Barn og mobbing

Dette avslører om barnet ditt blir mobbet

Hodepine, stiv nakke og magevondt er noen av faresignalene.

TRIST OG VONDT: Barn som blir mobbet, sliter ofte med hodepine, magevondt, rygg- og nakkesmerter. Det kan være verdt å undersøke nærmere hvorfor barnet ditt har fått disse plagene.
TRIST OG VONDT: Barn som blir mobbet, sliter ofte med hodepine, magevondt, rygg- og nakkesmerter. Det kan være verdt å undersøke nærmere hvorfor barnet ditt har fått disse plagene. Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com
Publisert Oppdatert

Barn forteller ikke nødvendigvis til foreldre, lærere eller andre voksne at de blir mobbet.

I slike tilfeller kan de kroppslige plagene som mobbing ofte forårsaker, være faresignaler som bør få varsellampene til å blinke hos observante foreldre.

Er englebarnet ditt en mobber? Her er tegnene du kan se etter.

Hodepine, kvalme, svimmelhet og sengevæting

- Det har lenge vært kjent at depresjon, angst, lav selvfølelse og spiseforstyrrelse har sammenheng med det å bli mobbet. I den senere tid har det imidlertid blitt klart at også fysiske lidelser kan være knyttet til det å være offer for mobbing, bekrefter Tove Flack, universitetslektor ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger .

Hun forsker på barn som mobber, og skriver sin doktorgradsavhandling om temaet.

Studier viser at barn som blir mobbet, har mer enn dobbelt så stor sjanse for å få psykosomatiske symptomer som hodepine, magesmerter, kvalme, svimmelhet, sengevæting og søvnproblemer enn andre barn.

Både barn som er offer for mobbing og barn som både er mobber og offer har større risiko for å utvikle slike psykosomatiske problemer, forteller Flack til Foreldre.no.

Uforklarlige plager

Tegn på at barnet kan bli mobbet

Selv om barn benekter at de ikke har det bra på skolen, så bør forholdet sjekkes ut når barnet har psykiske eller fysiske symptomer på at noe er galt.

Dette kan foreldre være oppmerksomme på:

1. Fysiske skader, kutt, blåmerker, ødelagte klær som barnet ikke kan forklare.

2. Tap av leker, klær, penger, utstyr, skolebøker etc.

3. Vil ikke gå på skolen eller være med på aktiviteter sammen med klassevennene.

4. Har ikke lyst til å ta skolebussen.

5. Er redd for å være alene, vil at du skal være i nærheten. Kan bli klengete.

6. Endrer atferd, blir tilbaketrukken eller sint.

7. Er trist og lei, engstelig eller deprimert over tid.

8. Klager over fysiske plager som hodepine, magesmerter, svimmelhet.

9. Har vanskeligheter med å sove.

10. Gråter seg ofte i søvn.

11. Endring i spisevaner. Spiser lite eller trøstespiser.

12. Begynner å plage søsken eller barn som er mindre eller svakere.

13. Mister venner ganske plutselig og vil ikke være med de gamle vennene.

14. Går tilbake faglig på skolen.

15. Gir uttrykk for at hun eller han ikke er god nok og ikke betyr noe.

16. Mister livsgnist og snakker om selvmord.

Kilde: Tove Flack, universitetslektor ved Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.

Professor Lars Lien ved Høgskolen i Hedmark står sammen med andre forskere bak en studie, hvor målet er å beskrive forekomsten av mobbing og psykiske plager blant elever i Oslo, samt analysere sammenhengen mellom mobbing, psykiske problemer og muskel- og skjelettlidelser.

Ifølge Lien kan mobbing være årsak til en rekke mentale og kroppslige plager, som gjerne kan virke litt vage eller uforklarlige på foreldrene.

- Vår studie viser at hodepine, magevondt, skulder-, nakke- og ryggsmerter har en sterk sammenheng med angst og depresjon. Har et barn ofte hodepine, er det viktig å være klar over at det kan det ligge noe bak som utløser plagene, for eksempel mobbing, sier Lien til Foreldre.no.

Har barnet ditt tidligere vært friskt, men nå klager gjentatte ganger over hodepine, uforståelige magesmerter og vond nakke, kan det være lurt å ha i bakhodet at det kan være noe psykisk som er årsaken.

Kanskje klarer ikke barnet seg så bra i barnehagen eller på skolen?

Spør barnet direkte

Forsker Tove Flack er enig.

- Foreldre og pedagoger må bli mer bevisst på at psykosomatiske symptomer, i tillegg følelsesmessige og sosiale vansker, kan ha sammenheng med mobbing, sier hun.

Å spørre barn og unge som har fysiske symptomer om hvordan de har det i forhold til medelever, kan være viktig.

- Hvis vi ønsker at barn skal spørre oss voksne om hjelp, må vi invitere dem til å gjøre det. Vi kan se etter ulike kjennetegn på at barn ikke har det godt, og deretter spørre barnet direkte om det har sammenheng med at de blir mobbet.

For noen barn kan det å bli spurt være nok til at de begynner å snakke, mener Flack.

Lege og helsesøster må grave mer

Dessverre er det ofte slik at når barn med infeksjons- og smertetilstander eller anspent muskulatur blir sendt til lege eller helsesøster, så settes ikke plagene i sammenheng med angst eller depresjon.

- Barnet sendes til fysioterapeut for nakke- og ryggplagene, eller det får smertestillende mot hodepinen. De voksne må ta de kroppslige symptomene videre, og undersøke hva som kan ligge bak, sier Lars Lien, og oppfordrer foreldre og helsepersonell til å tørre å trenge dypere inn i barnas problemer.

- Helsepersonell bør vurdere mobbing som en mulig innvirkende faktor når de møter barn og unge med psykiske og fysiske helseproblemer, sier han.

- Det er selvsagt ikke sånn at alle som blir mobbet, får disse symtomene. Og ikke alle som har disse symptomene, blir nødvendigvis mobbet. Men vår studie viser faktisk at kroppslige plager er mer vanlige enn psykiske, som en følge av mobbing. Det er altså svært ofte at mobbing setter seg som smerter i rygg og skuldre, understreker han.

Se etter barnets kroppsspråk

Selv om barn benekter at de ikke har det bra på skolen, så bør forholdet sjekkes ut når barnet har psykiske eller fysiske symptomer på at noe er galt, mener Tove Flack.

- Barn kan være flaue og føle det ydmykende å fortelle at de blir avvist og plaget av andre barn. Det kan medføre at de bare rister på hodet eller benekter det du spør om.

Det er viktig å se nøye etter hvordan barnet reagerer når du spør direkte om mobbing. Se etter kroppsspråket og lytt til hva barnet sier.

Barn kan også være redde for å si ifra fordi de ikke vet hva som da vil skje.

- Hvis de voksne ikke håndterer situasjonen på en god måte, kan det bli verre for barnet. Det har dessverre mange barn erfart.

Mest mobbing de første skoleårene

Ifølge professor Lars Lien er mobbing er mest utbredt de første skoleårene, og avtar noe med økende alder, hos både jenter og gutter.

Men mobbing skjer ikke bare på barne- og ungdomsskolen, det forekommer også i barnehagen og på videregående skole. Noen blir utsatt for mobbing gjennom alle barne- og ungdomsårene og videre opp i voksen alder.

Én av fire foreldre har registrert mobbing i den barnehagen barna deres går i, ifølge en undersøkelse tidligere utført av Foreldre & Barn

Vis til opplæringsloven

Det å bli avvist av andre barn gjennom hverdagen, kan oppleves som minst like ille som det å bli fysisk mobbet.

Mange barn og unge som blir mobbet, forteller at de heller tar imot slag og blåmerker enn å bli utestengt og avvist, ifølge forsker Tove Flack.

- Det er viktig å ta kontakt med skolen om man på bakgrunn av symptomer og observasjoner av barnet mistenker at ens eget barn blir mobbet. Be om et møte og be om at skolen oppretter et enkeltvedtak etter paragraf 9a i opplæringsloven, oppfordrer hun.

Skolen har plikt til å sørge for at barn trives på skolen og undersøke om mobbing foregår, når det er mistanke om dette.

Les også:

Disse spørsmålene bør du ikke stille barna

Tegn på at barnet mistrives i barnehagen

Slik oppdager du om barnet ditt er en mobber

Gi barnet selvtillit

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning