Tvekjønnede navn

Velg samme navn uansett kjønn

Du kan godt finne ett favorittnavn selv om du ikke vet kjønnet på babyen i magen. I alle fall hvis du sørger for å velge et kjønnsnøytralt navn.

KJØNNSNØYTRALT NAVN: Det finnes navn som kan brukes enten babyen i magen er en gutt eller en jente.
KJØNNSNØYTRALT NAVN: Det finnes navn som kan brukes enten babyen i magen er en gutt eller en jente. Foto: www.colourbox.com
Publisert Oppdatert

Snakker man om Janne i Norge er det gjerne en jente som omtales, men er Janne en svenske er det stor sannsynlighet for at han er en mann. Og til tross for at det bibelske navnet Eli var et guttenavn, er det først og fremst jenter som har dette navnet her i landet. Når ulike språk og dialekter blir blandet sammen, kan det oppstå forvirring rundt hvilket kjønn et navn brukes for. En del navn er rett og slett blitt kjønnsnøytrale.

Språkforvirring

- Fram til 1970-80 årene oppsto disse kjønnsnøytrale navnene i Norge først og fremst fordi navn fra ulike språk eller dialekter var like. Inge på dansk tilsvarer Inga på norsk og Kim og Iben var i bruk for begge kjønn i flere land fordi de hadde ulike opphav. Det samme gjaldt Kari, som er et finsk guttenavn, sier navneforsker ved Universitetet i Bergen Ivar Utne. Han har også skrevet boka "Hva er et navn?". Andre eksempel er det tyske guttenavnet Gerd, samt Jøran som kommer både fra det svenske guttenavnet Gøran og fra en dialektform av jentenavnet Jorunn. Nyere i Norge er Ariel og Eli, samt Jo som er blitt til både fra Johannes og Johanne.

Kom med innvandring

- Med mer innvandring både fra Europa og verden ellers, har vi fått mange flere navn som tilfeldigvis er like for begge kjønn. Eksempler er de italienske mannsnavnene Andrea, Nicola og Gabriele, sier Utne. Han forteller at kortformer eller kjæleformer av navn for begge kjønn i noen tilfeller er blitt like i USA, slik som Alexis og Chris.

- Ofte er det navn med -ie eller -y til slutt som for eksempel Christie, Jamie og Johnny, sier Utne.

Katolsk skikk

I tillegg finnes det tilfeller der akkurat samme navn er blir brukt for begge kjønn.

- Fra katolske land i Sør-Europa kjenner vi til Maria, Marie, Jean og José som ble brukt som navn nummer to for det motsatte kjønnet. Da fikk man navnene Maria José og Jean Marie, sier Utne. Han forteller at dette er en gammel katolsk skikk som gjør at personer fra begge kjønn kan få navn som ærer Maria og Josef.

Misforståelse

- Noen ganger har også navn blitt tatt i bruk for begge kjønn mer eller mindre ved en misforståelse. Vanja er først og fremst kjæleform for det russiske mannsnavnet Ivan, og Sasja for Aleksander. De er nok litt brukt for Ivana og Aleksandra også. Nikita er et annet russisk mannsnavn. Disse navnene er blitt brukt både for jenter og gutter i Norge og Europa, men mest for jenter, sier Utne. Han tror a-endingen i navnene er en viktig grunn til at de er blitt sett på som jentenavn.

Lille frøken Ola

- Ola ble en god del brukt som jentenavn i USA for hundre år siden - antageligvis med svensk og norsk inspirasjon. Det norske Frøy er forresten navn på en norrøn mannlig gud, men det blir mest brukt for jenter i Norge i dag, sier han. Utne forteller for øvrig at skikken med å velge kjønnsnøytrale navn har vært ganske utbredt i USA gjennom mer enn hundre år. Det samme gjelder bruken av etternavn som fornavn, en skikk som har sneket seg over til oss også. Noen eksempler er Scott, Leslie, Troy, Sydney og Taylor.

- Også nylaga navn blir brukt for begge kjønn, og da er det ofte navn fra ord i naturen som Sage, Merle, Phoenix, Kayden, Jayden og Teager, sier han.

Ikke alle aktuelle

- Det er ganske mange navn som er registrert på begge kjønn, men i realiteten er det nok likevel ikke så mange - om noen - som er aktuelle. Typiske eksempler er Kari og Janne som guttenavn, samt guttenavnet Andrea fra sydlige strøk, sier Jørgen Ouren ved Statistisk Sentralbyrå. Han forteller at navn noen ganger har hatt ulikt kjønn geografisk i Norge, og at det også er en del navn som strever litt med å finne sitt kjønn.

Flere navn som brukes på begge kjønn

- Men til slutt vinner ett av dem. Kim er vel i dag et guttenavn, sier Ouren.

Vil ikke forvirre

Både Ouren og Utne tror folk flest holder seg unna navn som skape forvirring rundt personens kjønn. Dette er derfor relativt uvanlige navnevalg blant etniske norske i dag.

- Folk syns nok det er mest praktisk å ha et navn som tydelig forteller om det er en gutt eller jente. Vi ser at noen få, kanskje hundre i året, velger de amerikanske navnene som blir brukt for begge kjønn, og ellers er det mest normalt blant sikher som det er noen tusen av i Norge, sier Utne.

Les også:

Mamma bør spise alt hun tåler

De ti hotteste navnene akkurat nå

Dette sier barnets navn om deg

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning