Barn og trening

For mye trening i barneår kan gi senskader

Barn som lykkes i idrett har trent allsidig og lystbetont, og har hatt støttende foreldre.

TRENINGSMENGDER: Barns trening bør foregå på deres egne premisser.
TRENINGSMENGDER: Barns trening bør foregå på deres egne premisser. Foto: Foto: Colourbox.com
Publisert Oppdatert

Det skrives mye om barns fysiske aktivitetsnivå, og om at stadig flere barn blir overvektige. Det klare rådet fra alle fagmiljøer er at barn bør være i fysisk aktivitet hver eneste dag, og gjerne mer enn bare å gå frem og tilbake til skolen.

Forskning har også vist at fysisk aktivitet gir barn mange gevinster i tillegg til det rent fysiologiske.

I en rapport fra Helsedirektoratet fremheves det at både språk- og matteferdigheter stimuleres når barn får fysiske utfordringer.

Overtrent?

Men hva når det blir for mye fysisk aktivitet?

- For mye trening kan få negative konsekvenser både fysisk og psykisk, sier førsteamanuensis ved Norges idrettshøgskole (NIH), Eystein Enoksen, overfor Klikk.no.

Les også: Sprek som liten - sprek som stor

Benskjørhet

SAMVÆR: Foreldres deltagelse i barnas fysiske aktiviteter gir positive effekter på deres opplevelse og idrettsglede.
SAMVÆR: Foreldres deltagelse i barnas fysiske aktiviteter gir positive effekter på deres opplevelse og idrettsglede. Foto: colourbox.com

En jente på 11 år driver med rytmisk sportsgymnastikk (RS) i en klubb utenfor Oslo. Hun tilhører toppen i sin årsklasse.

For å nå dit trener hun 24 timer i uken, i tillegg til konkurranser. Til sammenligning ligger en toppidrettsutøver på en ukesdose på 30 timer.

- Vi tror en slik treningsmengde for en 11-åring er for mye. Mengden har selvfølgelig sammenheng med at RS er en spesielt krevende idrett, sier Eystein Enoksen.

Han mener likevel at en slik treningsmengde kan få negative konsekvenser.

Mister mensen

Menstruasjon kan utebli. Det kan igjen føre til benskjørhet senere i livet.

"Unge utøvere som mister menstruasjonen i lange perioder, risikerer å ikke oppnå forventet maksimal benmasse. Dermed har de mindre benmasse "å gå på" når det aldersbestemte bentapet, som skjer med oss alle, setter inn fra slutten av 20-årene", skriver journalist Merethe Johannessen i Pasienthåndboka.

- Er man god i idrett på den tiden, er man ofte flink til flere ting. Alt kan være kjekt i utgangspunktet, men så blir treningsmengdene samlet altfor store. 13-14-åringer skal også gjøre normale ting som lekser og være med venner og sove godt. De aller, aller fleste skal ikke bli idrettsutøvere av yrke, sier trener Yngvar Andersen til helseprogrammet Puls på NRK.

Les også: Slik kan du se om barnet har leddsmerter

Foreldre presser på

Ifølge Enoksen velger barn idrett ut ifra en vurdering av det sosiale, om det er gøy og om det skaper mestringsfølelse.

- Dersom noen av disse elementene blir borte, svekker det interessen for å drive med idretten.

Og dersom det er foreldre som står bak og presser, med krav om prestasjoner, kan det få psykiske konsekvenser.

- Prestasjonspress kan skape prestasjonsangst, som lettere kan oppstå ved for mye trening, og angst kan være en vond følelse å ta med seg videre i livet, utdyper Enoksen.

Blir utbrent

- Dersom barn bruker altfor mye av sin fritid på trening og konkurranser, kan det føre til at de blir utbrent og går lei. Noen kan også få psykiske problemer, supplerer førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, Jan Emil Ellingsen.

Og ifølge førsteamanuensis ved Høgskolen i Telemark, Ingunn Fjørtoft, viser forskningen at for mye trening, ofte med press fra foreldre og trenere, kan føre til inaktivitet senere i livet som følge av at barnet gikk lei i ung alder.

Les også: Foreldres frykt gjør barn fete

Stigende treningsmengder

Ifølge rådgiver i Helsedirektoratet, Nina Strand Ølnes, finnes det ingen oppleste anbefalinger om hva som er et fornuftig treningsnivå for barn, men direktoratets tilråding er minimum 60 minutter hver dag, i en blanding av moderat og hard aktivitet.

- Vi mener at en fornuftig treningsmengde for en 12-åring er tre til fire ganger i uken, sier Eystein Enoksen.

For en 15-åring mener han at trening hver dag er et akseptabelt nivå, mens ungdom i slutten av tenårene godt kan klare å trene to ganger hver dag.

- Treningsmengden bør bygges gradvis opp over en tiårsperiode, for kanskje å nå en topp rundt 20-års alderen.

En svensk undersøkelse som omfatter landslagsutøvere i ishockey - viser at de beste topputøverne har ligget på tre ganger i uken i starten av tenårene, for så å øke treningsmengden i 16-årsalderen.

Les også: - Tren sammen med barna

Varierende trening

Den samme svenske undersøkelsen understreker også viktigheten av variert trening.

Studien viser at de som spesialiserer seg tidlig, har mindre mulighet for å nå toppnivået i sin idrett enn dem som deltar i forskjellige aktiviteter.

LYSTBETONT: Barns fysiske aktiviteter må være lystbetonte for at de selv skal ønske å holde på med dem og ikke falle ut av idretten for tidlig.
LYSTBETONT: Barns fysiske aktiviteter må være lystbetonte for at de selv skal ønske å holde på med dem og ikke falle ut av idretten for tidlig. Foto: Foto: Colourbox.com

"Att träna året runt flera gånger i veckan gör inte att man blir bättre, utan man riskerar bara att tröttna.", konstateres det blant annet.

Perspektivet om variasjon understrekes også av Eystein Enoksen ved NIH.

- Trivsel, trygghet, tilhørighet og tilpasset aktivitet er nøkkelord her.

Les også: Hvilken foreldretype er du

Støttende foreldre

Ifølge Jan Emil Ellingsen viser forskningen at barn med støttende foreldre, som forsøker å gi barna sine en positiv idrettsopplevelse, når lengre enn barna som har prestasjons- og resultatfokuserte foreldre.

- Støttende foreldre er positivt opptatt av barna på deres egne premisser. All psykologi viser at for stort press på å bli best, ofte kan resultere i det motsatte. Fokus på mestring og oppgaver vil gi best resultater på sikt.

Hvor mye synes du et barn skal trene? Delta i debatten.

VARIERT: Variasjon i aktivitetene er avgjørende for barns positive idrettsopplevelse, som for eksempel en sykkeltur i stedet for den vante fotballtreningen.
VARIERT: Variasjon i aktivitetene er avgjørende for barns positive idrettsopplevelse, som for eksempel en sykkeltur i stedet for den vante fotballtreningen. Foto: Foto: Laurence Mouton/Colourbox

Les også:

Barnehagens drømmeforeldre

Allergikere bør ta treningsfri

Slik pusser du barnas tenenr riktig

De beste rosevinene

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning