rett på fri første skoledag

Har du rett på fri første skoledag?

Det er nemlig ingen lovregler som sier det.

RETT PÅ FRI FØRSTE SKOLEDAG: Dersom du vil følge barnet ditt til sin aller første skoledag, bør du sjekke opp hvilke rettigheter du har i god tid før dagen. Foto: FOTO: Colourbox
RETT PÅ FRI FØRSTE SKOLEDAG: Dersom du vil følge barnet ditt til sin aller første skoledag, bør du sjekke opp hvilke rettigheter du har i god tid før dagen. Foto: FOTO: Colourbox Foto: FOTO: Colourbox
Publisert Oppdatert

Sensommeren er ofte fylt med spenning og nerver for landets seksåringer, og de fleste foreldre ønsker å følge med barnet til sin aller første skoledag i august. Men har du sjekket om du egentlig har krav på å få fri fra jobb denne ene dagen?

- Det er ingen lovregler som gir deg som forelder rett til fri den dagen barnet ditt skal ha sin første skoledag.

Det informerer juridisk rådgiver for HR og ledelse i infotjenester.no, Hans Gjermund Gauslaa om.

Rett på fri første skoledag

På tross av at ingen lov gir deg fri, finnes det heldigvis andre alternativer.

- Mange foreldre får likevel fri, og bakgrunnen for det er at flere bedrifter og virksomheter har velferdspermisjonsordninger som gir deg rett på fri denne dagen, sier Gauslaa.

Han forklarer at slike velferdspermisjonsordninger kan være en del av tariffavtaler, men det er heller ikke alle bedrifter som har den avtalen.

- Mange bedrifter som ikke har en slik tariffavtale har kanskje lokale avtaler eller interne retningslinjer som gir deg rett på noen tilsvarende velferdsdager.

Gunn Iren Müller, leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen, forteller at det er vanlig å få innvilget velferdspermisjon når du skal ha tilvenning første skoledag.

- En velferdspermisjon er en del av arbeidsgivers personalpolitikk, og det karakteristiske ved en velferdspermisjon er at du som arbeidstaker får fri når det er en viktig eller god grunn bak ønsket, sier hun.

- Arbeidsgiveren din bestemmer om du kan få innvilget permisjon, og om den skal innvilges med eller uten lønn, forklarer Gauslaa.

Feriedager og hjemmekontor

Og er du smart, sparer du noen feriedager fra sommeren som du kan bruke sammen med barnet ditt både første skoledag, og i forberedelsesprosessen. Du har nemlig ikke rett på noen fridager da heller.

- Alternativet, om det ikke er aktuelt med velferdspermisjon, er å avvikle ferie eller avspasere, sier Gauslaa.

Han konkretiserer at du imidlertid ikke kan kreve ferie eller avspasering på bestemte dager, da du og arbeidstaker må bli enig om dette sammen.

- Ta det opp i god tid før første skoledag. Det er vanligvis enklere å få til løsninger dersom arbeidsgiver har litt tid på seg, understreker han.

- I privat sektor vil nok mulighetene variere, men fleksibilitet, med for eksempel hjemmekontor, burde være noe mange i privat sektor får lov til, sier Müller.

Noe du imidlertid bør merke deg, er at velferdspermisjonen som regel bare blir innvilget når det er snakk om første skoledag i første klasse.

- De neste skoleårene, så sant det ikke har vært skolebytte, forventes det at barna selv takler skolestarten, poengterer Müller.

Viktig for barnet at du er med

Og når det kommer til hvor viktig det er med foreldrenes tilstedeværelse på barnets første skoledag i første klasse, er det ingen tvil om hva Müller mener.

- Det er svært viktig, det er en stor dag for barnet. Alle barn skal oppleve at de har mor, far eller en annen nær voksen slektning med seg i sitt aller første møte med skolen.

Nye rutiner, nye voksne, nye barn og flere ting å forholde seg til blir mye for et seks år gammelt barn å måtte takle på egenhånd.

- Det er viktig for barnet å oppleve støtte og trygghet fra en forelder i alt det nye, samtidig som det er svært viktig for foreldrene å få innblikk i barnets nye skolehverdag og miljøet, forteller hun, og legger til:

- Det er viktig for foreldrenettverket å raskt knytte kontakt med læreren og andre foreldre, både for å bygge et godt foreldrenettverk og for det videre samarbeidet mellom hjem og skole.

Dere som foreldre kan bidra med å legge grunnlaget og gi barnet en positiv start på mange år med skolegang.

Forbered barnet på en ny hverdag

Ifølge Müller, bør du forberede barnet ditt på en ny hverdag med flere barn og færre voksne tilstede.

- Snakk positivt om skolen, og fortell at det er mange nye venner å bli kjent med og mye nytt barnet skal lære.

Samtidig er det viktig å fortelle barnet at det må lære seg å vente på tur, men at det også er viktig å tørre å spørre om ting og be om hjelp.

- Den første uken er det særlig viktig at dere som foreldre er tilgjengelig for barnet. Spør hvordan dagen var vært, vær støttende og oppmuntrende, og vær åpen for at barnet kan invitere med seg nye venner hjem.

Hun oppfordrer også om at du som forelder engasjerer deg i barnets nye hverdag.

- Bli kjent med nye foreldre, møt opp i det første foreldremøtet og meld deg gjerne som klassekontakt eller FAU-representant. Det vil gi deg mange nye kontakter og påvirkningsmuligheter med tanke på skolens miljø og drift, avslutter hun.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning