hva skjer svangerskapskontroll

Dette skjer på svangerskapskontroll

Slik får du best oppfølging når du er gravid.

Svangerskapskontroll: Du skal alltid ha med urinprøve på kontroll. Om du vil gå til lege eller jordmor er opp til deg.
Svangerskapskontroll: Du skal alltid ha med urinprøve på kontroll. Om du vil gå til lege eller jordmor er opp til deg.
Publisert Oppdatert

Q&A om svangerskapskontroll:

Hvorfor må man veie seg?

Dette er for å være sikker på at vektøkningen under graviditeten er sunn. For høy vektøkning er forbundet med høyere gjennomsnittsvekt hos barnet. Fedme kan også gi komplikasjoner under og i forbindelse med fødselen.

For lav vektøkning er forbundet med lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og komplikasjoner i svangerskapet. Du kan godt veie deg hjemme på din egen vekt.

Må jeg ta gynekologisk undersøkelse?

Helsedirektoratet anbefaler ikke rutinemessig gynekologiske undersøkelser under graviditeten. Du får tilbud om undersøkelsen dersom det er nødvendig å ta celleprøve fra livmorhalsen, eller hvis du bør testes for klamydiainfeksjon.

Hvorfor tar man blodprøver?

Dette er for å sjekke hvilken blodtype du har og om du har antistoffer i blodet. Har du en blodtype som er rhesusnegativ, bør lege eller jordmor teste deg for antistoffer to ganger - i uke 28 og 36.

Hvorfor sjekker jordmor/lege magen utvendig?

Dette er for å vurdere hvordan fosteret ligger. Dette kan gjøres fra uke 36 da fosteret gjerne blir liggende i samme stilling de siste ukene. Fødselen planlegges så etter hvordan fosteret ligger.

Hvorfor lytter ikke lege/jordmor alltid på fosteret?

Dersom du kjenner at fosteret beveger seg og sparker, trenger ikke jordmor eller lege å lytte til barnets hjertelyd ved hver kontroll.

Må lege/jordmor undersøke brystene?

Det er ikke nødvendig å undersøke brystene når man blir gravid.

Hva slags informasjon bør jeg få under graviditeten?

Informasjon om kosthold og livsstil, samt om fosteraktivitet. Du får også vite det du trenger om fødsel, barsel, amming og oppfølging hos helsestasjonen.

Hva er et trestetoskop?

Et trestetoskop eller jordmorstetoskop gir jordmor muligheten til å lytte på babyens hjerte. Det traktformede stetoskopet settes mot magen, og formen gjør at hjertelyden forsterkes. Kan brukes fra uke 18.

- Jeg anbefaler at du kommer deg til jordmor for første kontroll så fort som mulig etter at du finner ut at du er gravid. I alle fall innen 8-10. uke, sier jordmor ved Oslo jordmor- og kvinnesenter, Annelie Skare.

For mange vil et tidlig besøk hos jordmor eller lege gjøre det lettere å kose seg i denne nye tilværelsen da kroppen endres nesten fra dag til dag.

Den første svangerskapskontrollen

På første svangerskapskontroll blir det fylt ut helsekort. Din tidligere sykdomshistorie kartlegges, man setter termin basert på siste menstruasjon og det søkes om fødeplass.

- Dette er en annen grunn til at man bør komme seg til jordmor eller lege ganske raskt. I de store byene er det ikke sikkert at du får føde på det sykehuset du vil hvis du venter for lenge med å søke om fødeplass, sier Skare.

I tillegg får du altså med deg en del informasjonsmateriell om blant annet graviditet og fødselsforberedende kurs.

- Første kontroll er en omfattende samtale. Da kartlegges det også om den gravide har spesielle behov. Er det spesielle forhold som krever det, henviser jordmor deg også til lege, sier privatpraktiserende jordmor, Kjersti Irgens.

Dersom du er bekymret for fødselen eller lurer på noe i den forbindelse, er det lurt å ta opp dette også når du er på svangerskapskontrollen.

Et normalt svangerskap varer for øvrig 40 uker pluss tre dager, men det er normalt å føde inntil 14 dager før og etter termin.

- Det er de færreste som føder akkurat på termindatoen, sier Skare.

Alltid urinprøve

Normalt går man til åtte kontroller. Første time med innskrivingsamtale etterfølges av en kontroll med blodprøver i uke 12. Det testes da hvilken blodgruppe du er, om du har antistoffer mot røde hunder, om du har hepatitt og det tas en frivillig HIV-test.

- Vær imidlertid klar over at hvis du ikke tar denne testen vil du bli behandlet som smittet pasient i fødselen, sier Skare.

Har du vært i utlandet og vært innom helsevesenet der de siste 6-12 månedene må det tas MRSA prøver. Det er derfor viktig at du informerer din jordmor eller lege om dette slik at disse prøvene tas så fort som mulig.

- Hver gang du er på kontroll, skal du levere en urinprøve som sjekkes for proteiner. Dette er for å utelukke svangerskapsforgiftning. I tillegg tar man blodtrykket, vekten føres på helsekortet, jordmor sjekker størrelsen på livmoren og man lytter på barnet, sier Skare.

Dersom det er lengre enn tre år siden du tok celleprøve, vil også det gjøres tidlig i svangerskapet. Fra uke 36 sjekkes det hvordan babyen ligger og om hodet er festet i bekkeninngangen.

En ultralydundersøkelse

Etter denne kontrollen står ultralyd i uke 16-18 for tur. Vanligvis er dette den eneste ultralydundersøkelsen du tar, med mindre du velger å bestille en ekstra time privat.

På ultralydkontrollen ser man om alt er i orden med babyens vitale organer, termindatoen bekreftes eller flyttes og man ser hvor morkaken sitter.

- Videre går man på kontroll i uke 24, 28, 32 og 36. Etter det går du hver fjortende dag frem til termin og eventuell hver uke hvis du går over tiden. Det er også vanlig med en overtidskontroll 10 dager etter termin, sier Skare.

Tillat deg selv å slippe kontrollen

- Det er mange som er redde for å føde. Jeg tror noe av grunnen er at man leser mye på nett, og at en del av dette er skrekkhistorier. Vi lever også i et hektisk samfunn der alt skal være perfekt planlagt og hvor man til en hver tid vil ha full kontroll, sier Skare.

Slik er ikke en fødsel. Dette er en ny situasjon og det er vanskelig å planlegge en fødsel.

- For å få kontroll i fødselen må man rett og slett tillate seg å slippe kontrollen. Det er viktig at man tror på seg selv og stoler på kroppen sin, så går ting så mye bedre, sier Skare. Hvis du går til svangerskapskontroll møter du imidlertid mennesker som vet mye om dette og som kan hjelpe deg med å forberede deg på fødselen. For de aller fleste vil samtalene med jordmor eller lege føre til økt trygghetsfølelse.

Jordmor eller lege?

Ifølge Skare er det egentlig ingen grunn til at en gravid kvinne, som ikke har plager utenom det vanlige, skal gå til lege under svangerskapet.

Det er imidlertid ikke alle som bor i en kommune der de har muligheten til å gå til jordmor hver gang.

- Jordmor er spesialist i kvinnehelse og ved konsultasjonen settes det av god tid til å veilede de blivende foreldrene blant annet om normale forandringer i svangerskapet og tiltak mot disse, sier Skare.

Også Irgens anbefaler å bestille en time hos jordmor når du blir gravid. Jordmor har bedre tid enn legen har, og hun tror derfor at det er lettere å få med seg all den informasjonen man trenger i begynnelsen av et svangerskap.

- Noen gravide kommer ikke til jordmor før i svangerskapsuke 24, og da er langt over halve svangerskapet gått. Det er vanskeligere å gjøre gode endringer for den gravide da, og vi vet at ved tidlig info er gravide kjempeflinke til å gjøre enkle og kanskje viktige endringer, for eksempel i forhold til trening og livsstil, sier Irgens.

- Det er nok særlig førstegangsfødende som trenger litt ekstra tid, og som kanskje foretrekker å gå litt mer til jordmor når de er gravide. En jordmor sitter også på en annen ekspertise når det gjelder selve fødselen og temaer som har med det å gjøre enn fastlegen gjør, sier Kari Løvendahl Mogstad.

Hun er spesialist i allmennmedisin og medlem av Nasjonalt fagråd for svangerskapsomsorgen. For en del tror hun derfor at det vil føles trygt å ha samtaler med jordmor om disse emnene.

Samtidig tror hun en del kvinner vil føle en trygghet ved å også gå til fastlegen.

- Vi kjenner ofte kvinnen fra før, og har derfor et godt grunnlag når svangerskapet tar til. Vi skal også følge opp kvinnen og barnet hennes etter fødselen og i årene etterpå, og da er det gunstig at vi - eventuelt sammen en dyktig jordmor - er involvert i svangerskapet. Dette gir den beste kontinuiteten, mener Mogstad. Hun tror også en del setter pris på å komme til legen fordi han eller hun sitter på en annen medisinsk breddekunnskap enn jordmor gjør.

- I tilfeller der den gravide har andre sykdommer eller problemer, er det nok greit å gå til lege også, sier hun.

Anbefalingen fra Helsedirektoratet

Ifølge Helsedirektoratets retningslinjer for svangerskapsomsorgen, er det helt frivillig å i det hele tatt gå til kontroll under svangerskapet.

Velger du å gå til kontroll, er det også opp til deg om du vil å gå til lege, gynekolog eller jordmor. Valgmulighetene begrenses naturlig nok noe av hvor du bor og tilbudet som finnes der.

Anbefalingen fra Helsedirektoratet er imidlertid at svangeskapsomsorgen bør gis av en jordmor, lege eller eventuelt gjennom et samarbeid mellom disse.

- Det er flere forskjeller på en kontroll hos lege og hos jordmor. Tid og informasjonsmengden er en ting, men jordmor har også mer spesifikk kunnskap om graviditet og fødsel, sier Irgens.

Hennes erfaringer at gravide ofte har mange spørsmål, og da er det viktig å få komme til en som både kan og har tid til å besvare disse.

- Selv tilbyr jeg også mine gravide omvisning på Kvinneklinikken slik at de vet hva som skjer når de kommer dit. Mange beskriver det som beroligende å ha sett lokalene før fødselen, sier hun.

- Hovedmålet med svangerskapskontrollen er alltid å ta vare på mor og barn i svangerskapet. Vi har faste ting som tas opp enten vi er leger eller jordmødre. Det er nok ikke så stor forskjell på en kontroll hos lege og jordmor som mange vil ha det til, selv om noen leger bruker mer tid og er mer engasjert i svangerskapsomsorg enn andre, sier Mogstad.

Hun føler seg sikker på at det er trygt og greit uansett hvor man velger å gå til kontroll.

- De aller fleste jordmødre og fastleger gjør denne jobben på en måte som er trygg og forsvarlig for mor og barn, sier hun.

Skal gjøre sitt beste

- Det viktigste med svangerskapskontrollene er likevel at både leger og jordmødre samarbeider og gjør sitt beste for mor og barn. Det klarer vi som oftest godt, om vi så gjør det på litt forskjellige måter, mener Mogstad. Hun legger til at det er en et generasjons- og kjønnsskifte når det gjelder legers interesse på dette feltet.

- Jeg som holder kurs i svangerskapsmedisin ser mange unge, engasjerte fastleger som brenner for å lage en god svangerskapsomsorg. Det er flott og lover fra for fremtiden, sier hun.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning