Gravide i arbeidslivet

I disse yrkene får du ikke lov til å jobbe når du er gravid

Har du noen gang sett en høygravid flyvertinne?

GRAVID PÅ JOBB: Viste du at du kan få svangerskapspenger hvis du er frisk under graviditeten, men ikke kan fortsette i jobben fordi det kan være helsefarlig?
GRAVID PÅ JOBB: Viste du at du kan få svangerskapspenger hvis du er frisk under graviditeten, men ikke kan fortsette i jobben fordi det kan være helsefarlig? Foto: Illustrasjonsfoto: Thinkstock
Publisert Oppdatert

Det er ingen selvfølge at du kan jobbe gjennom hele graviditeten selv om du er i god fysisk form. Du har for eksempel garantert ikke sett en høygravid flyvertinne vagge nedover midtgangen, og grunnen er enkel:

- Ifølge Luftfartsloven kan flyvertinner fly fram til 26. svangerskapsuke ved et normalt svangerskap, men de fleste går på bakken mye tidligere. Da forsøker vi å omplassere dem til andre arbeidsoppgaver, dette klarer vi nå å løse på en god måte. I tilfeller der vi ikke klarer å skaffe arbeidsoppgaver på bakken, og den gravide ikke ønsker å fly fordi de er redd for skader på fosteret, kan de søke om svangerskapspenger gjennom sin lege eller jordmor, forteller Anne M. Birkeland, spesialist i arbeidsmedisin og flylege hos SAS.

Hvem kan få svangerskapspenger? Delta i debatten her.

Ifølge Birkeland er grunnen til at flyvertinner ikke vil jobbe gjennom hele graviditeten at de kan være redde for at kosmisk stråling vil påvirke fosteret når de flyr, eller at de opplever at arbeidsbelastningen i yrket ikke lar seg forene med å være gravid.

Svangerskapspenger

Svangerskapspenger gis til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret. Det er at krav at det ikke er mulig med omplassering eller tilrettelegging til annet arbeid.

Kilde: NAV

Stønad til friske gravide

Svangerskapspenger gis til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i jobben mens de er gravide, fordi det kan være skadelig for barnet.

I 2011 var det ifølge NAV 3918 kvinner som mottok svangerskapspenger.

- For å få svangerskapspenger er det et krav at det ikke er mulig med omplassering til annet arbeid eller tilrettelegging på arbeidsplassen. Lege eller jordmor må på svangerskapskontroll fylle ut et skjema om behov for tilrettelegging som kvinnen tar med til arbeidsgiver. Hvis tilrettelegging er umulig, tar hun skjemaet med til NAV for å få svangerskapspenger, informerer Ebba Wergeland, overlege i Arbeidstilsynet.

I tillegg til flyvertinner er andre utsatte yrker blant annet: piloter, barnehageansatte, sykepleiere som jobber mye nattarbeid, malere, butikkarbeidere som ikke har mulighet til å sitte, sveisere, frisører og laboratoriearbeidere.

Kan du fortsette i jobben dersom du reduserer arbeidstiden, er det også mulig å få graderte svangerskapspenger.

Utsatte yrker og bransjer

  • Arbeidsplasser hvor man håndterer løsemidler og eksponeres for ioniserende stråling.
  • Laboratoriearbeid, pga. kjemiske og biologiske faktorer.
  • Landbruk og gartnerier, pga. plantevernmidler og andre kjemiske faktorer.
  • Industri med partikkelforurensninger og sveisearbeid.
  • Arbeidsplasser med stor støybelastning eller mye vibrasjoner.
  • Fysisk tungt arbeid, og stående arbeid det meste av arbeidsdagen.
  • En del helseinstitusjoner, pga. smittefare, kjemiske faktorer og fysisk tungt arbeid.
  • Barnehager, pga. smittefare.
  • Yrker og bransjer hvor det er turnus med nattarbeid.

Kilde: fastlegen.no

Sykemelding eller svangerskapspenger?

Mange gravide opplever å bli sykemeldt deler av svangerskapet, og Wergeland i Arbeidstilsynet anslår at en tredjedel av de sykemeldte gravide heller skulle mottatt svangerskapspenger.

- Når den gravide er frisk, men arbeidsmiljøet er problematisk for graviditeten, skal hun motta svangerskapspenger, ikke sykepenger. Da slipper den gravide å bruke opp sykepengerettighetene om hun skulle få bruk for dem etter fødselen, sier Wergeland til Foreldre & Barn.

Er det mange gravide som har rett på svangerskapspenger, men som ikke er klar over det selv?

- Ja det tror jeg. De forventer gjerne at legen er klar over alle rettigheter gravide har, men dessverre er det en del leger som ikke kjenner godt nok til ordningen med svangerskapspenger, sier Wergeland.

Tilrettelegging på arbeidsplassen

Når en ansatt blir gravid er det arbeidsgivers plikt å sørge for at hun ikke blir utsatt for skadelig påvirkning ved å sørge for tilrettelegging eller omplassering.

Ifølge NAV står gravide for en tredjedel av alle fraværsdager blant kvinner i alderen 20 til 39 år, og bare en liten del av dette skyldes komplikasjoner i graviditeten.

Wergeland tror at mye av sykefraværet blant gravide kunne vært unngått dersom arbeidsgiver hadde vært flinkere til å tilrettelegge.

- Mange arbeidsplasser kunne nok vært flinkere på tilrettelegging. Det hjelper ikke å skyve ansvaret for å avlaste henne over på de andre ansatte. Gravide i helse- og utdanningssektoren har spesielt høyt fraværsbehov. Men vi har heldigvis flere positive eksempler på god tilrettelegging også fra kommuner og sykehus, forteller Wergeland

Hvor mye får du?

For arbeidstagere beregnes svangerskapspenger ut ifra inntekten du har når du må slutte i arbeidet. Selvstendig næringsdrivende og frilansere får svangerskapspenger tilsvarende gjennomsnittet av inntekten de siste tre inntektsårene. Det gis imidlertid ikke stønad for inntekt over seks ganger grunnbeløpet, som per 2012 tilsvarer kroner 492 732.

Kilde: NAV

Les også:

Så lenge kan du fly med baby i magen

For dårlig tilrettelegging på jobb for gravide

Gravides rettigheter i arbeidslivet

En av fire gravide blir sykemeldt

Lei en barnevakt til flyturen

Følg oss på Facebook - trykk på liker!

Foreldre & Barns iPad-utgave er på over 140 sider og koster 49 kroner i Apples App Store.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning