Avslørende søkeord:

Hei, Google. Er datteren min overvektig?

Nei. Og sønnen din er heller ikke et geni.

KJÆRE GOOGLE: Hvilke ord foreldre søker på, sier noe om hvilke egenskaper de legger merke til hos sine barn.
KJÆRE GOOGLE: Hvilke ord foreldre søker på, sier noe om hvilke egenskaper de legger merke til hos sine barn. Foto: FOTO: Skjermdump Google
Publisert Oppdatert

- Søkeordene fra Google kan vise en tendens til hva foreldre bekymrer seg for når det gjelder barna sine, sier Hanne Haavind, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo.

Med andre ord: Jenters selvfølelse forventes å handle ganske mye om hvordan andre oppfatter dem, mens gutters selvfølelse oftere forventes å handle om hvordan de oppfatter seg selv.

Derfor er foreldre opptatt av om døtrene er overvektige, og om sønnene er smarte. Bare spør Google.

Google er vår tids orakel. Det brukes flittig av de fleste foreldre, blant annet når barna er syke. Et kjapt søk på "Vannkopper symptomer" eller "gå i barnehagen med ørebetennelse", og du har en svært effektiv førstelinjetjeneste.

Avslører foreldre

Men da New York Times-spaltist Seth Stephens-Davidowitz ville undersøke hva amerikanske foreldre var mest opptatt av å spørre Google om når det gjaldt barna sine, oppdaget han store forskjeller for gutter og jenter.

For mens foreldre var mest opptatt av å spørre Google om sønnenes intelligens, viste Googles søkedata at bekymringen for døtrene handlet først og fremst om utseende.

Haavind tror ikke det er noen særlig forskjell mellom hva amerikanske og norske foreldre ser etter hos sine barn.

- Slike søkeord gjør det lett å se hva foreldre er opptatt av på vegne av sønnen eller datteren. Bekymringen setter inn på et tidligere tidspunkt for jenter når det gjelder utseende, og for gutter når det gjelder selvstendig tankekraft. Vi ville nok sett et lignende mønster om vi gjorde den samme analysen her i Norge.

Stygge døtre og begavede sønner

FORSKJELLIGE FORVENTNINGER: Professor i psykologi Hanne Haavind har forsket på foreldres forventninger til gutter og jenter.
FORSKJELLIGE FORVENTNINGER: Professor i psykologi Hanne Haavind har forsket på foreldres forventninger til gutter og jenter. Foto: FOTO: Universitetet i Oslo

Av alle engelskspråklige Google-søk som begynner med ordene "Er min 2-åring", er det mest vanlige neste ordet " begavet". Men spørsmålet blir ikke stilt like ofte om jenter som om gutter.

New York Times-spaltisten avdekket at at google-søket "Er sønnen min begavet?" forekommer to og en halv ganger så ofte som søkeordene "Er datteren min begavet?". Lignende forskjell fant han for søket "Er sønnen min et geni?".

Så hva spør foreldre Google om når det gjelder sine døtre? Jo, alt som handler om utseende.

Søkeordene "Er datteren min overvektig?" er blitt tastet inn av bekymrede foreldre dobbelt så mange ganger som søkeordene "Er sønnen overvektig?".

Søkedata fra Google viser at foreldre også i langt større grad spør nettorakelet om datteren er stygg eller vakker, enn om sønnene er det.

- Ville sett det samme i Norge

Haavind understreker at hun tror foreldre jevnt over ønsker både skjønnhet og klokskap for sine barn, både sønner og døtre. Men det blir likevel en forskjell i hvordan vi vektlegger disse egenskapene hos barna.

- De aller fleste foreldre i dag sier at de oppdrar guttene og jentene sine likt, men at de tidlig oppdager at barna har forskjellige egenskaper og interesser. Foreldre starter derfor med å forsøke å hjelpe barna til å bli slik de oppfatter at barna selv ønsker å være.

Her er 20 tegn på at barnet ditt er et geni - og ingen av dem handler om kjønn.

- Kjønn har stor sosial betydning

Haavind har selv forsket på hvordan foreldre har ulike forventninger til barn i fireårsalderen, og påpeker at det er stor forskjell på hvordan foreldre tolker gutter og jenter. Som eksempel bruker hun et fire år gammelt barn som viser interesse for noen av de tingene som voksne bruker når de gjør husarbeid.

- Generelt sagt: Når en liten jente viser interesse for kjøkkenredskaper eller kosten og skummet i oppvaskkummen, vil mor tenke at det er en begynnende interesse for å være med og lære noe, og derfor gjerne ta henne med på husarbeidet. Når en liten gutt viser den samme interessen, vil mor tenke at han liker å slamre med grytelokk eller leke og søle med vann, og så la ham få holde på med det, sier Haavind, og utdyper:

- Hva vi ser som en iboende kraft i barnet og hva vi tolker som noe barnet gjør fordi det er et barn og som dermed vil gå over, blir forskjellig for jenter og gutter. Foreldre ser ikke bare etter tegn på hvem barnet er i dag, men tolker dette også som tegn på hvor sønnen eller datteren deres er på vei hen.

- Hva sier det om vårt samfunn at foreldre vektlegger forskjellige preferanser og gryende egenskaper hos gutter og jenter?

- Oppveksten til jenter og gutter har forandret seg mye de siste 30 årene, men vi skal ikke tro at det nå er blitt helt likt. Kjønn har fortsatt stor sosial betydning. Vår oppfatning av andre blir uunngåelig preget av hvilket kjønn de har, og konsekvensene av dette er noe vi må diskutere. Særlig jenter har fått mye større rom for utfoldelse, men forventningen om at de har et ansvar for å vekke behag i andre har ikke forsvunnet av den grunn, sier Haavind.

I Sverige er det blitt trendy å forsøke å motarbeide dette gjennom kjønnsløs barneoppdragelse.

Tilbake til Google. Det kan selvfølgelig være slik at søkeordene har en sammenheng med virkeligheten. Det kan jo være logiske, statistiske årsaker til at foreldre oftere lurer på om sønner er genier og døtre er overvektige.

Feil. I USA har jenter 11 prosent større sannsynlighet enn gutter for å kvalifisere til skoleprogrammer for begavede barn. 30 prosent av amerikanske jenter er overvektige, mens 33 prosent av guttene er det.

Det handler ikke om først og fremst om hvordan barna er. Det handler om hva foreldre legger merke til.

Bare spør Google.

Les også:

Frøken eller tøffing?

Sju av ti 7-åringer vil slanke seg

Tjener rått på kjønnsbestemte leker

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen