Foreldrepermisjon

- Hadde sagt opp jobben

Mange raser mot tredeling av permisjonen. Hilde Utsogn er redd hun måtte sagt opp jobben hvis det nye forslaget blir vedtatt.

Hilde Utsogn synes regjeringen tar friheten fra familiene gjennom det nye forslaget om foreldrepenger. Her er hun med sønnen da han var et halvt år.
Hilde Utsogn synes regjeringen tar friheten fra familiene gjennom det nye forslaget om foreldrepenger. Her er hun med sønnen da han var et halvt år. Foto: FOTO: Privat
Publisert Oppdatert

- Da jeg fikk høre om det nye forslaget, meldte jeg meg sporenstreks inn i Høyre. Jeg er ikke for likestilling og likelønnsideen, jeg er for likeverd, sier Hilde Utsogn (30) fra Finsland i Vest-Agder.

Hun er mor til en snart 2 år gammel gutt og er mindre begeistret for forslaget i Likelønnsmeldingen fra statsråd Audun Lysbakken (SV).

Tredeling av permisjonen

Forslaget går ut på å dele foreldrepermisjonen i tre der mor og far får like lange permisjonskvoter (mors tre uker før fødsel kommer i tillegg).

Permisjonen som mor og far kan dele som de vil, blir sju uker kortere.

En uke ekstra

Hvis regjeringens budsjettforslag, som ble lagt fram i høst, går igjennom, vil fedrekvoten bli økt med to uker for barn født fra og med 1. juli 2011. Samtidig er det foreslått å øke den totale stønadsperioden med én uke til 47 uker.

Flest er mot

Dagens vs ny ordning

Dagens ordning:

Mor: 9 uker (inkl. 3 uker før fødsel)

Far: 10 uker

Til fordeling: 27 uker

Til sammen: 46 uker

Eksempel: Etter fødselen er mor hjemme i seks uker, så er mor eller far hjemme i 27 uker, deretter far i ti uker.

Foreslått ordning:

Mor: 15 uker (inkl. 3 uker før fødsel)

Far: 12 uker

Til fordeling: 20 uker

Til sammen 47 uker

Eksempel: Etter fødselen er mor hjemme i 12 uker, så mor eller far i 20 uker, deretter far i 12 uker.

(Oversikten viser antall uker hvis man velger full lønn.)

Etter at forslaget ble lagt fram fredag, har mange blåst ut med sin mening i debattforumet.

Godt over 80 prosent har stemt imot tredelingen på vår avstemning, mens litt over ti prosent er for.

HAR DU EN MENING OM TREDELINGEN? Delta i debatten!

Hjemme uansett

Hilde Utsogn tror ikke det nye forslaget vil føre til at kvinner kommer raskere tilbake i jobb etter å ha født barn.

Skulle hun få et barn under en slik ny ordning, er hun ikke i tvil om hva hun hadde gjort.

Ville sagt opp jobben

- På grunn av ammingen ville det vært vanskelig å gå tilbake til jobb før barnet var en del større. Jeg ville søkt permisjon uten lønn og vært hjemme. Hvis jeg ikke hadde fått det, ville jeg ha sagt opp og ikke begynt å jobbe igjen før barnet er klart for barnehage. Og da hadde det vært sannsynlig at jeg hadde drøyd returen til arbeidslivet til barnet var mye større. Jeg hadde rett og slett trukket meg ut av arbeidslivet for en mye lengre periode, sier hun.

Ammefri uten lønn

Hun tror mange mødre hadde valgt å være hjemme også med den nye ordningen, men da uten foreldrepenger.

- En times ammefri uten lønn, som er realiteten for mange som jobber i det private, er ikke nok til at man kan komme seg fortere tilbake i jobb, for ikke å snakke om hvor stressende det er for barnet og måtte reise til mor flere ganger om dagen for å få i seg mat, påpeker hun.

Felles beslutning

- Jeg tror ikke en tredeling fører til at kvinner kommer raskere tilbake i jobb. Allerede i dag er veldig mange mødre hjemme mens faren har permisjon, sier hun.

Hun understreker at både hun og mannen har vært enig om at hun skal være den som er mest hjemme.

- Vi er et team, vi har fått et prosjekt, nemlig barnet vårt, og vi har et hus og et liv sammen. For vår familie er det best at jeg er mest hjemme. Fedre kan være minst like gode omsorgspersoner som kvinner, men hos oss var løsningen rent praktisk; min mann kan ikke amme, sier hun.

Hjemme for å amme

Utsogn mener den viktigste grunnen til å beholde de 27 ukene man har til fri fordeling, er amming.

- Har man et flaskebarn, kan det være lettere å gå tidligere tilbake i jobb, men når moren ammer, bør hun kunne være hjemme så lenge det er nødvendig, sier hun.

- La familien bestemme

I dag kan mor og far dele 27 uker som de vil mellom seg. Før 1. juli 2009 da fedrekvoten ble økt fra seks til ti uker, var det 29 uker til fri fordeling.

Utsogn skulle gjerne skrudd klokken tilbake et par år, med større frihet til å bestemme for sin egen familie.

- Hva som er best for barnet, bør familien kunne bestemme, ikke Staten, sier hun.

Hadde gradert uttak

Fra sønnen hennes ble seks uker, var mannen hjemme en dag i uka i til sammen 30 uker. Selv valgte hun å ha gradert uttak i denne perioden, slik at de ikke tapte disse ukene av permisjonen.

- Jeg har mulighet for hjemmekontor og fikk jobbet litt den dagen, og resten på kvelden slik at jeg fikk dekket opp en 20 prosent stilling. For andre familier vil kanskje en helt annen løsning passe, sier Utsogn.

Som far kan du ha rett til foreldrepenger dersom du har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden starter.

Loven ble endret 1. juli 2010 når det gjelder vilkårene for rett til fedrekvote.

Sterke meninger

Etter at nyheten om tredeling av permisjonen ble kjent, har det ikke manglet sterke meninger i forumet.

Mange av innleggene fra mødre handler om at ammingen vil gjøre det vanskelig å gå tidligere tilbake på jobb.

- Flere sykemeldte

«Jeg tror at det som oppnås med dette er flere sykemeldte nybakte mødre som ikke kan jobbe på grunn av utbrenthet. Man kan ikke bare «skru av» en baby ved 27 uker og be den slutte å nattamme og våkne om nettene! Dermed må utslitte, forholdsvis nybakte, mødre være pliktoppfyllende om dagen og pliktoppfyllende om natta.»

Vil bestemme selv

En annen vil ha frihet til å velge selv:

«La familien bestemme dette selv. De som ønsker at far skal delta mer på hjemmebane og ta større del av permisjon, har jo full mulighet til dette. Hvorfor tvinge alle til å velge det samme?»

Ulike familier, ulike permisjoner

Mange vil imidlertid ha frihet til å bestemme selv innenfor sin egen familie.

«Permisjonstiden er totalt forskjellig fra familie til familie, og jeg syns det er hårreisende at alle skal tvinges til lik permisjon uten noen form for alternativer for dem som ikke har det helt A4. For noen passer det perfekt at far tar det meste, for noen å dele likt, men for noen passer det at mor tar mest.»

Få menn

Det er ingen tvil om at de aller fleste innleggene i debatten er fra kvinner. En mann har imidlertid valgt å dele sitt synspunkt:

«Vel, som mann er min eneste kommentar: Dette var jammen på tide!»

Egne sider på Facebook

Skal du ut i permisjon, kan det være lurt å kunne et lite triks som gir deg mest tid og penger i permisjonen .

På Facebook er det opprettet en side som heter Ja til tredeling av foreldrepermisjon og en annen som heter Nei til tredeling av fødselspermisjon.

Les også:

- Pappa må tvinges hjem

- Kan jeg få fedrekvoten?

- Et overgrep mot meg og min familie

NYTT I NORGE: Foreldre & Barn 3til7 - trygge og morsomme dataspill

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning