Lær barna å lese:

- La barna lese Donald

Vil du øke barnas leselyst? Da er tegneserier like gode verktøy som lettlest-bøker.

GØY Å LESE: Donald bidrar til leselyst, viser en ny undersøkelse.
GØY Å LESE: Donald bidrar til leselyst, viser en ny undersøkelse. Foto: Foto: Disney
Publisert Oppdatert

- Mine barn - og faren deres - har i stor grad lært seg å lese med Donald. Donald er egentlig best egnet til å lese på egen hånd, og barna har karret seg fram fra rute til rute, forteller Kine Brandrud.

Brandrud er norsklærer for første og andre trinn i barneskolen, og lærebokforfatter av norskverket Ordriket for barnetrinnet. Hun har ikke brukt Donald-blader i undervisningen i sine klasser, men er svært positiv til å la barn lese Donald som en del av lesetreningen.

- Hvis de liker å lese Donald, må de få lov til det. Motivasjon og leselyst er en viktig faktor i lesing, sier hun.

Du kan selv gjøre mye for å vekke barnas leseinteresse. Her er noen gode råd på veien til leselykke.

Foretrekker Donald

En ny undersøkelse gjort blant 600 andreklassinger ved 19 norske skoler viste at barn som leser Donald, er også mer glade i å lese generelt. Undersøkelsen, som er utført av Egmont Kids Media, kartla elevenes leseglede både før og etter at de hadde fulgt et pedagogisk undervisningsopplegg som tok bladet Donald Junior i bruk.

- Undersøkelsen viste at 8 av 10 barn liker å lese Donald. Vi så også en sterk sammenheng mellom høy Donald-leseglede og høy generell leseglede, forteller Bente Skogsrud, markedssjef i Donald Duck & Co.

Skogsrud fortalte om undersøkelsen onsdag morgen på TV2s God morgen Norge, sammen med blant annet kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen. Isaksen har tidligere avslørt seg som stor Donald-fan.

- Donald både underholder og underviser, har kunnskapsministeren uttalt.

Barna i undersøkelsen rapporterte i stor grad at de foretrakk å lese Donald framfor andre tekster. Det gir ingen grunn til fortvilelse, mener Skogsrud, ettersom det å lese Donald i seg selv øker sjansen for at barna også liker å lese andre tekster.

- Barna sier at det å lese Donald gir høy lesemotivasjon. Donald-fans er mer positive til lesing generelt, og vi er veldig glade for at Donald fortsetter å gi norske barn leseglede i en tid med stor konkurranse fra andre medier, sier Skogsrud.

Disse bøkene gir barna leselyst, sier norske bibliotekarer.

LESELYST: Gutter generelt har andre lesevaner enn jenter. Tegneserier kan gi like god lesetrening som bøker.
LESELYST: Gutter generelt har andre lesevaner enn jenter. Tegneserier kan gi like god lesetrening som bøker. Foto: Foto: Disney

- For fokusert på skjønnlitteratur

Gode råd for økt leselyst:

  • Vær et godt forbilde. Ser barna at du leser, vil det øke deres leselyst.
  • Vis at lesing både er nyttig, koselig og gir gode opplevelser. Å lese en vaffeloppskrift eller en tegneserie er like god lesetrening som å lese en bok.
  • Sørg for at barna har lesestoff lett tilgjengelig. Legg for eksempel noen bøker og blader på do.
  • Pass på at tekstene ikke er for vanskelige. Det tar motet fra en gryende leser.
  • Les sammen. Bytt på å lese for eksempel annenhver setning, annenhver tegneserierute eller annenhver side i en bok.
  • Tilpass lesetidspunktet etter barnets ønske. Å lese ved kjøkkenbordet etter å ha gjort lekser kan få preg av plikt, mens lesing på senga før leggetid kan virke mer lystbetont.
  • Bruk biblioteket, og spør bibliotekarene om råd.

Kilde: Kine Brandrud

Lesing er en handling med tre avgjørende faktorer: Avkoding, forståelse og motivasjon.

Men hva hvis motivasjonen dukker opp kun når Donald legges på bordet?

- Det er helt greit, sier norsklærer og lærebokforfatter Kine Brandrud.

- Hvis barna liker å lese Donald, bør de få lese Donald. I norsk leseopplæring har vi vært veldig fokusert på skjønnlitteratur. Men spesielt hos gutter er det helt andre typer tekster som gir leselyst. Gutter foretrekker ofte faktabøker, tegneserier eller nyttelesing, for eksempel bruksanvisninger, sier Brandrud.

Det er derfor ingenting i veien med å la barnet ditt lese vaffeloppskrifter eller monteringsanvisninger for sparkesykler i stedet for skjønnlitteratur, mener Brandrud, hvis målet er at barnet skal lære å lese.

- Foreldre trenger ikke være redd for at barnet ikke leser "riktige" tekster. Den strukturerte lesetreningen kan skolen ta seg av. Hjemme kan barna lese helt andre ting, sier Brandrud.

Gutter leser mindre enn jenter. Slik øker du guttenes leselyst.

Viktige forbilder

Foreldre er viktige forbilder for barna når det gjelder lesing. I Storbritannia konkluderte en undersøkelse for noen år siden med at gutters lesemotivasjon i stor grad var koblet til far som forbilde. Hvis far selv leste, både for seg selv og for barna, bidro det til å øke guttenes leselyst.

- Far må på banen, det er viktig for guttenes lesemotivasjon, sier Brandrud.

Hun minner om at det å lære seg å lese er en slitsom oppgave, og slett ikke noe som faller oss naturlig. Da er leselyst avgjørende for at et barn skal orke å gå i gang med lesingen.

- Donald er egentlig ikke særlig lettlest, språket er ofte ganske vanskelig. Men motivasjon gjør at barnet klarer å lese mye av teksten likevel. Donald forsyner leseren med overkommelige biter, og kan kanskje gi barnet nok mestringsfølelse til at det etter hvert går over til bøker også.

DONALD I SKOLEN: Markedssjef Bente Skogsrud i Donald Duck & co mener barn kan få økt leseglede av å lese Donald.
DONALD I SKOLEN: Markedssjef Bente Skogsrud i Donald Duck & co mener barn kan få økt leseglede av å lese Donald. Foto: Foto: Egmont Kids Media

Foreldre.no og Egmont Kids Media eies begge av Egmont.

Les også:

Gå på bokstavjakt med barna

Lekselesing: Kast ball til gangetabellen

Frankie begynte å lese da han var ni måneder gammel

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning