Så tett føder norske kvinner

De fleste venter over tre år fra første til andre fødsel.

KORTERE AVSTAND: Kvinner føder barn tettere i dag fordi de venter lengre med å få barn.
KORTERE AVSTAND: Kvinner føder barn tettere i dag fordi de venter lengre med å få barn. Foto: FOTO: Crestockphoto
Publisert Oppdatert

* Tiden mellom første og andre fødsel i Norge er i dag i gjennomsnitt 38 måneder. Avstanden har gått litt ned de siste tiårene, sannsynligvis fordi alderen på førstegangsfødende har steget. Avstanden mellom svangerskapene er kortere for kvinner med lav utdannelse, sammenlignet med dem som har høy utdannelse. Mellom barn to og tre er det litt lenger avstand enn mellom nummer én og to.

* 15 prosent av de fødende har blitt gravide mindre enn ett år etter forrige fødsel.

* Bare 1 prosent av de fødende føder barn nummer to under ett år etter forrige fødsel.

* Dersom du blir gravid under ett år etter første fødsel, er risikoen for lav fødselsvekt (under 2500 gram) økt med 20 prosent, og risikoen for for tidlig fødsel (før 37. uke) økt med 27 prosent. Risikoen for dødfødte i uke 22-2 7 er økt med 9 prosent, mens dødfødsler i uke 28 eller senere er redusert med 6 prosent. Det er ikke økt risiko for misdannelser. Faren for svangerskapsforgiftning er vesentlig redusert. Risikoen for uønsket svangerskapsutfall er langt større ved lang avstand mellom svangerskapene, enn ved kort.

Kilder: Medisinsk fødselsregister.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning