Snus og gravid

Snus i svangerskapet øker risikoen for fosterskader med 48 prosent

Snuser du mens du er gravid er det verre enn å røyke i gravidteten.

SNUS OG GRAVID: Legg fra deg snusen under svangerskapet, den kan gi alvorlige fosterskader og det er verre enn å røyke mens du er gravid. FOTO: Getty Images.
SNUS OG GRAVID: Legg fra deg snusen under svangerskapet, den kan gi alvorlige fosterskader og det er verre enn å røyke mens du er gravid. FOTO: Getty Images.
Publisert Oppdatert

Risiko for leppe-gane-spalte

Studien omfatter 1.086.213 levendefødte barn i Sverige fra 1999 til 2009, og viser statistisk sammenheng mellom mors tobakksbruk tidlig i svangerskapet og barnets risiko for leppe-gane-spalte:

- Mor bruker verken røyk eller snus: 1616 av 917.900 barn født med leppe-gane-spalte (1,8 av 1000)

- Mor bruker snus: 31 av 11.461 barn født med leppe-gane-spalte (2,7 av 1000)

- Mor røyker: 207 av 92.092 barn født med leppe-gane-spalte (2,2 av 1000)

- Mor bruker snus og røyker: 2 av 744 barn født med leppe-gane-spalte (2,7 av 1000)

Kilde: PLOS.org

- Det er alarmerende mange unge kvinner som snuser, sier leder i Jordmorforeningen Kirsten Jørgensen.

- Min opplevelse som jordmor er at det er mange som ikke klarer å slutte å snuse i svangerskapet, og at mange gravide heller ikke vet hvor potensielt skadelig snusing kan være for fosteret, sier hun.

Snus og graviditet

En svensk studie fra Karolinska Institutet i Stockholm har vist en tydelig sammenheng mellom snusing i svangerskapet og økt risiko for leppe- ganespalte hos barnet.

Ifølge studien fører snusing til at risikoen for leppe- ganespalte øker med 48 prosent. Ved røyking øker risikoen med 19 prosent.

I denne sammenhengen er snusing dermed potensielt verre for fosteret enn røyking.

- Foreløpig er det bare én studie som viser dette, men den gir en tydelig indikasjon på at snusing kan føre til misdannelser hos fosteret. Det finnes også en del studier på dyr, som viser at nikotin i svangerskapet kan gi forstyrrelser i utviklingen av hjernen og lungene, sier Jan Alexander, assisterende direktør i Folkehelseinstituttet.

Snus i svangerskapet

De fleste stumper røyken når de blir gravide, men det er forsket lite på hvor mange som fortsetter å snuse i svangerskapet.

En rapport fra Folkehelseinstituttet viser at mer enn en halv million mennesker i Norge nå bruker snus enten daglig eller av og til. Særlig blant ungdom og unge voksne er snusbruken høy. Blant menn i aldersgruppen 16 til 24 er snusbruken femdoblet siden 2000.

I samme tidsrom har det også vært en stor økning i forbruket av snus blant kvinner.

Hele 23 prosent av kvinner i alderen 16 til 24 bruker i dag snus.

- Vi har ingen nye tall på hvor mange kvinner som klarer å slutte å snuse når de blir gravide, men tall fra 2009 viser at 20 prosent fortsetter å snuse også i svangerskapet. Men i 2009 var det bare noen få prosent av unge kvinner som brukte snus. I dag snuser en av fem, sier Alexander.

- For lite fokus på snusing

Og mens de skadelige effektene av røyking i svangerskapet er noe de aller fleste har fått med seg, har Alexander inntrykk av at helserisikoen som følger med snusing ikke er like godt kjent.

- Flere studier har vist at snusing i svangerskapet øker risikoen for lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og dødfødsel. I tillegg kan snusing ha en negativ effekt på hvor raskt den nyfødte kommer i gang med pustingen, sier Alexander.

At røyking i svangerskapet påvirker fosteret negativt har lenge vært kjent, men i Norge har det vært lite fokus på helserisikoene ved snusing.

- Mye tyder på at de negative effektene av røyking i svangerskapet i stor grad forårsakes av nikotin. Ved snusing avgis en enda større mengde nikotin enn ved røyking, og det er derfor grunn til å advare sterkt mot snusing i svangerskapet, sier Alexander.

- Er det grunn til å tro at vi vil se flere nikotinrelaterte utviklingsforstyrrelser hos fostre i tiden framover?

- Ja, hvis unge kvinner ikke klarer å slutte å snuse når de blir gravide vil vi trolig det. Nikotin er et av de meste vanedannende og avhengighetsskapende stoffene vi kjenner, trolig mer vanedannende enn mange typer narkotika, for eksempel heroin. At langt færre røyker nå enn før er veldig gledelig, men snusing er en utfordring som vi ikke har hatt nok informasjon om skadevirkningene av tidligere, sier Alexander.

Etterlyser holdningskampanjer

Leder i Jordmorforeningen Kirsten Jørgensen mener jordmødre, helsesøstre og leger må fokusere mer på skadevirkningene av snusing i svangerskapet.

- Jeg vet at en del jordmødre har begynt å spørre den gravide om snusing når hun kommer til svangerskapskontroll, og det er veldig bra. Tidligere har det ikke engang blitt registrert på helsekortet, sier hun.

Jørgensen etterlyser mer forskning på temaet, og mer informasjon til gravide om helserisikoene for fosteret forbundet med snusing.

- Her har vi en jobb å gjøre. Det må forskes mer, informeres mer, og det må bli registrert om mor snuser eller ikke. I tillegg trenger vi store holdningskampanjer rettet mot ungdom, for å hindre at de begynner å snuse. Snus er veldig vanedannende, og det finnes ingen begrensninger på hvor og når man kan bruke det, noe som fører til at det brukes i mye større skala enn sigaretter, sier Jørgensen.

- Nikotin er gift

Lav fødselsvekt, tidlig fødsel og økt risiko for dødfødsel er noen av de mulige konsekvensene av at mor fortsetter å snuse i svangerskapet. Det tror Jørgensen det er få som har fått med seg.

- Jeg vet at det på fødeavdelingene ikke er uvanlig med nybakte mødre som snuser. Som jordmor vil jeg advare på det sterkeste mot snusing. Nikotin er gift, både for mor og for fosteret. Er det virkelig noe man vil utsette barnet sitt for?

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning