Lange navn

De mest populære lange navnene

Det kan ta tid før barnet selv lærer å uttale disse.

MANGE OG LANGE NAVN: Det kan være ganske flott med lange - og kanskje også mange navn.
MANGE OG LANGE NAVN: Det kan være ganske flott med lange - og kanskje også mange navn. Foto: www.colourbox.com
Publisert Oppdatert

Det er mange ting som påvirker oss når vi skal finne navn til barna våre. Kanskje har en av dere allerede et favorittnavn i bakhånd, eller kanskje ønsker dere å kalle opp den lille etter en forfar eller formor. En del syns også det er viktig å velge et navn som passer i tiden, mens andre igjen ønsker noe helt utenom det vanlige. Kanskje et skikkelig langt navn?

Statusnavn

Da de lange fornavnene som Josephine og Martinius ble tatt i bruk på 1800-tallet, hadde det nok litt med status å gjøre.

Et langt og kronglete navn var rett og slett litt finere enn enkle fornavn som Per og Liv.

- Først var navnene brukt i høyere, sosiale lag, og deretter tok folk flest etter fordi de nok syns det var fint. I vår tid har det antageligvis mindre med status å gjøre, men heller det at en henter inn gamle skikker fordi mange syns det er fint med gamle navn, sier Ivar Utne, navneforsker ved Universitetet i Bergen og forfatter av boken "Hva er et navn".

Gammel mote

Det var altså på 1800-tallet skikken med å bruke lange navn startet, og etter å ha gått av moten rundt 1910 ble det mindre vanlig.

- Så var det mer populært igjen på 1980- og 1990-tallet, men de siste fem årene har vi sett at det er mindre vanlig igjen, sier Utne. På 80-tallet så man at tradisjonelle, norske fornavn som Karoline og Emmeline ble populære, og man så også en internasjonal trend med navn som Angelica, Cassandra, Maximillian og Leander.

Utenlandske navnetrender

Også tidligere lot nybakte foreldre seg inspirere av utenlandske trender. På 1700- og 1800-tallet skjedde det endringer her i landet som var hentet fra navneskikkene rundt Middelhavet. Ivar Utne skriver i sin bok "Hva er et navn" at det da ofte ble lagt endinger til mannsnavn slik at de ble kvinnenavn. Slik ble navnene Hansine og Henriette til.

Guttenavn ble jentenavn

"Mannsnavn fikk også nye endinger som Martinius og Marensius fra Martin og Maren", skriver Utne.

Ved å legge på slike endelser, ble navnene lengre enn tidligere. De fikk også spesielle deler som ikke hadde blitt brukt før. Etter at navnene fikk en nedtur, så man imidlertid at det skulle ta flere tiår før navnene gradvis ble lengre igjen. I etterkrigstiden hadde navnene vært svært korte, men rundt midten av 1900-tallet dukket det opp flere navn med to stavelser før man igjen hentet frem de gamle og riktig lange navnene.

For lange navn

- Ofte er de som har de lengste navnene personer som ser utenlandske ut. I personregisteret er det kun plass til 50 tastetrykk for hver navnetype, altså fornavn, mellomrom og etternavn, så hvis man trenger mer plass blir noen av navnene forkortet til initial, sier Jørgen Ouren ved Statistisk Sentralbyrå. Han forteller at det særlig er mange som har mange mellomnavn.

Sammensatte navn

Selv om det altså er flest sammensatte, utenlandske navn, finnes det også norske varianter av de riktig lange navnene.

- Eksempler på sammensatte navn som flere i Norge har er Aleksandra Magdalena, Anna Maria Elisabeth og ulike varianter av Christoffer Alexander, sier Ouren.

Flest lange guttenavn

Siden 1980-tallet har det vært flest lange navn blant menn. Navn som Aleksander og Christopher er eksempler på navn som har vært mye brukt i denne perioden.

- På 1800-tallet var det derimot kvinnene som hadde lengst navn, slik som Karoline og Leonora, forteller Utne.

INSPIRASJON FRA UTLANDET: Både før i tiden og i dag har det vært vanlig å hente inspirasjon fra utlandet når man skal velge navn.
INSPIRASJON FRA UTLANDET: Både før i tiden og i dag har det vært vanlig å hente inspirasjon fra utlandet når man skal velge navn. Foto: www.colourbox.com

Starter hos fiffen

Men hvem er det egentlig som velger lange navn til barna? Kan man si noe om disse menneskene som gruppe?

- I dag har det nok spredd seg jevnt utover, men man ser at noen navnetrender startet i høyere sosiale lag og slik kan det også ha vært med lange navn i 1980-årene og like før, sier Utne.

I tillegg ser man at eldre foreldre i mange tilfeller velger navn etter det som var på moten da de var yngre, og Utne mener derfor at det heller er eldre enn yngre foreldre som velger lange navn i dag.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning