Barn og mobbing

Dette må du vite om barn og mobbing

Frykter du at barnet ditt mobbes? Eller at barnet ditt mobber? Dette skal du se etter.

TA GREP: Mobbing går ikke over av seg selv.
TA GREP: Mobbing går ikke over av seg selv. Foto: Illustrasjonfoto: Colourbox
Publisert Oppdatert

Atferdsforstyrrelser hos barn

 • Atferdsforstyrrelser er gjentatt og varig mønster av sosialt uakseptabel, aggressiv eller utfordrende oppførsel.
 • For at slik oppførsel skal anses som en atferdsforstyrrelse må den ha pågått i mer enn 6 måneder.
 • Den må og vise klare brudd på sosiale forventninger og normer i forhold til alderen. Dette kan gi seg utslag på flere måter. Barnet vil gjerne være veldig sta, irritabel og kranglete.
 • Slåssing, lyving, stjeling og skulking er også vanlig.
 • Barn med en slik forstyrrelse vil ha en negativ atferd som kommer til uttrykk gjennom aggressivitet, trass og mobbing.
 • En atferdsforstyrrelse skiller seg fra vanlige barnestreker og opprørstrang i ungdomsårene, ved at den er mer alvorlig. I særlig alvorlige tilfeller kan det også være snakk om hærverk og sterk ødeleggelsestrang, vold mot dyr og mennesker, innbrudd/ran, ildspåsetting og stoffmisbruk.
 • Cirka fem av alle barn har atferdsforstyrrelse, og det er 4 ganger så mange gutter som jenter som lider av dette. Atferdsforstyrrelse forekommer oftere i byene enn på landet, og er vanligere i lavere sosiale klasser. Tilstanden er like vanlig i alle aldre, men blir gjerne mer synlig og alvorlig hos ungdommer.

Kilde: Pasienthåndboka

Snakk med barnet om mobilbruk

 • Hvordan bruker vi mobiltelefonen på en positiv måte?
 • Hvem skal betale for mobilregningen?
 • Hva bør vi tenke på før vi laster ned ringetoner, bilder eller benytter andre innholdstjenester? Det er viktig at barn forstår at de bør være kritiske til å laste ned digitalt innhold til mobilen sin.
 • Hvem er det greit å oppgi telefonnummeret til? Tips: Vær kritisk til å oppgi personopplysninger, eksempelvis i konkurranser. Det kan føre til at man mottar mye reklame i etterkant.
 • Når skal telefonen være av/på? Hva er reglene på skolen?
 • Hva bør vi tenke på når vi bruker kameraet på mobilen til å ta bilder av andre? Synes vi det greit at andre tar bilder av oss?
 • Hva gjør vi hvis vi opplever noe ekkelt eller leit på mobilen? Oppfordre barnet til å si fra ved alle former for mobbing, skremmende meldinger eller vokseninnhold.
 • Telenor tilbyr såkalt mobbefilter på sine mobiler. På Telenors nettsider kan man sperre mobilnummer man ikke vil ha SMS eller MMS fra, slik at mobberne sperres fra å sende flere meldinger.

Kilde: Telenor , Barnevakten

Bli bedre rustet til å takle mobbeproblemer. Se hva ekspertene sier at du skal gjøre hvis ditt barn havner i en mobbekonflikt.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning