Corintha Ilada Lindsløkken

Laget navnet spesielt for datteren

Da Camilla og Olav skulle hente hjertebarnet hjem fra Thailand, ønsket de å gi henne et helt spesielt navn.

HELT SPESIELT: Foreldrene ville gi sitt herlige hjertebarn et helt spesielt navn. Valget falt på Corintha Ilada Lindsløkken.
HELT SPESIELT: Foreldrene ville gi sitt herlige hjertebarn et helt spesielt navn. Valget falt på Corintha Ilada Lindsløkken. Foto: Foto: Fotogaf Ingar Sørensen
Publisert Oppdatert

Lite ble overlatt til tilfeldighetene da Camilla og Olav Lindsløkken skulle finne navn til datteren sin.

Navnet til Corintha Ilada (3) er nøye gjennomtenkt og sammensatt, og selv etternavnet Lindsløkken er laget spesielt i anledning at foreldrene kunne hente sin lille prinsesse hjem fra Thailand.

Viktig å kjenne bakgrunnen

- Mellomnavnet Ilada er det navnet hun fikk av sin biologiske mor. Bakgrunnen for navnevalget kjenner vi ikke, men for oss har det vært viktig at hun skulle få behold sitt gitte navn på en eller annen måte, sier Camilla.

Hun og mannen Olav ser på det thailandske navnet som en del av datterens bakgrunn og identitet, og de ønsker at hun være stolt av hvem hun er og sin opprinnelige bakgrunn.

- Ilada klinger veldig godt også på norsk, og samtidig kan det fint brukes på engelsk. Vi var for øvrig aldri i tvil om at hun skulle beholde sitt thailandske navn da vi hørte det første gang. Det er et flott navn og det passer henne veldig godt, sier hun.

Nøye gjennomtenkt

- Et personnavn vil vanligvis henge ved en hele livet og derfor var det viktig for oss å tenke nøye gjennom valg av fornavn. Det navnet vi skulle gi, ønsket vi at skulle bli en viktig del av hennes identitet og tilknytning til oss som foreldre, sier Camilla.

De ønsket et nytt og friskt navn. Et navn som passet til jentas personlighet og som ville fremheve henne som individ.

- Dette var vi begge opptatt av, men det var meg som fikk ideen til Corintha etter å ha møtt en veldig hyggelig færøysk dame på Island. Hun het Korinta. Siden jeg verken kunne glemme den hyggelige damen eller navnet hennes, dukket det opp en idé om å redigere navnet for å skape en eller flere betydninger av det, sier hun.

Navnet Korinta eller Corinta er ikke blitt brukt i særlig grad her i landet.

Spesialkomponert navn

FELLES ETTERNAVN: Da de fikk vite at de skulle bli tre, ønsket Camilla og Olav et felles etternavn til seg og datteren Corintha Ilada.
FELLES ETTERNAVN: Da de fikk vite at de skulle bli tre, ønsket Camilla og Olav et felles etternavn til seg og datteren Corintha Ilada. Foto: Foto: Fotogaf Ingar Sørensen

Etter litt komponering var skrivemåten klar. Det måtte bli Corintha.

- C står for Camilla, O står for Olav. R i tillegg gir COR, som er det latinske ordet for hjerte, og det passet bra for hun er jo vårt hjertebarn. IN står for Identity Name og THA står for Thailand - hennes fødeland, sier Camilla.

Når barnets navn var klart, ønsket Camilla å gjøre noe med sitt eget også. Hun hadde nemlig savnet et mellomnavn.

Siden Ilada ville få to navn, Olav hadde mellomnavnet Erling og de likevel hadde bestemt seg for å skifte etternavn mente hun dette ville være den rette anledningen.

Tok datterens navn som mellomnavn

- Ved en tilfeldighet oppdaget jeg at Ilada baklengs ville fungere veldig fint, og dermed bestemte jeg meg for å ta Adali som mellomnavn, sier hun.

Camilla håper mellomnavnene vil knytte henne og datteren tett sammen.

- Kanskje enda mer når Ilada selv oppdager denne sammenhengen. Jeg gleder meg alt til den dagen hun finner ut av det. Det er mange måter å knytte kjærlighetsbånd på, og dette er en av dem. Det kan være en av livets finurlige hverdagsgåter i samspillet mellom mor og barn, sier hun.

Et helt eget etternavn

Nytt familienavn var neste punkt på ønskelisten. Camilla og Olav mente at dette ville gi følelse av nytt liv og ny pust, og det var også viktig for dem med en felles identitet for familien.

- Da vi giftet oss, var det ikke tema å skifte etternavn. Vi hadde levd med våre etternavn i mange år så det føltes ikke naturlig. Derimot ble dette med felles identitet viktig straks vi visste at vi skule bli tre, sier hun.

De ønsket noe som knyttet dem sammen som en enhet, men ingen av dem ønsket å ta den andres navn.

Særlig var det viktig for Camilla, som var en av kun 13 med samme etternavn i Norge, at de kunne skape et helt nytt navn.

- Vi valgte å slå sammen de to etternavnene våre Lindseth og Utgårdsløkken. Det å slå sammen navnene ble riktig for å ivareta noe av den opprinnelige identiteten i noe nytt, og navnevalget Lindsløkken kom egentlig ganske raskt, sier hun.

Godkjent formelt og av familien

Den formelle prosessen gikk knirkefritt, og også i forhold til foreldre og andre i omgangskretsen har navnebyttet gått greit.

- Vi har en liten familie, og samtidig hadde begges besteforeldre på farssiden skiftet etternavn. Man kan sånn sett nesten se på det som en tradisjon i vår familie å skifte etternavn. En dag vil kanskje Ilada ønske å gjøre det samme, sier hun.

Brukt i Italia og Hellas

Corintha er altså ikke et typisk norsk navn, men på italiensk finnes kvinnenavnet Corinta.

- I 1981 var det 40 personer som het Corinta i Italia. Dette er den kvinnelige varianten av mannsnavnet Corinto, som det var 700 personer som het på samme tid, sier navneforsker Ivar Utne.

Navnene ble opphavelig brukt for personer med bakgrunn i byen Korint i Hellas, og dette var altså et fornavn.

Han forteller at han har funnet denne informasjonen om navnet i en italiensk navnebok.

Ikke vanlig i andre land heller

- Jeg finner imidlertid ikke Korinta, Corintha eller andre skrivemåter som likner i noen andre store navnebøker fra europeiske land. Jeg har også sett i store og ganske nye navnebøker fra Færøyene og Island, men finner ikke noe om navnet i eldre dansk eller færøysk heller, sier Utne.

Kanskje var det derfor ikke noe vanlig navn den færøyske kvinnen Camilla møtte hadde.

Vanlig å lage navn selv

Det å komponere navn selv er ifølge Utne ikke noe nytt.

Navn vi kanskje tenker på som gamle og nordiske, slik som Oddveig, Solfrid, Idar og Oddvar, er eksempler på selvlagde navn.

ARV FRA THAILAND: For foreldrene var det viktig at datteren fikk beholde sitt thailandske navn Ilada.
ARV FRA THAILAND: For foreldrene var det viktig at datteren fikk beholde sitt thailandske navn Ilada. Foto: Foto: Fotogaf Ingar Sørensen

- Foreldrene fant seg ikke til rette med de gamle navnene som hadde vært i bruk, og de ville derfor være kreative og lage nye navn. Ganske mange nye navn ble laget av ord eller deler som fantes i gamle nordiske navn, skriver han i boken "Hva er et navn?"

Noen navn er beskyttet

- Når det gjelder det å sette sammen etternavn slik Camilla og Olav Lindsløkken har gjort, syns jeg det er artig og fint. Jeg har vært i kontakt med noen som har satt sammen navn til ett før, men dette skal være mer vanlig i Sverige og også i USA enn i Norge, sier Utne.

Det å bytte etternavn går stort sett greit, men vær klar over at noen navn er beskyttet.

Er det mindre enn 200 personer som har dette etternavnet her i landet, krever dette spesiell godkjenning fra samtlige navnebærere.

Les også:

Dette avgjør om et navn er fint

Disse navnene velger de rike og velstående

Ja, vi skifter etternavn

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning