Leksehjelp

Slik lykkes dere med leksene

Sørg for gode rutiner fra start.

LEKSER PÅ SFO: Om leksehjelpen foregår i et rolig klasserom med mulighet for pedagogisk hjelp, er leksehjelp på skole/SFO et godt alternativ for å få leksene gjort i en hektisk hverdag.
LEKSER PÅ SFO: Om leksehjelpen foregår i et rolig klasserom med mulighet for pedagogisk hjelp, er leksehjelp på skole/SFO et godt alternativ for å få leksene gjort i en hektisk hverdag. Foto: FOTO: Getty Images.
Publisert Oppdatert

Leksehjelp - regelverk for skolefritidsordningen (SFO)

Alle elever på grunnskolen har rett til leksehjelp og kommunen har en tilsvarende plikt. Det totale antallet timer som skal fordeles på 1.-10. trinn, er åtte timer per uke. Kommunen avgjør hvordan leksehjelpen bør organiseres innenfor rammene av opplæringsloven. En del av den kommunale handlefriheten består i å avgjøre hvem som skal tilby leksehjelpen og hvordan den skal organiseres. Det er adgang til å organisere leksehjelpen som en del av skolefritidsordningen.

Kilde: Udir.no

Skolen har startet igjen, og dermed er det også tid for lekser. Oppfølgingen av barnas lekser er en viktig oppgave for foreldrene, så du gjør lurt i å etablere gode rutiner for lekser tidlig. Men hva er egentlig best? Å gjøre lekser i skoletiden, på SFO eller på leksehjelp - eller hjemme om ettermiddagen med foreldre som eventuelle hjelpere?

Ifølge Utdanningsdirektoratet skal et tilbud om leksehjelp i grunnskolen sikre elevene et bedre utbytte av leksene, uavhengig av hvor mye hjelp de får hjemme.

Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen.

- Ofte har elevene lekser som de ikke forstår og derfor er avhengige av hjelp. Noen foreldre vil da på en god måte kunne hjelpe barna sine med lekser, mens andre av ulike årsaker ikke er i stand til dette. Da kan det å gjøre lekser på skolen/SFO være en god ide, slik at barna får den hjelpen de trenger, fastslår May Britt Drugli, professor i pedagogikk ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) ved NTNU.

Mestring er viktig

Hun oppfordrer foreldre til å ta en prat med læreren om hvordan elevene på best mulig måte kan få gjort leksene dersom de føler behov for det.

- Det viktige for eleven mestrer leksene sine. Det vil si at noen hjelper dem ved behov. Om det er på skolen eller hjemme, kan variere. Lekser er ikke noe mål i seg selv, de skal ha en hensikt i elevenes læringsprosess, og her er det flere mulige veier til målet, mener professoren.

Hensikten med lekser er at elevene skal øve på det de har lært på skolen, fordi øving og gjentagelser fremmer forståelse og læring.

Diskusjonen om hvorvidt norsk skole bør bli leksefri har preget norsk skoledebatt i flere år, men det finnes allerede skoler som er leksefrie.

Del bekymringer med skolen

Dersom leksene begynner å bli en negativ ting for barna er det viktig å ha en dialog med skolen. Da bør leksene tilpasses slik at barnet klarer å utføre dem på en grei måte.

HJELP TIL LEKSER: Noen foretrekker å gjøre leksene hjemme i fred og ro, med foreldre tilstede.
HJELP TIL LEKSER: Noen foretrekker å gjøre leksene hjemme i fred og ro, med foreldre tilstede. Foto: FOTO: Getty Images.

- Barn trenger å få en opplevelse av mestring når de skal lære nye ting, enten de gjør leksene på skolen, SFO eller hjemme. Dersom barnet ditt ofte blir frustrert, lei seg eller sint når det skal sette seg ned med leksene, kan det være et signal om at det trenger noe mer eller annet for å oppleve mestring, sier Inger Marie Andreassen, psykolog ved Forebyggende psykisk helsetjeneste i Lørenskog kommune.

Barnet kan være usikker på egen mestring eller oppleve det som utfordrende å forstå oppgavene som skal gjøres. Dette kan det være vondt å kjenne på.

- Dersom du som forelder opplever dette ofte, på tross av forsøk på å gi hjelp, kan det være godt å dele bekymringen med skolen. Alle barn har muligheten til å lære og fortjener å oppleve mestring. Bruk barnets signaler og forsøk i samarbeid med skolen å finne ut av hva man kan gjøre for at barnet skal få oppleve mestring, råder psykologen.

Sørg for tid til lekser

Pedagog May Britt Drugli mener foreldre har et ansvar for at barnet har tid til lekser, ved å passe på at summen av aktiviteter etter skoletid ikke er for stor.

- Barn må slippe å havne i den berømmelige tidsklemmen der leksene oppleves som stress, understreker hun.

Og oppfordrer foreldrene til å legge til rette for gode lekserutiner hjemme fra første stund.

Leksene bør gjøres på et fast sted, i rolige omgivelser.

Foreldre bør sørge for å sette av fast tid til leksene, og det bør ikke for sent på ettermiddagen. Hun mener det er viktig å legge til rette for at barnet selv utvikler gode arbeidsvaner.

I tillegg bør foreldrene vise interesse for det barnet holder på med på skolen og hva leksene handler om.

- Dette er svært viktig også om foreldrene synes det er vanskelig å hjelpe barnet med leksene.

Foreldrenes beste bidrag til barns trivsel på skolen er å vise positivt engasjement for det som skjer der og samarbeide godt med lærerne.

Vil du lese flere slike saker? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg oss på Facebook.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning