Digital mobbing:

"Jeg hater deg og skal drepe deg"

Digital mobbing har skapt en helt ny gruppe mobbeofre: De populære.

BARN HETSES PÅ NETT: Digital mobbing rammer ikke bare de som blir mobbet ellers. Også de populære barna opplever netthets.
BARN HETSES PÅ NETT: Digital mobbing rammer ikke bare de som blir mobbet ellers. Også de populære barna opplever netthets. Foto: Thinkstock
Publisert Oppdatert
FORSKER PÅ UNGES MEDIEBRUK: Elisabeth Staksrud er medieviter, og har skrevet bok om digital mobbing blant barn og unge.
FORSKER PÅ UNGES MEDIEBRUK: Elisabeth Staksrud er medieviter, og har skrevet bok om digital mobbing blant barn og unge. Foto: Foto: Universitete i Oslo

- På nettet finnes det ingen klare grupper av snille og slemme barn. Her kan den som mobber være den neste til å bli mobbet selv, sier forsker Elisabeth Staksrud ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Staksrud forsker på barn og unges mediebruk, og har blant annet skrevet boka Digital mobbing - Hvem, hvor, hvordan, hvorfor - og hva kan voksne gjøre?. I februar 2014 mottok hun Medietilsynets Trygg bruk-pris for sitt 10-årige engasjement for barns trygghet på internett og i digitale medier.

Staksruds erfaring er at det like gjerne er de mest populære barna som blir hetset på nett.

- Magefølelsen og intuisjonen til forelde og lærere når det gjelder barns nettbruk er ofte feil. Det er ikke sånn at bare de som blir mobbet i skolegården blir mobbet på nettet, sier Staksrud.

Er englebarnet ditt en mobber? Her er tegnene som bør få varsellampene til å blinke.

"Du er død i natt"

En Telenor-undersøkelse fra 2013 viste at mer enn halvparten av barn mellom 10 og 16 år har venner som har fått mobbemeldinger på internett eller mobil. Digital mobbing går verst utover jenter: Mer enn 1 av 3 jenter rapporterer at de selv har mottatt sårende meldinger.

En 9 år gammel jente ble i 2012 drapstruet på det populære onlinespillet Movie Star Planet, trolig av en jevnaldrende. En bruker med kallenavnet «Hater NN (jentas navn) på NN (jentas bosted)», skrev følgende til 9-åringen: «Jeg hater deg og skal drepe deg en eller anne gang» og «du er død i natt og jeg skal drepe deg og jeg er en snil snil jente du er død. skal drepe deg».

9-åringen beskrives som en blid jente som er venn med de fleste og aldri har opplevd mobbing tidligere.

I desember 2013 fikk en 13 år gammel jente som nylig hadde flyttet for å unnslippe mobbing, Instagram-kontoen sin hacket. Hackerne la ut pornobilder i jentas navn, og under enkelte av bildene skrev de at hun selv hadde utført de seksuelle handlingene på bildet. Politietterforskningen viste at hackerne holdt til i jentas gamle nabolag.

Huskeliste for voksne

 • Snakk med barna dine! Spør «Hvordan har du det på nettet i dag?»
 • Det er barnets egen opplevelse som bestemmer hva som er mobbing. Husk at selv om en melding isolert sett kan virke uskyldig, kan summen av opplevelsen bli svært brutal.
 • Ta alle meldinger om mobbing på alvor. Også når det er ditt eget englebarn som er mobberen.
 • Erkjenn at digital mobbing kan være svært ille og av en art som gjør det ekstra vanskelig å fortelle om til en voksen.
 • Signaliser til barna at det å be om hjelp vil bli oppfattet som positivt og ikke vil føre til represalier som mobilnekt eller internettforbud - selv om de har vært med på å skape konflikten.
 • Fortell barna at de må dokumentere og lagre materiale om de blir utsatt for digital mobbing eller trakassering. Lær selv hvordan dette gjøres.
 • Lær barna om konflikthåndtering og enkle grep som å bli enige om «ikke å være venner mer på Facebook». Da vil de kunne komme seg unna situasjoner mens de ennå er på konfliktnivå.
 • Lær barna håndteringsstrategier som å slette meldinger, å blokkere folk som plager dem og å be om hjelp.
 • Erkjenn at de som mobber også må få hjelp. I større grad enn andre barn har digitale mobbere sårbarhetstrekk som gjør dem utsatt for potensiell fysisk og psykisk skade.
 • Vær oppmerksom på de som mobber andre ansikt til ansikt. Ofte mobber de også digitalt, men de står også i særlig fare for å bli mobbet av andre på nettet.
 • Del erfaringer, konkrete eksempler, tips og råd i foreldre- og lærergruppen. Elevrådet er også en viktig ressurs.
 • Minn barna jevnlig på hvordan man skal oppføre seg på Internett mot andre, og hva man kan gjøre om noen oppfører seg dårlig mot dem.
 • Forklar barna at det etter norsk lov er forbudt å mobbe eller trakassere andre på Internett eller via mobiltelefonen.
 • Snakk med barna om personvern, personlige grenser og gi dem kritisk kompetanse. Lær dem å dele klokt.
 • Vær selv en aktiv og ansvarlig nettbruker og en god digital rollemodell.

Kilde: Elisabeth Staksrud. Rådene kan i sin helhet leses i boka Digital mobbing: Hvem Hvor, Hvordan, Hvorfor - og hva kan voksne gjøre? (Kommuneforlaget 2013).

Mobberne mobbes

Forskning har vist at digital mobbing på enkelte måter rammer annerledes enn tradisjonell mobbing. Selv om digital mobbing også rammer de som mobbes i skolegården, er det ofte en sterk sammenheng mellom det å ha plaget andre og å bli plaget selv.

- Det starter ofte som en konflikt, som eskalerer raskt og går så langt at barna mister kontrollen over situasjonen. Nettopp dette gjør det fryktelig vanskelig å gå til en voksen, fordi barna i utgangspunktet har vært en del av det selv. Det at mange andre kan følge med på konflikten via sosiale medier og aktivt kommentere eller «like» kan gjøre det ekstra vanskelig, sier Staksrud.

Problemet for mange unge på nett, er at de har dårlig håndteringskompetanse, mener hun. Når noe skjer vet de ikke hva de skal gjøre, og reagerer derfor ofte feil.

- Mange kommer seg ikke ut av det før det ender i mobbing. Det er et voksenansvar å lære barna håndteringskompetanse på nett, og første bud er å snakke med ungene om det. Spør rett ut hvordan de har hatt det på nett i dag. Det er også viktig med praktisk kunnskap om hvordan man blokkerer meldinger, endring av personverninnstillinger på sosiale medier og hvordan og hvem man kan be om hjelp, sier Staksrud.

- Rammer de populære og selvsikre

Kristin Oudmayer er fagansvarlig i Den Ene, og regnes som en av Norges fremste eksperter på mobbing. Nylig ga hun ut boka Du er viktigere enn du tror - En håndbok om forebygging og håndtering av mobbing.

Her kan du lese Kristin Oudmayers råd for hvordan du kan forebygge mobbing.

Oudmayer bekrefter det flere skoler og lærere nå ser ut til å ha fått øynene opp for: Det er ikke nødvendigvis de svake, sjenerte eller venneløse elevene som mottar hat på nettet. Hetsen retter seg like gjerne mot selvsikre barn med mange venner som ikke opplever mobbing på andre arenaer.

- Vi vet at de som mobbes i skolegården også blir mobbet på nettet. Men nettet tiltrekker seg også en helt annen type mobbere, som ikke tør å mobbe andre ansikt til ansikt. Derfor ser vi at netthets også rammer en annen type barn og unge, nemlig de populære og ressurssterke, sier Oudmayer.

Det er ofte de jentene som er svært aktive på sosiale medier som mottar hets. Som regel starter det de siste årene på barneskolen, og drar seg til i løpet av ungdomsskolen.

- Nettet lokker til seg flere som aldri ville mobbet ellers, og hetsen rammer barn som ellers ikke er særlig sårbare. Man kan tenke seg at det handler om at enkelte ser en mulighet til å gjøre noe med selvbildet til elever som fremstår som vellykkede, selvsikre, overlegne eller usårlige.

Skjult mobbing er vanskelig å fange opp. Ofte blir den registrert, men ikke korrigert, mener mobbeforsker.

Mobilnekt og nettforbud lite konstruktivt

Ifølge Oudmayer kan man i netthetsen av barn og unge kan se en klar parallell til dynamikken blant voksne.

- Det er en overvekt av jenter som mottar hets og trakassering, og det er en overvekt av gutter som sender den, både anonymt og med fullt navn, sier Oudmayer.

Hun mener det aller viktigste forelde kan gjøre for å forebygge netthets, er å snakke med barna om nettbruk. Her er vi dessverre lite flinke, mener Oudmayer. Hennes erfaring er at foreldre oftere velger forbud enn forebygging når det gjelder barnas digitale liv.

- Mange foreldre møter digitale utfordringer med å nekte barna å være på nettet. Men det digitale livet er like viktig for dagens barn som fotball på løkka var for foreldregenerasjonen. Å ikke være på nett fører til sosial isolasjon og dårligere kontroll over hva som skrives om dem på nettet, sier Oudmayer.

For de fleste barn og unge er tilgang til nett så viktig at de heller lar være å fortelle foreldrene om ubehagelige opplevelser eller netthets enn å risikere å bli nektet å bruke sosiale medier.

- Vi nekter ikke barna våre å gå ut bare fordi trafikken kan være farlig. Signaliserer du til barna dine at du tar fra dem nettet dersom de kommer i vanskeligheter, fører det bare til at de slutter å fortelle deg om det, sier hun.

Og som på alle andre områder som har med barneoppdragelse å gjøre: Det gjelder å være et godt forbilde. Også på sosiale medier.

- Her syndes det stort. Nesten daglig ser jeg at folk legger ut ting på sosiale medier som jeg håper barna deres ikke ser. Det gjelder både kommentarer, bilder, lenker og statusoppdateringer. Av og til virker det som om folk tror de sitter i sin egen stue og prater med et par gode venner når de er på sosiale medier, og glemmer at mange hundre mennesker kan lese det de skriver.

BER FORELDRE FØLGE MED: Kristin Oudmayer er fagansvarlig i Den Ene, har skrevet flere bøker om mobbing, og holder foredrag over hele landet om forebygging og håndtering av mobbing.
BER FORELDRE FØLGE MED: Kristin Oudmayer er fagansvarlig i Den Ene, har skrevet flere bøker om mobbing, og holder foredrag over hele landet om forebygging og håndtering av mobbing. Foto: Foto: Humanist forlag

Les også:

Slik mobber barna hverandre

Dette avslører om barnet ditt blir mobbet

En av fire mobbes i barnehagen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning