asperger syndrom hos barn

Alt du vil vite om Asperger syndrom hos barn

Symptomene er knyttet opp mot en rekke ulike områder.

ASPERGER SYNDROM HOS BARN: Veldig mange lærer seg å leve med diagnosen, men det er også en del som får psykiske problemer som følge av en vanskelig eller stressfylt oppvekst og skolegang. Foto: Gettyimages.com.
ASPERGER SYNDROM HOS BARN: Veldig mange lærer seg å leve med diagnosen, men det er også en del som får psykiske problemer som følge av en vanskelig eller stressfylt oppvekst og skolegang. Foto: Gettyimages.com.
Publisert Oppdatert

Asperger syndrom regnes for å være den mildeste formen for autisme, men faller likevel innenfor nettopp autismespekteret. Nestleder i Autismeforeningen i Norge, Joachim Svensen, mener at mild form for autisme-begrepet ofte blir misbrukt og kan medføre for lite og sen hjelp og støtte.

- Mange med Asperger syndrom har behov for mye hjelp og støtte, men det er vanskeligere å dokumentere hjelpebehovet, sier han.

Svensen forklarer at utviklingsforstyrrelsen er medfødt og at det ofte er en genetisk komponent, eller arvelighet, som fører til at barn får diagnosen.

Symptomer på Asperger syndrom

Ifølge Svensen er det mange ulike symptomer som kan observeres hos barn; i tillegg kan disse komme til uttrykk på veldig forskjellige måter. Han lister opp følgende områder hvis symptomene kan være knyttet til:

- Kommunikasjon
- Vansker i forbindelse med sosiale signaler og situasjoner
- Vansker med å holde seg til ett tema eller å skifte tema under samtaler
- Repeterende adferd
- Liker struktur og rutiner
- Repeterende bevegelser og uvanlig språk
- Under- eller oversensitivitet til lys, lyd, hørsel eller taktil stimulering
- Begrenset interessefelt
- Regulering av aktivitet (hyper eller inaktiv)
- Regulering av emosjoner
- Søvnproblemer
- Matproblemer knyttet til farge, smak eller konsistens; liker ikke at mat blandes sammen
- Kan fremstå som å være i sin egen verden
- Trenger hjelp for å samhandle med andre

Nestlederen forklarer at diagnosen fører til en forstyrrelse i utviklingen av hjernen og gir vansker og symptomer knyttet til funksjonsområdene som er listet opp ovenfor.

- Veldig mange lærer seg å leve med diagnosen, men det er også en del som får psykiske problemer som følge av en vanskelig eller stressfylt oppvekst og skolegang, sier han.

Les også: Slik foregår barnets motoriske utvikling

Påvise Asperger syndrom hos barn

Svensen forklarer at utredningen foregår gjennom samtaler med foreldre samt samtaler med og observasjoner av barnet, i tillegg til undersøkelser ved hjelp av verktøy som eksempelvis ADOS (red.anm: Autism Diagnostic Observation Schedule; protokollen består av en rekke strukturerte og halvstrukturerte oppgaver som involverer sosial samhandling).

- Veldig mange får diagnosen mens de går på skolen, mens en del får diagnosen i voksen alder. Noen få får diagnosen påvist i førskolealder, sier han.

Han poengterer at symptomene er så varierte at man ikke kan basere seg på hverken en test eller å sammenlikne sitt eget barn med andre barn som har diagnosen.

- Et gjennomarbeidet verktøy som ADOS krever også opplæring før det kan brukes på en ordentlig måte. Hvis man er usikker på utviklingen til barnet sitt bør man oppsøke spesialisthelsetjenesten for vurdering, sier Svensen.

Les også: Har barnet ADHD eller er det bare urolig?

Livet med Asperger syndrom

En viktig og sentral del i barnets liv, er skolegangen. Svensen forklarer at problemene som oppstår i skolen oftest er forbundet med bråk i klasserommet.

- Samtidig er det få skoler som tenker på utforming av rom med tanke på lys- eller lydforhold og hypersensitivitet, også når elever får undervisningen utenfor klasserommet, sier han.

Han forteller at en del barn med Asperger syndrom lærer veldig fort og kan bli frustrerte over repeterende oppgaver eller repeterende pensum, som man jo bruker i skolens sirkellæringsprinsipp i dag.

- Mange barn med diagnosen følger også regler og instruksjoner til punkt og prikke og blir frustrerte over elever som ikke gjør det. Friminutt er ofte den vanskeligste delen av skolehverdagen fordi regler og rutiner faller bort, mens samhandlingene blir kaotiske og flytende, forteller Svensen.

Han legger til at det ikke finnes et fasitsvar hvorvidt gjelder hvordan foreldre bør opptre og forholde seg til et barn med Asperger syndrom, nettopp fordi barn med diagnosen er ulike og etter hvert også vil forandre seg etter hvert som det vokser opp og utvikler seg.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning