Ulovlige navn

Fikk ikke kalle datteren Ronia Røverdatter

Men Emil Lønneberget ville trolig vært ok. Her er reglene.

NYFØDTE RONIA: Camilla J. Bentzen ville kalle datteren Ronia Røverdatter Bentzen. Det fikk hun ikke lov til.
NYFØDTE RONIA: Camilla J. Bentzen ville kalle datteren Ronia Røverdatter Bentzen. Det fikk hun ikke lov til. Foto: FOTO: Privat
Publisert Oppdatert
KIM RONIA BENTZEN: Mellomnavnet Røverdatter ble ikke godtatt av Folkeregisteret.
KIM RONIA BENTZEN: Mellomnavnet Røverdatter ble ikke godtatt av Folkeregisteret. Foto: FOTO. Privat
RONNIE OG RONIA: Dersom pappa Ronnie hadde hett Røver, kunne lille Kim Ronia fått lov til å hete Ronia Røverdatter.
RONNIE OG RONIA: Dersom pappa Ronnie hadde hett Røver, kunne lille Kim Ronia fått lov til å hete Ronia Røverdatter. Foto: FOTO: Privat

Camilla Josefine (24) og Ronnie Bentzen (36) fra Solbergelva fikk avslag fra Folkeregisteret da de ville kalle datteren sin Ronia Røverdatter Bentzen. Årsaken er at verken far eller mor heter Røver til fornavn.

- Man kan kalle babyen Jan Banan, Love, Sunshine, Trygg, Eggert, Alfa og Apple, men vi kunne altså ikke bruke Røverdatter som mellomnavn, sier mamma Camilla.

Den to måneder gamle jenta, som er Camilla og Ronnies femte barn, har derfor fått navnet Kim Ronia i stedet. De andre fire barna heter Oliver Émil (6), Liam Olander (4), Tomine Andrea (3) og Arwen Therese (2).

Den norske navneloven

Mange gjør alt de kan for å unngå motenavnene og de tradisjonelle navnene.

Men hvordan kan du vite om det spesielle favorittnavnet ditt vil bli godkjent?

Den norske navneloven er i utgangspunktet ganske liberal. Fornavnet skal som hovedregel ikke være et navn som er eller har vært i bruk som etternavn eller mellomnavn.

Dropp Musa

Du kan heller ikke gi barnet ditt et fornavn som kan "bli til vesentlig ulempe for vedkommende", eller om andre sterke grunner tilsier at navnet ikke bør godkjennes.

Med andre ord bør du droppe navn som minner om norske tabuord. Folkeregisteret har for eksempel avvist navn som Musa (Koranens form for Moses).

Dette vil uansett neppe være aktuelle navn for særlig mange. De fleste av oss kommer langt med å ta en titt i Navnekarusellen når vi skal velge navn.

Hvert tilfelle vurderes

Vi tok likevel kontakt med navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen for å finne ut mer om hvilke sære navn som trolig kan passere - og ikke passere.

Han er nemlig mannen Folkeregisteret ringer når det hersker tvil om et navn kan godkjennes eller ikke. Han er også forfatteren av boka Hva er et navn? og pleier å legge ut informasjon om nye navnetrender på nettsidene til Universitetet i Bergen.

- Fram til midten av 1990-årene laget Justisdepartementet lister over navn som var blitt avslått. I dag finnes ikke slike lister. Det blir undersøkt der og da, noe jeg ofte hjelper til med, sier Utne.

Glem Angina og Influensa

- I tillegg til tabuord, har du andre eksempler på navn som ikke ville blitt godkjent?

- Da dreier det seg helst om sykdomsnavn, ord med negativt innhold og noen titler. Majestet og kongelig blir ikke godkjent. Morfina er brukt som kunavn, men blir nok avslått som menneskenavn fordi det også er medisin og rusmiddel. Angina høres jo ut som et ine-navn, men blir antakelig avvist fordi det likner en sykdom. Det samme gjelder Influensa, selv om det kan ligne på navn som Lorense og Emmerense. Om noen skulle like navnet Psyko, vil nok også det bli avvist.

Røverdatter og Lønneberget

- Vil navn som Ronja Røverdatter og Emil Lønneberget konsekvent bli avvist?

- Emil Lønneberget blir neppe avvist. Lønneberg, i ubestemt form, finnes som både etternavn og stedsnavn i Norge, slik at også Lønneberget virker normalt. Dersom andre i Norge hadde hatt Lønneberget som etternavn, måtte de godkjent at flere fikk det. Kombinasjoner av flere navn kan bli avvist, men siden Emil og Lønneberget virker så normale, blir noe slikt neppe stoppet. En annen regel sier at navn som blir brukt som varemerker kan bli avvist. Det er jo økonomiske interesser knyttet til Emil Lønneberget, men det vil neppe stoppe Lønneberget, mest fordi Lønneberg finnes som navn i Norge og fordi det er flere barnehager som har tatt navnet Lønneberget. Ronja Røverdatter vil ikke bli godkjent. Ronja er ok, men endingen -datter i nylagde navn kan bare gis etter mors eller fars fornavn.

Kanin, Eple og Sykkel

- Er det lov å gi barna sine dyrenavn, som Bjørn, Kanin og Elg, fruktnavn, som Eple og Banan eller andre navn som betyr noe annet, som Sykkel, Blyant og Tau?

- Det er ingen regler forbyr disse navnene, men den generelle regelen som forbyr navn som kan være til "vesentlig ulempe", kan i noen tilfeller også gjelde navn av denne typen. Voksne vil nok få godkjent mange av disse, men blir det søkt for barn, regner jeg med at for eksempel Sykkel og Blyant blir avvist. Det samme gjelder kanskje også Kanin og Banan, i alle fall som eneste navn. For noen tiår siden ble Kolibri regnet for å være til ulempe, men det er ikke sikkert det samme ville skjedd i dag. I noen tilfeller er dyrenavn i bruk som etternavn, slik som Hjort og Due. De vil derfor bli avvist som fornavn. I andre tilfeller finnes dyrenavn både som fornavn og etternavn fra gammelt av, for eksempel Ravn og Elg. Disse vil bli godkjent. Eple ble godkjent som etternavn for noen få år siden og vil av den grunn ikke bli godkjent som fornavn, men engelske Apple er greit. Tau er allerede i bruk som etternavn og fornavn.

Mye tyder faktisk på at navn på dyr, fugler og blomster er i ferd med å bli en trend.

Lykke, Kjærlighet og Håp

- Vil positivt ladede ord, som Lykke, Kjærlighet og Håp bli godkjent?

- Ja, mye slikt kan godkjennes. Navn med positivt innhold blir godkjent også når det er likt ord og uttrykk vi kjenner godt. Lykke har jo blitt tatt i bruk for få år siden, og det var 80 jenter som fikk navnet i 2010. Håp vil bli godkjent, slik det også er for det engelske Hope. Kjærlighet blir nok godkjent for voksne, men vil kanskje bli oppfattet som litt for spesielt for barn. Kjærly finnes allerede, og det er nok lettere å bruke enn Kjærlighet. På svensk blir Love brukt både på gutter og jenter, ofte også Lova på jenter.

Lag et helt nytt navn

- Er det greit å konstruere et helt nytt navn, som Eivild, Emmea og Lukos?

- Det går greit dersom de ikke er like et etternavn som er i bruk, eller er likt et navn fra motsatt kjønn. Dersom nylagde navn ligner tabuord, sykdomsnavn eller negative ord av noe slag, kan de ble avvist. Eivild, Emmea og Lukos ligner nylaginger. Slike navn får ofte noen ekstra bokstaver i tillegg til navn som allerede finnes, som Emmea, eller de blir satt sammen av deler fra kjente navn, som Eivild. Eller de blir hentet fra ord eller stedsnavn, som Lukos kan se ut som. Både Emmea og Eivild er i bruk som fornavn i andre land. Eivild ser ut til å være i bruk på Island og ellers hos islendinger som har flyttet ut.

Les mer:

20 navn som kan brukes av begge kjønn

Ville kalle sønne "Q"

De mest populære navnene i utlandet

Sjekk hva navnet ditt betyr

PRØV NÅ: Foreldre & Barn 3til7 - trygge og morsomme dataspill

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning