ØKT FØDSELSTALL

Skal få deg til å føde oftere

Hva skal til for at norsk par skal få flere barn? Disse kvinnene vet råd.

EGET MØTE: Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (i midten) får råd av forskere om hva som må til for at norske par skal få flere barn: Seniorforsker Marit Rønsen (f.v.) og forsker Trude Lappegård i SSB, fødselslege og ammeekspert Gro Nylander og professor i sosiologi Elin Kvande ved NTNU.
EGET MØTE: Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (i midten) får råd av forskere om hva som må til for at norske par skal få flere barn: Seniorforsker Marit Rønsen (f.v.) og forsker Trude Lappegård i SSB, fødselslege og ammeekspert Gro Nylander og professor i sosiologi Elin Kvande ved NTNU. Foto: FOTO: Erik Norrud
Publisert Oppdatert
PROFESSOR: Elin Kvande i sosiologi ved Norges teknisk- naturvitenskapelig universitet (NTNU).
PROFESSOR: Elin Kvande i sosiologi ved Norges teknisk- naturvitenskapelig universitet (NTNU). Foto: FOTO: Erik Norrud
Jeg mener fars andel av foreldrepermisjonen må økes betraktelig
Det er viktig at mor ikke taper penger når hun er hjemme i foreldrepermisjon

Norge trenger flere barn. Denne uken samlet barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt fire eksperter i Norge til en diskusjon om hva som må til for at kvinner og menn i Norge skal få lyst på flere barn. Forslagene er mange.

  • Redusert kontantstøtte.
  • Ett og et halvt år foreldrepermisjon.
  • Økt fedrekvote.
  • Lengre tilvenning i barnehagen.
  • Større mulighet for redusert arbeidstid.
  • Mer pengestøtte til kvinner som får barn under studier, eller som ikke er i jobb.
  • Barnehageplass til alle som ønsker det.
  • Gi kvinner hjelp av fagpersoner hjemme rett etter fødselen.

DELTA I DEBATTEN: Bør norske kvinner få barn tidligere? Hva må til? Si din mening ved å kommentere denne artikkelen.

Større fedrekvote

- Det er bare kollektive særrettigheter som fedrekvoten, som øker fedres deltagelse i omsorgen, sier professor Elin Kvande i sosiologi ved NTNU. Hun sier valgfrie ordninger som kontantstøtten, og tidskonto nesten ikke brukes av fedre.

Årsaken er at slike rettigheter for far oppleves som akseptable fraværsgrunner for menn i arbeidslivet.

- Jeg mener fars andel av foreldrepermisjonen må økes betraktelig. Vi må diskutere fordelingen og om en generell forlegning av foreldrepermisjonen på bekostning av kontantstøtten, sier Kvande.

Hun mener også en større grad av likestilling også kan påvirke beslutningen om å få flere barn.

LES OGSÅ: Vi blir ikke eldre når vi får barn.

Flere barn enn vi tror

Nye beregninger viser at norske vinner får flere barn enn vi tror.

- Beregninger viser at norske kvinner får 1,9 barn og er et gjennomsnittsbilde i en periode på et år. Når vi ser på hvor mange barn kvinner faktisk får i Norge er det over 2 barn, og det er bra, sier seniorforsker Marit Rønsen ved Statistisk sentralbyrå (SSB). Hun sier en god familiepolitikk er viktig for å få flere barn, men at det skal mer til.

- Det er viktig med ordninger for mor og far som gjør at de kan jobbe og ha barn samtidig, som barnehageplass. Det er viktig at mor ikke taper penger når hun er hjemme i foreldrepermisjon. Likestilling er viktig, som at vi har ordninger der far kan bidra. Det er hele pakken som skal til for at kvinner skal få flere barn, sier Marit Rønsen.

LES OGSÅ: Rekker ikke å få flere barn.

Vil kutte kontantstøtten

Fødselslege og ammeekspert Gro Nylander ved Rikshospitalet mener det er viktig å se på hva som gjøre det mulig for kvinner å få flere barn, og hva som fører til at de har lyst på flere barn. Hun er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og har arbeidet aktivt for å fremme amming i over 30 år.

AMMEEKSPERT OG FØDSELSLEGE: Gro Nylander ved Rikshospitalet.
AMMEEKSPERT OG FØDSELSLEGE: Gro Nylander ved Rikshospitalet. Foto: FOTO: Erik Norrud
Jeg synes også kontantstøttetiden bør kuttes, mens foreldrepermisjonen utvides til fordel for far
Vi må se på muligheten for redusert arbeidstid etter foreldrepermisjonen og lengre tilvenning i barnehagen

Øke engangsutbetalingen for dem som ikke har vært i arbeidet, og bedre støtteordninger for studenter og selvstendig næringsdrivende er noen av hennes forslag.

Hennes hjertebarn er perioden etter fødselen.

- Perioden etter fødselen beskrives som helvetesuka av mange mødre. Mange sendes for tidlig ut fra sykehuset, blødende og melkelekkende. Eller ennå verre: ammingen er ikke kommet i gang ennå. De fleste som slutter å amme før de hadde planlagt, slutter de første fire ukene. Det er skammelig at verdens rikeste land ikke gir bedre omsorg enn det, mener Gro Nylander. Hun foreslår at kvinner bør få en rett til hjelp hjemme etter fødselen, av for eksempel en barnepleier.

- Jeg synes også kontantstøttetiden bør kuttes, mens foreldrepermisjonen utvides til fordel for far, sier Nylander. Hun vil ikke ta permisjon fra mor, men gi far flere uker. Gro Nylander foreslår også at de siste ukene av permisjonen brukes til en myk innkjøring i barnehagen.

LES OGSÅ: Den perfekte alder for barn.

Redusert arbeidstid

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt er godt fornøyd med innspillene fra forskerne. Hun kan ennå ikke komme med konkrete forslag til hva regjeringen vil gjøre, men sier noe om hva de nå vil se på.

- Vi har snakket om hvordan vi kan bedre overgangen mellom permisjonstid og jobb. Mange opplever den perioden som stressende. Vi må se på muligheten for redusert arbeidstid etter foreldrepermisjonen og lengre tilvenning i barnehagen, sier Anniken Huitfeldt. En mulighet er at foreldre bruker den utvidede permisjonstiden som tidskonto, der de jobber redusert en periode.

- For foreldre som bor et stykke unna jobb kan være tøft å levere en ettåring klokka sju og hente klokka fem, sier Huitfeldt.

LES OGSÅ: Vil gjøre det lettere å få barn tidlig.

Få far på banen

Et forslag er å gi kvinner hjelp av fagpersoner hjemme rett etter fødselen.

- Mange vegrer seg for å føde, fordi den første tiden etter fødselen er tøff, sier Huitfeldt.

Å øke engangsstønaden til foreldre som ikke har vært i jobb før de får barn er et annet forslag. Likeledes en ordning for dem som får barn rett etter studier - før de får jobb.

- Vi må også se på hva vi skal gjøre med kontaktstøtten, sier Anniken Huitfeldt.

Hun er også opptatt av hva som kan gjøres for å få et likestilt foreldreskap.

- Undersøkelser viser at de som har bedre deling av arbeidsoppgaver er mer motivert for å få flere barn, sier barne- og likestillingsministeren.

LES OGSÅ: Svikter kvinnene.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning