Lykkelig barndom

Slik gjør du barnet ditt lykkelig

10 enkle råd som gir barnet ditt en lykkelig barndom.

Vær nær: Barn som får mye kos og berøring fra foreldrene blir mer harmoniske og mindre aggressive enn barn som ikke klemmes så ofte.
Vær nær: Barn som får mye kos og berøring fra foreldrene blir mer harmoniske og mindre aggressive enn barn som ikke klemmes så ofte. Foto: FOTO: Colourbox
Publisert Oppdatert
En tur i akebakken:  Å sette av tid til små, gode opplevelser i hverdagen bidrar til å gjøre barna dine lykkelige.
En tur i akebakken: Å sette av tid til små, gode opplevelser i hverdagen bidrar til å gjøre barna dine lykkelige. Foto: FOTO: Colourbox

Tips for en lykkelig barndom

1.Gi barna gode opplevelser

2.Vær raus med trøst og kos

3.Elsk barna for den de er

4.Vis følelser

5.Vær positiv

6.Hjelp barna å få venner

7.La barna hjelpe til

8.Sørg for gode søvnrutiner

9.Lær barna å oppmuntre seg selv

10.Vær aktive sammen

Den fineste gaven foreldre kan gi barna sine, er en lykkelig barndom. Men hvordan gjør du det?

Hege Bakke i Rådet for psykisk helse mener foreldre bør begynne å tenke på barnas psykiske helse allerede fra de er nyfødte. Rådene under kan fungere som en idébank for foreldre, mener hun.

Psykolog og forsker ved Folkehelseinstituttet Evalill Karevold framholder foreldrenes tilstedeværelse, både fysisk og psykisk, som viktige forutsetninger for at barn skal ha det bra.

Her er rådene de er enige om at virker:

1. Gi barna gode opplevelser

Når barn blir spurt hva de ønsker seg mer av, er det små, fine opplevelser sammen med voksne som står høyest på ønskelisten. Det holder lenge med en ettermiddag i parken, å gå sammen på kino eller å drikke kakao foran peisen.

- Positive følelser bygger ressurser i barnet. Det handler om å sette av tid sammen med barnet til å gjøre gode ting sammen, slik at barnet blir kjent med hvordan det har det når det har det bra. Det gir trygghet og mening til barnets liv, sier Bakke.

- Det som bidrar mest til barns lykke er tid sammen med foreldrene eller andre betydningsfulle voksne. Alle opplevelser forsterkes når vi kan dele dem med noen vi er glad i, sier Karevold.

2. Vær raus med trøst og kos

Forskere mener at barn som får mye berøring, blir mer harmoniske, roligere, mindre aggressive og mindre stresset enn barn som berøres lite.

- Fysisk nærhet til foreldrene gir barn økt trygghet. Så enkelt er det, forklarer Bakke.

- Berøring er et uttrykk for emosjonell nærhet. Jeg vil tro at foreldre som tar mye på barnet sitt, også er nær dem følelsesmessig. Fysisk og emosjonell nærhet henger sammen, sier Karevold.

3. Elsk barna for den de er

Vis barna gjennom både ord og handling at du elsker dem for den de er og er glad i dem uansett. Gi ros, og vær tydelig på hva du roser dem for.

- Det er viktig at barn opplever at de blir sett, hørt og satt pris på for den de er, og ikke bare den vi ønsker at de skal bli, sier Bakke.

- Det er viktig å skille mellom selvfølelse og selvtillit. Selvtillit handler om hva du gjør, mens selvfølelse handler om hvem du er. Vi foreldre har kanskje ubevisst lettere for å gi ros knyttet til prestasjoner, enn til hvem barna er som mennesker, tror Karevold.

4. Vis følelser

Barn trenger å forstå egne følelser for å kunne takle dem på en god måte. Vis dine egne følelser, og snakk om barnets følelser når hun er sint, trist, redd, skuffet eller glad.

- Å kunne identifisere egne og andres følelser er en viktig sosial ferdighet, som hjelper barnet til å forstå verden og seg selv, forklarer Bakke.

- Barna må lære nyansene mellom følelser, og at det finnes flere følelser enn bare sint og glad. Det er viktig å forstå hele følelsesspekteret, da blir barna bedre utrustet til å gå ut i verden og møte andre, sier Karevold.

5. Vær positiv

Snakk med barna om ting de er opptatt av. Vis interesse for barnehage, skole eller fritidsaktiviteter. Snakk sammen ved leggetid om dagen som er gått, og fokuser på de positive hendelsene i stedet for de negative.

- Positivitet er smittsomt. Å lære barna en positiv måte å tilnærme seg andre på, øker sjansen for at de skal få positiv respons tilbake, sier Bakke.

- Foreldre er rollemodeller for barna, og hvis de er positive vil barna også lære seg det. Positive mennesker får mer positiv feedback, og positive barn får lettere kontakt med andre barn, sier Karevold.

6. Hjelp barna å få venner

Alle trenger minst én god venn. La barna ha med venner hjem, ha med seg en venn på kino eller skogstur, og si oftere ja enn nei til aktiviteter sammen med barnas venner.

- Vennskap er viktig for å beherske den sosiale arenaen, og gir barna andre sosiale ferdigheter enn vi foreldre kan gi dem, sier Bakke.

- Relasjoner mellom jevnaldrende er noe annet enn mellom barn og voksne. Barn trenger å lære begge deler. Hvis barnet er sjenert, bør foreldrene gi det noen verktøy for å nærme seg andre barn, for eksempel i form av helt konkrete setninger barnet kan bruke for å få kontakt, sier Karevold.

7. La barna hjelpe til

Gi barna oppgaver de kan mestre. La dem hjelpe til med rydding, matlaging eller hagearbeid. Også barn liker å føle at de er til nytte og hjelp for andre.

- Det å beherske og forstå sin egen hverdag og livet rundt seg gir tilhørighet og mestring, som igjen er viktige forutsetninger for lykke, sier Bakke.

- Å utføre relevante oppgaver gjør at barnet føler det har bidratt. Det er viktig for lykkefølelsen, sier Karevold.

8. Sørg for gode søvnrutiner

Forskning viser at for lite søvn kan føre til dårlig humør, dårligere hukommelse og svekket immunforsvar. Selvfølelsen stiger når man er uthvilt, mens enkle oppgaver kan virke uoverkommelige dersom man har sovet for lite.

- Søvn har stor innvirkning på vår psykiske helse. Trøtte barn blir ukonsentrerte, slitne og umotiverte, sier Bakke.

- Søvn er ekstremt viktig for emosjonsregulering både hos voksne og barn. Impulskontroll er vanskeligere når man er trøtt, og man har lettere for å overreagere og ty til tårene, påpeker Karevold.

9.Lær barna å oppmuntre seg selv

Barn som klarer å snakke positivt, oppmuntrende og støttende til seg selv i vanskelige situasjoner, blir mer optimistiske og gir sjeldnere opp når de opplever at noe er vrient. Vis at du stolt av barna når de gjør noe bra eller mestrer en ny situasjon.

- Ingen er beskyttet mot negative hendelser, derfor er det viktig å lære barnet ditt å møte dem. Lærer du barnet ditt å motivere seg selv i vanskelige situasjoner, vil det stå bedre rustet når livet byr på motgang, sier Bakke.

- Det er lurt å lære barnet å mestre vanskelige situasjoner selv. Barn som har evnen til å dra seg selv opp, riste av seg dårlig humør og komme seg videre i stedet for å gnage på det som er vrient, har bedre beskyttelse når de møter motgang, sier Karevold.

10. Vær aktive sammen

Den beste måten å være aktiv på er gjennom lek. Å hoppe, løpe, klatre, huske, ake, gå på skøyter eller spille fotball sammen med barna gir dere både fine opplevelser, nært samhold og god helse.

- Å være aktiv er ikke bare viktig for motoriske ferdigheter, men også for samvær med andre barn. Hjelper du barna å mestre ting andre barn gjør, gir du dem en lettere vei inn i vennskap, forklarer Bakke.

- Å være flink i fysiske aktiviteter kan gi barnet en god mestringsopplevelse og veie opp for eventuell sjenanse, for eksempel. Jeg tror det kan være viktig å sette barnet i gang, og så kanskje trekke seg litt unna. Barn har behov for å vite at du er der, men trenger ikke at du leker aktivt sammen med dem hele tiden. Jeg har mer tro på tilstedeværelse, å være tilgjengelig når barnet trenger deg. Kvantitet foran kvalitet. Men å leke sammen kan gi barnet gode opplevelser, sier Karevold.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning