Foreldre og manipulasjon

Setter barna i mellom

Barn blir lett ofre for manipulasjon. Derfor brukes de som nyttige nikkedukker i de voksnes spill, skriver psykolog.

FORELDRES SPILL: Barna kan bli dratt inn og brukt som brikker i foreldrenes spill.
FORELDRES SPILL: Barna kan bli dratt inn og brukt som brikker i foreldrenes spill. Foto: Foto: Colourbox
Publisert Oppdatert
BOK OM MANIPULASJON: Psykolog og advokat Grethe Nordhelle har skrevet boken «Manipulasjon - forståelse og håndtering».
BOK OM MANIPULASJON: Psykolog og advokat Grethe Nordhelle har skrevet boken «Manipulasjon - forståelse og håndtering». Foto: Foto: Ivar Kvistum

Foreldrene til Oskar (6) er skilt. Han bor nesten like mye hos faren som hos moren.

Lenge har mor ønsket å overta hovedomsorgen for Oskar, men far vil helst ha det som i dag. Han ønsker slett ikke å bli en helgepappa.

Maktesløs

Faren tenker at han godt kunne argumentert seg gjennom en slik konflikt med moren, men nå føler han seg maktesløs. For plutselig har Oskar selv snudd seg mot ham.

6-åringen vil bare bo hos mamma. Hun er liksom mye greiere og morsommere enn faren. De gjør så mye gøy sammen; går ofte på tivoli, spiser pølser nesten hver dag og koser seg. Dessuten, sier Oskar, har ikke mamma noen andre enn ham. Uten Oskar vil mamma føle seg så ensom.

Plantet ideer

Pappa er dessuten alltid så sint. Derfor vil ikke Oskar bo hos ham.

Faren forstår at moren på en eller annen måte har plantet ideer i hodet til gutten. Ideer som har til hensikt å tvinge fram en endring i omsorgsfordelingen, uten at det blir sagt. Han ser med andre ord at Oskar blir manipulert av sin mor - på en måte som rammer ham selv.

Bruker barnet

- Mennesker som føler seg svake i en situasjon, bruker manipulasjon for å kompensere for sin manglende makt. I dette tilfellet bruker moren barnet mot faren fordi hun ikke klarer å ramme ham på en annen måte, forklarer psykolog og advokat Grethe Nordhelle.

Gjennom mange år som megler i konflikter - ikke minst i forhold til samlivsbrudd - er hun blitt særlig opptatt av manipulasjon. Nå har hun skrevet en fagbok om temaet.

Forvrenger virkeligheten

Det er alvorlig og skadelig når den voksne manipulerer for å gjøre barnet til en nikkedukke for sine egne interesser

Nordhelle definerer manipulasjon som «en bevisst falsk/usaklig presentasjon, som på en skjult måte og med hensikt å få andre til å gjøre noe fordelaktig for manipulator, som de andre ikke er klar over at de ellers ikke ville gjøre».

Med andre ord: Manipulatoren lyver eller forvrenger virkeligheten for å oppnå noe han eller hun ellers ikke ville oppnådd.

Den egentlige hensikten blir aldri uttalt. Og spillet er helt bevisst.

Manipulasjon som livsmønster

De fleste av oss manipulerer i bestemte situasjoner, men for noen blir manipulasjon av omgivelsene et livsmønster.

Ett av kapitlene i Grethe Nordhelles bok handler om manipulasjon i forholdet mellom foreldre og barn. Det kan gå begge veier, i hvert fall når barna blir større, men barn under 7 år er ikke i stand til å drive avansert manipulering.

- De fleste småbarnsforeldre bruker mild manipulasjon i hverdagen i form av avledningsteknikker som skal vende barnets oppmerksomhet bort fra ønsker du ikke vil innfri. Men det blir først alvorlig og skadelig når den voksne manipulerer for å gjøre barnet til en nikkedukke for sine egne interesser, forklarer Nordhelle.

Les også:

7 tegn på at babyen elsker deg

Her er bleiene billigst

Kunsten å reise med barn

Manipulerende strategier

ET SPILL: Den egentlige hensikten med manipulasjonen blir aldri uttalt. Og spillet er helt bevisst.
ET SPILL: Den egentlige hensikten med manipulasjonen blir aldri uttalt. Og spillet er helt bevisst. Foto: Foto: Colourbox

I historien om Oskar opptrer moren som en manipulator.

BLIR MANIPULERT: Du handler for inntil 60 prosent mer hvis du har med deg barnet inn i butikken.
BLIR MANIPULERT: Du handler for inntil 60 prosent mer hvis du har med deg barnet inn i butikken. Foto: Foto: Colourbox

MANIPULASJON VIRKER

Det er ikke bare foreldre som manipulerer barn. Dagligvarebransjen bruker de samme teknikkene når butikkene innredes for å spille på barns følelser og skape behov.

Det skjer bevisst, uten at hensikten blir uttalt.

Frokostblandinger og andre varer rettet mot barn, plasseres gjerne så lavt i hyllene at de er i øyehøyde for barna.

Apefigurer ved bananene og rautende kyr ved meieriproduktene skal gjøre handleturen til en opplevelse for både voksne og barn. Og manipulasjonen virker.

Målinger viser nemlig at du handler for inntil 60 prosent mer om du har med deg barnet inn i butikken enn om du går alene.

Manipulatoren finner en svakhet hos den andre og skaper en situasjon hvor hun eller han kan spille på følelser

Hun bruker tre ulike strategier for å få Oskar til å tenke, føle og uttrykke seg på en måte som tjener hennes interesser - og som rammer faren. Men det største offeret er Oskar selv, som blir følelsesmessig forledet inn i et falskt bilde av virkeligheten.

«Supermamma»

Morens første strategi er å fremstå som en «supermamma». Hun imponerer Oskar gjennom å gi ham bortimot alt han ønsker seg. Den andre strategien, er å gi inntrykk av at det er synd på henne. Hun har ingen andre enn Oskar, hun er så mye syk og så videre.

Selv om dette for så vidt er sant, blir det likevel overdrevet og brukt i en bestemt hensikt, nemlig å spille på Oskars samvittighet og ansvarsfølelse.

Provoserer

Den tredje strategien består i å gi Oskar et negativt bilde av faren. For eksempel bruker hun å ringe faren når sønnen er hos ham. Bevisst provoserer hun ham slik at han blir rasende i telefonen mens Oskar hører på. Dermed forsterkes inntrykket av at «pappa er så sint».

- Manipulatoren finner en svakhet hos den andre og skaper en situasjon hvor hun eller han kan spille på følelser. Barn er veldig lette ofre for å bli manipulert, sier Grethe Nordhelle.

Spiller på følelser

Samlivsbrudd er etter hennes erfaring den vanligste arenaen hvor foreldre driver alvorlig manipulering av egne barn. Men foreldre kan også manipulere barn i andre sammenhenger, blant annet fordi de har behov for å kontrollere dem.

Å hjelpe barn som er fanget i foreldrenes manipulerende spill, er vanskelig og krever forsiktighet.

- Barn har behov for å kjenne tilknytning og tillit til egne foreldre. Man skal være varsom med å ødelegge barnas illusjoner ved å kritisere foreldrene åpent, sier Nordhelle.

Den daglige virkeligheten

Når det gjelder Oskar og foreldrene hans, kan det faktisk være en mulighet å la Oskar flytte til mor, slik hun ønsker.

- Da vil kanskje Oskar erfare at den daglige virkeligheten ikke er slik moren har fremstilt den. Det blir ikke lenger tivoli og pølser hver dag i lengden. Det manipulerte bildet vil sprekke, og Oskar vil etter hvert også få et sannere og mer positivt bilde av faren sin, forklarer Grethe Nordhelle.

Les mer på:

Klikk Foreldrerollen

Klikk Foreldre

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning