Syke barn

- Mor tar seg av de syke barna

Og ofrer gjerne karrieren hvis det trengs, fastslår norsk sosiolog.

PASSER PÅ: Mødrene blir hjemme med sykt barn til tross for at fedrene har mer fleksible jobber og lettere kan ta fri.
PASSER PÅ: Mødrene blir hjemme med sykt barn til tross for at fedrene har mer fleksible jobber og lettere kan ta fri. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox
Publisert Oppdatert

Sykedager med barn

  • Dersom du må være borte fra jobb på grunn av sykt barn yngre enn 12 år, har du rett til omsorgspenger. De beregnes på samme måte som sykepenger.
  • Det gjelder også dersom den som har det daglige barnetilsynet enten er syk eller er forhindret fra å ha tilsyn med barnet. Et eksempel er dersom den som er i foreldrepermisjon blir syk, og partneren av den grunn må være hjemme fra jobb.
  • Både mor og far har rett på 10 dager hver per kalenderår, 15 dersom de har mer enn to barn.
  • Er du alene om omsorgen for barnet har du rett på flere sykedager.
  • Dersom foreldrene ikke bor sammen, kan dagene med omsorgspenger fordeles etter hvor ofte barnet bor hos hver av foreldrene. Ta kontakt med NAV.
  • Dersom du har kronisk syke eller funksjonshemmede barn, kan du søke om å få utvidet antall dager med støtte. Kilde: Nav

At barn blir syke i barnehagen, er ikke noe nytt. Stadig vekk må barnehagene kontakte foreldrene på grunn av feber, kvalme eller andre sykdomstegn. Men hvem ringer barnehagene til først? Og er det mamma eller pappa som er mest hjemme med sykt barn?

- Mor vil ringes først

Vi forhørte oss med fem store barnehager. Espira Dvergsnes Barnehage i Kristiansand svarer at det helt klart er mor som oftest henter barn som er blitt syke. Barnehagen ringer også helst mor først dersom barnet må hjem.

- Det er hun som har mest kontakt med barnet, og vi opplever at hun vil ringes først, sier Ellen Hagenes, som jobber i Espira Dvergsnes.

- Mødrene er mest hjemme

Det er mødrene som er mest hjemme fra jobb med syke barn, skal vi tro seniorforsker Sigtona Halrynjo i Arbeidsforskningsinstituttet. Gjennom sin doktorgrad i sosiologi, har hun intervjuet både mødre og fedre om ansvarsfordelingen i hjemmet, og begge to svarer at mødrene tar mer ansvar for syke barn enn fedrene.

- Ansvaret for syke barn ser fortsatt ut til å være mors hovedansvar, sier hun.

- Ringer begge foreldrene like mye

Flere barnehager vi har vært i kontakt med, mener de ringer mor eller far omtrent like ofte dersom barnet er sykt.

- Jeg tror jeg har ringt like ofte til far som til mor, sier Kine Bjørkdahl i Mor Go´hjertas Barnehage i Oslo. Hun opplever det ikke som uvanlig at det er far som kommer for å hente.

- Mitt inntrykk er at den som har mulighet til å gå fra, kommer. Eller den som har kortest vei. Når vi vet at mor er hjemme med småbarn, så ringer vi henne. Om det er far som er i permisjon, så ringer vi han, sier Bjørkdahl.

Fedre mer fleksible

Selv om mødrene er mer hjemme når junior ikke kan være i barnehagen, så viser en tidligere arbeidskraftundersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå at fedre har mer fleksibel arbeidstid enn mødre, og dermed større mulighet til å møte senere, gå tidligere, eller ta fri av familiemessige grunner. Undersøkelsen viser at 83 prosent av arbeidende fedre med barn under 15 år normalt har mulighet til å møte senere eller gå tidligere ved behov. For mødre er andelen 70 prosent.

Tross større fleksibilitet, er altså ikke far så flink som mor til å ta fri fra jobben for å pleie syke småtroll.

- Det kan være stor forskjell på muligheten til å forskyve arbeidsdagen noe, og å droppe det avgjørende møtet på konferansen når ungen får omgangssyke eller vannkopper, sier Sigtona Halrynjo om det som kan være årsaken til dette.

Mor hopper av

Fordi mor har hovedansvaret for barna og familielogistikken, er det også hun som oftest tar konsekvensene når hverdagen ikke helt går opp.

- Når det blir for vanskelig å ivareta ansvaret både hjemme og på jobb, er det et typisk mønster at mor hopper av karrierekarusellen, og finner seg en mer "familievennlig" jobb hvor det er mindre problematisk å være borte fra jobben, sier Sigtona Halrynjo i Arbeidsforskningsinstituttet.

Les også:

Sender syke barn i barnehagen

Sjekk om barnet er for sykt for barnehagen

Derfor blir barnet sykt i barnehagen

PRØV NÅ: Foreldre & Barn 3til7 - trygge og morsomme dataspill

RING MEG: Mødre vil helst at barnehagen ringer dem først i stedet for barnas far dersom barna bli syke i løpet av dagen.
RING MEG: Mødre vil helst at barnehagen ringer dem først i stedet for barnas far dersom barna bli syke i løpet av dagen. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning