sykemelding som gravid

Dette bør du vite om sykemelding i graviditeten

Smerter i korsrygg og bekken er de vanligste årsakene til sykemelding hos gravide.

SYKEMELDING SOM GRAVID: I noen tilfeller kan du få full eller gradert sykemelding som gravid. Dette er de vanligste årsakene til sykemelding i graviditeten. FOTO: Getty Images.
SYKEMELDING SOM GRAVID: I noen tilfeller kan du få full eller gradert sykemelding som gravid. Dette er de vanligste årsakene til sykemelding i graviditeten. FOTO: Getty Images.
Publisert Oppdatert

- En sykemelding beror på en faglig vurdering fra en lege om det foreligger en sykdom eller skade som medfører reduksjon i vedkommendes arbeidsevne. Det er derfor vanskelig å gi et konkret svar på hvilke situasjoner du har rett på sykemelding i svangerskapet.

Det forteller Emily Søyland Sandnes, advokatfullmektig hos Arntzen de Besche Advokatfirma AS.

Folketrygdloven regulerer blant annet generelle sykdomsvilkår som også vil være av betydning, blant annet at vurderingen av arbeidsuførheten skal ta utgangspunkt i en funksjonsvurdering.

Sykemelding som gravid

- Smerter i korsrygg og bekken er de vanligste årsakene til sykemelding hos gravide, forteller Sandnes.

Tilpasning av arbeidstakers arbeidsforhold utgjør en viktig faktor for å redusere sykefraværet hos gravide.

- Er sykemelding nødvendig vil også en gradert sykemelding, det vil si at du er delvis sykemeldt, gi mulighet for tilrettelegging av både arbeidstid og arbeidsoppgaver, forklarer hun.

Hvilken tilrettelegging som er nødvendig avhenger av arbeidets art, arbeidtakers situasjon og virksomhetens forutsetninger for å kunne foreta de nødvendige tiltakene.

- Eksempler på tilretteleggelsestiltak kan være redusert arbeidsmengde, redusert eller fleksibel arbeidstid, mulighet for hvile på arbeidsplassen, flere pauser i løpet av dagen, færre tunge løft eller midlertidig omplassering, forteller Søyland Sandnes.

Årsaker til sykemelding i svangerskapet

Selv om den mest vanlige årsaken til sykemelding hos gravide er smerter i korsrygg og bekken, forteller Marianne Pedersen, seniorrådgiver hos NAV, at det finnes flere andre årsaker til at kvinner må sykemeldes i svangerskapet.

- Rundt 10 % av gravide har diagnoser knyttet til muskel- og skjelettsystemet, mens 5 % har psykiske lidelser. De resterende prosentene har diagnoser knyttet til andre diagnosegrupper som sykdommer i luftveiene, fordøyelsessystemet eller nervesystemet, forteller hun.

Kvalme og brekninger er en relativt vanlig årsak til sykemelding.

- Ser vi diagnosen fordelt på trimester så er kvalme og brekninger dominerende i 1. og 2. trimester, og står for mer enn fire av ti tilfeller. Når det gjelder de mer alvorlige diagnosene som svangerskaps med høyrisiko, er denne mest vanlig i slutten av graviditeten. For gravide med lange sykefravær må vi nevne at legen ofte benytter samme diagnose gjennom hele sykefraværet noe som kan medføre at de mer alvorlige diagnosene er noe undervurdert, forteller Pedersen.

Les også: Slik beskytter du deg mot influensa i svangerskapet

Hvordan få sykemelding som gravid

For å få sykemelding som gravid er utgangspunktet at dersom du har dokumentert gyldig sykemelding fra din behandlende lege, skal arbeidsgiver og NAV rette seg etter denne.

- Arbeidsgiver kan imidlertid, dersom det foreligger rimelig grunn til å tro at sykemeldingen ikke er reell, bestride sykefraværet og dermed sykepengegrunnlaget. Dersom arbeidsgiver ønsker å bestride en sykemelding, må selskapet sende et brev til arbeidstakers lokale NAV-kontor og begrunne hvorfor de ikke vurderer sykemeldingen som reell. Deretter vil NAV ta nærmere stilling til arbeidsgivers anførsler i den forbindelse, forklarer Sandnes.

NAV vurderer fortløpende grunnlaget for sykepenger på selvstendig grunnlag, basert på folketrygdlovens bestemmelser.

- Dersom arbeidsgiver har forpliktet seg gjennom arbeidsavtale eller annen avtale til å rekruttere sykepenger, løpet selskapet dermed en risiko for at de ikke vil få refundert utbetalte sykepenger fra NAV dersom NAV mener at det ikke foreligger grunnlag for sykepenger.

- NAV vurderer i midlertid i utgangspunktet ikke sykemeldingens realitet med mindre arbeidsgiver selv bestrider den, legger Søyland Sandnes til.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning