrene innimellom. Men ikke hele tiden. 15 minutter aktiv lek med barna i løpet av en dag er nok, mener Ulvund.

Vær deltagende

Du trenger altså ikke å ha dårlig samvittighet hvis du ikke alltid sier ja til å være med å leke, det er faktisk viktig at barna lærer seg å leke på egen hånd. Men har du et tilbaketrukkent barn, kan du godt være litt mer deltagende.

- For tilbaketrukne barn kan det være vanskelig å ta del i leken. Da kan foreldrene godt gå inn og leke med de andre barna. Da vil barnet etter hvert bli med på leken, og så kan mor eller far trekke seg tilbake igjen. Trekker barnet seg også tilbake da, så var du nok litt tidlig ute med å gå, mener Ulvund.

Bygger relasjoner

For selv om lek er lærerikt er den sosiale biten av leken også svært viktig.

- Gjennom lek bygger barn sosiale relasjoner til andre barn. Barn som ikke har lekekamerater kan ha problemer med å lære sosiale ferdigheter, noe som kan bli svært problematisk for barnet med tiden, sier Solhjell.

Lekene barn leker fra 2 års alder kan deles inn i fire ulike typer. Hvilken type er ditt barns favoritt?

Symbollek

(Fra 2-3 års alder)

I symbolleken har gjenstander en annen betydning enn i virkeligheten. En stolrekke kan for eksempel utgjøre et tog, eller et teppe over bordet kan bli et hus.

I symbollek inngår også leker hvor barnet later som. De kan for eksempel late som de dekker på bordet eller lager middag. Det er heller ikke uvanlig at barn har fantasivenner.

Rollelek inngår også i symbollek. Da inntar barna ulike roller som for eksempel mamma og pappa eller doktor og pasient.

Denne typen symbollek starter rundt 2 til 3 års alder, men er mest dominerende rundt 5 til 6 års alder.

For dem som har hatt traumatiske opplevelser som for eksempel å miste en nær omsorgsperson, kan symbollek være en god måte å bearbeide følelsene på.

Dette lærer barnet:

 • Fantasi og kreativitet
 • Kan bearbeide traumer
 • Språkutvikling
 • Lærer å vente på tur
 • Blir oppmerksom på hva andre tenker og føler
 • Danner vennskap

Konstruksjonslek

(Fra 2 års alder)

I konstruksjonslek bygger barna tårn av klosser, lager hus av legoklosser eller figurer av leire. Denne typen lek blir stadig mer komplisert fra 2 års alder.

Når barnet er 3,5 år gammelt, består rundt 40 % av all lek av konstruksjonslek, og når barnet er 4 til 6 år gammelt, er rundt 50 % av leken konstruksjonslek.

UNG KONSTRUKTØR: Hva kan jeg bygge av dette, lurer Bo (3) på. Konstruksjonslek fremmer finmotorikken.
UNG KONSTRUKTØR: Hva kan jeg bygge av dette, lurer Bo (3) på. Konstruksjonslek fremmer finmotorikken. Foto: FOTO: Bjørn Inge Karlsen HM Foto

Det er en sammenheng mellom konstruksjonslek og intelligens. Barn som hyppig velger konstruksjonslek, scorer ofte høyere på intelligenstester. Dette trenger imidlertid ikke å bety at konstruksjonslek gjør barna smarte, det kan også være at intelligente barn foretrekker denne formen for lek.

Dette lærer barnet:

 • Konstruksjonslek fremmer finmotorikken
 • Har sammenheng med intelligens

Regelstyrt lek

(Fra 3-4 års alder)

Regelstyrt lek er lek med bestemte regler for hva som er lov å gjøre. Dette kan for eksempel være at barna spiller et spill som Ludo, eller at de finner på egne leker med egne regler.

Dette lærer barnet:

 • Logisk tenkning
 • Lærer å følge regler

Øvelseslek

(Fra 2-3 års alder)

Dette er den vanligste formen for lek fram til barnet er tre år gammelt. I øvelseslek øver barnet seg på ferdigheter som å gå, løpe, klatre og sykle på trehjulssykkel.

Fra 3 års alder kan man se at noen barn begynner å lekeslåss. Dette er også en form for øvelseslek.

Lekeslåssing er helt normalt, og ikke et tegn på aggressive barn. Begynner barna imidlertid å skade hverandre i leken, bør foreldrene selvsagt gripe inn.

Dette lærer barnet:

 • Øvelseslek fremmer motorisk utvikling

Les også:

Les alt om barn og lek her.

LEKESLÅSSING: Lekeslåssing er helt normalt, og ikke et tegn på aggressive barn.
LEKESLÅSSING: Lekeslåssing er helt normalt, og ikke et tegn på aggressive barn. Foto: FOTO: Thinkstock

Aktive barn er smartere og gladere enn inaktive barn.

Barn og utvikling: Sjekk hva barnet ditt skal kunne.

Test: Dette er de beste vintervottene til barn.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning