Får du alt du har krav på? Det kan være vanskelig å finne fram i jungelen av permisjonsregler og foreldrepengesatser.

Her kan du lese hva som gjelder for deg, enten du er i full stilling, jobber deltid, er student eller selvstendig næringsdrivende.

DU SOM ER YRKESAKTIV:

* Forutsetningen for å få foreldrepenger fra NAV er at du har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden tar til.

* Inntekten på årsbasis må være minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp (g). 1g er pr. i dag 72 881 kroner.

* Du har samme rettigheter hvis du er sykmeldt, mottar foreldrepenger etter fødsel/adopsjon, mottar svangerskapspenger, omsorgspenger ved barns/barnepassers sykdom, pleie­ og opplæringspenger eller dagpenger ved arbeidsledighet, samt noen andre forhold. Ta kontakt med ditt lokale NAV­kontor hvis du er i tvil.

* Hvis du jobber deltid, kan du likevel ha rett på foreldrepenger. Forutsetningen er at du har jobbet nok til å oppfylle kravet om yrkesaktivitet.

PS: Du kan også regne ut hva du har krav på hos nav.no.

NAV har nå også lansert en informasjonsfilm om familiepenger. Filmen retter seg først og fremst mot vordende foreldre og gir et innblikk i muligheter og søknadsfrister. Se NAV-filmen her.

Les hele saken

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!