Svangerskapsforgiftning

Overvekt og høy alder øker risikoen for svangerskapsforgiftning

Tre prosent av norske gravide rammes av svangerskapsforgiftning.

SVANGERSKAPSFORGIFTNING: Høyt blodtrykk er den viktigste indikatoren på svangerskapsforgiftning.
SVANGERSKAPSFORGIFTNING: Høyt blodtrykk er den viktigste indikatoren på svangerskapsforgiftning.
Publisert Oppdatert

- Svangerskapsforgiftning er en sjelden, men alvorlig tilstand, og en av grunnene til at det er viktig å gå til svangerskapskontroll, sier Lisbeth Kopperud, jordmor ved Ullevål sykehus som også driver egen praksis i Horten.

De fremste symptomene på svangerskapsforgiftning er høyt blodtrykk, protein i urinen, hodepine, hevelser i hender, føtter og ansikt samt smerter i mellomgulvet

- Mange kan også kjenne på en generell sykdomsfølelse, sier Kopperud.

Symptomer på svangerskapsforgiftning

- Høyt blodtrykk
- Protein i urinen
- Hodepine
- Hevelser i hender, føtter og ansikt --- Smerter i mellomgulvet

Kilde:Lisbeth Kopperud, jordmor ved Ullevål sykehus

Symptomer på svangerskapsforgiftning

Får du svangerskapsforgiftning, er du definert å være i et risikosvangerskap av Helsedirektoratet, og må da få tett oppfølging hos spesialisthelsetjenesten.

Det heter preeklampsi på fagspråket, og øker risikoen for utvikling av eklampsi, som arter seg som krampeanfall og er svært farlig for mor og barn. Svangerskapsforgiftning øker også risikoen for andre komplikasjoner i svangerskapet og under fødselen.

I Norge rammes omtrent tre prosent av gravide av svangerskapsforgiftning. Årsaken til svangerskapsforgiftning er sammensatt, men enkelte forskere lurer på om den kan ha utspring i hormonene i morkaken. Ved svangerskapsforgiftning kan blodsirkulasjonene i morkaken påvirkes slik at barnet får for lite næring og mor blir syk.

Høyt blodtrykk viktigste indikator

Symptomene utvikler seg over tid, som regel mot slutten av svangerskapet. Derfor skal det tas urinprøver og måles blodtrykk på hver svangerskapskontroll. I sjeldne tilfeller kan det skje raskt, i løpet av noen dager.

- Hos de aller fleste kommer tilstanden gradvis, og vil derfor bli oppdaget i god tid dersom den gravide går til vanlig svangerskapskontroll der blodtrykket måles. Friske kvinner uten spesielle risikofaktorer gjennomfører som oftest svangerskapet uten komplikasjoner, sier Kopperud.

- Kan man ha svangerskapsforgiftning uten høyt blodtrykk?

- Høyt blodtrykk er den viktigste indikatoren på svangerskapsforgiftning. Hodepine og hevelser, som også er tegn på svangerskapsforgiftning, kan ha helt andre og ufarlige årsaker, men ta kontakt med jordmor eller lege om du er bekymret, sier Kopperud.

Hun understreker at det også er mange andre årsaker enn svangerskapsforgiftning som kan gi høyt blodtrykk hos gravide, blant annet arvelige disposisjoner og stress.

- Høyt blodtrykk betyr ikke nødvendigvis svangerskapsforgiftning, men dersom det er mistanke om det skal den gravide alltid sendes videre til spesialisthelsetjenesten for oppfølging, sier jordmoren.

Kan føre til tidlig fødsel

Begynnende svangerskapsforgiftning behandles som regel med hvile og hyppige kontroller. I enkelte tilfeller kan den gravide gis medisiner for å senke blodtrykket.

Ved akutt svangerskapsforgiftning og alvorlige tilfeller kan sykehusinnleggelse med overvåkning være nødvendig. Det er da en fortløpende vurdering om fødselen må settes i gang før termin. Den eneste kurerende behandlingen er forløsning av barnet.

Dette øker risikoen for svangerskapsforgiftning

- Førstegangsgraviditet
- Alder over 40 år
- Overvekt med BMI over 35
- Diabetes
- Svangerskapsforgiftning hos andre familiemedlemmer
- Svangerskapsforgiftning i et tidligere svangerskap
- Lang tid mellom graviditetene
- Flerlingegraviditet

- Svangerskapsforgiftning går ikke over før barnet og morkaken er ute, men man vil alltid forsøke å vente så lenge som mulig til barnet er stort nok til å fødes, sier Kopperud.

Forebygge svangerskapsforgiftning

Det er lite man som gravid kan gjøre for å forebygge svangerskapsforgiftning, annet enn å leve og spise sunt. Men enkelte faktorer øker risikoen for svangerskapsforgiftning. Førstegangsgraviditet, diabetes, høy alder og vekt er det viktigste faktorene.

Selv om kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning tidligere har økt risiko for å få det på nytt, vil flertallet holde seg friske i neste svangerskap.

Økt risiko for senere hjerte- og karsykdommer

Norske og utenlandske studier tyder på at gravide som har hatt svangerskapsforgiftning, også har økt risiko for hjerte- og karsykdommer senere i livet.

- Dette gjelder først og fremst de som hadde alvorlig svangerskapsforgiftning tidlig i svangerskapet. De kan ha opptil åtte ganger økt risiko for å få hjerte- og karsykdommer, sier Annetine Staff, professor i obstetrikk og gynekolog ved Universitetet i Oslo. Hun er også Forskningsleder, overlege og forskningsgruppeleder ved Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer, Oslo Universitetssykehus.

Hun leder et forskningsarbeid som prøver å finne hvorfor det er sammenhenger mellom svangerskapsforgiftning og andre former for morkakesvikt, og senere hjerte- og karsykdommer.

- Vi ønsker ikke å skremme kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning, ettersom de aller fleste vil holde seg friske. Men vi ønsker å bidra til mer kunnskap om denne sammenhengen, slik at de kvinnene det gjelder kan få et tidlig varsel om å ta vare på helsen sin, sier Staff.

Ønsker langsiktig oppfølging

Er man klar over en slik økt risiko, kan det gjøres mye for å forebygge senere sykdom, påpeker Staff.

Fordelen er at de er unge når svangerskapsforgiftningen oppdages, og de første tidlige tegn på karforkalkninger er mulig å reversere. Hjerte- og karsykdommer kan generelt forebygges ved å spise sunt, trene og holde seg normalvektig. I tillegg bør røyking unngås og kroniske sykdommer som diabetes og høyt blodtrykk holdes i sjakk.

Kvinnene kan enkelt følges opp av fastlegen ved for eksempel jevnlig måling av blodtrykket. Men da må fastlegen og kvinnene selv være klar over sammenhengen.

- I dag er det et gap på 30-40 år fra de er gravide med svangerskapsforgiftning og til de dukker opp hos hjertespesialistene med de første kar-relaterte plager, og i verste fall et hjerneslag eller hjerteinfarkt. Den langsiktige oppfølgingen og forebyggingen faller i dag mellom alle stoler, sier Staff.

Helsedirektoratet understreker at den gravide må få full sykmelding inntil bedring eller forløsning ved tegn på sykdomsutvikling.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning